Missie & Visie

Exchange staat voor ondersteuning van het groeipotentieel van de privésector in Noord-Zuidverband en in markteconomische context.

Sustainable Development Goal 8

"Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen"

  • Exchange spitst zich toe op 6 Sub-Sahara focuslanden (Zuid-Afrika, Mozambique, Malawi, Rwanda, Oeganda en Tanzania) en is er actief in 5 economische sectoren
  • Duurzaamheidsdoelstellingen SDGs 8 ‘decent work & economic growth’ & 17 ‘partnerships’ vormen de basis van haar werking
  • De samenwerkingsvorm die Exchange hanteert, is die van groeiprogramma’s, ook wel benoemd als ‘trajecten’: samenwerkingsverbanden van langere duur, ingebed in ‘global partnerships’, waarbij Exchange als uitwisselingsplatform, coach en facilitator optreedt en impact en resultaten meet
  • De methode, die verkozen wordt is die van co-creatie met de Zuid-ondernemer, samen uitstippelen en uitwerken van groeiprogramma’s
  • In de groeiprogramma’s zorgt Exchange voor contact en inbreng van partner-organisaties en andere actoren met specifieke competenties of middelen

Sustainable Development Goal 17

"Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling "

  • Exchange heeft in elk van de 6 focuslanden een Zuidteam van gedegen, lokale vertegenwoordigers. In haar werking sluit ze overkoepelende organisaties in de privésector in
  • Exchange houdt voor 5 focuslanden (niet voor Tanzania) en de 5 focussectoren een ‘strategy paper’ bij, waarin ze een actuele analyse van het lokale privéondernemersklimaat combineert met haar jarenlange praktijkervaring
  • Exchange zet actief in op partnerschappen en co-creatie in Noord en Zuid
  • De werking van Exchange is permanent onderworpen aan streven naar kostenbesparing, verhoging van efficiëntie en verschuiving van uitgaven Noord naar Zuid via lokale expertise
  • Het klassieke Exchange product (interventies korte duur, veelheid Zuidlanden, ‘demand-driven’) wordt alleen uitgerold in opdracht van partnerorganisaties of als verderzetting van samenwerking (‘farming’) op vroegere contacten en in eigen beheer