Chick-a-licious

 

Kippenboeren staan samen sterk

Lees het verhaal

Photo credits: Lorenzo Dalbon

Bezoek zijn website

Luwero is een landelijk gebied gelegen op 50 km van de bruisende hoofdstad Kampala. Om het gebied te bereiken neem je de wagen, taxibus of lokale boda-boda (een echte belevenis voor adrenaline junks). Hoewel we enkele dorpen en commerciële centra passeren op onze verplaatsing kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat de economische activiteit bij uitstek uit landbouw bestaat. Ook mijn reisgezel, Mr. Richard Kirabira, vindt zijn basisinkomen in de agrarische sector terug. Als eigenaar van Chicken City Farms runt hij al enkele jaren succesvol zijn eigen kippenkwekerij. Met een capaciteit van 25.000 legkippen baat hij een van de grootste kwekerijen in de buurt uit. Richard slaagde er dan wel in een winstgevende business uit te bouwen, voor vele andere lokale boeren blijkt dat echter niet het geval te zijn.

In tegenstelling tot vele landelijke gebieden in Zuid-Amerika, waar landbouw co-operatieve organisaties als paddenstoelen uit de grond schieten, is het idee van een co-operatieve in Oeganda eerder een vage en abstracte term. Toch slaagde Richard, met de hulp van zijn rechterhand Mr. Jamil Kayondo, erin om meer dan 50 kippenboeren uit de buurt te verenigen in zo’n co-operatieve. Wanneer ik verschillende leden van de co-operatieve ontmoet en hun kippenkwekerijen bezoek merk ik snel een grote diversiteit in middelen, schaal en efficiëntie. Zo is het contrast groot tussen de 25.000 kippen bij Chicken City Farms en de amper 200 scharrelende kippen bij een bevriende kippenhouder wat verderop in het dorp.

Ondanks de significante verschillen tussen de verschillende kippenboerderijen blijken alle kippenboeren grotendeels met dezelfde problemen te kampen. Zo is de toevoer van kippenvoeder dramatisch voor zowel de kwaliteit van de geproduceerde producten als voor de financiële situatie van de kwekers. Lage kwaliteit van het voeder gecombineerd met hoge en uiterst onstabiele prijzen zorgen ervoor dat de boeren hun bedrijfsactiviteit niet optimaal kunnen uitoefenen. Dezelfde problemen komen terug wanneer het gaat over de kwaliteit van de geleverde kuikens, de medicijnen en vaccinaties die de kippen systematisch toegediend moeten krijgen. Vaak ontbreekt het de boeren ook aan kennis om de productie efficiënt en kwaliteitsvol te houden. Om het lijstje compleet te maken kampen de lokale landbouwers ook nog eens met slechte wegen, diefstal en een gebrek aan water tijdens het droogseizoen.

Het stichten van een co-operatieve zal tot grote verbeteringen leiden voor de boeren dankzij economies of scale. Zo kunnen de kippenkwekers hun kippenvoer voortaan aankopen in bulk waardoor de prijzen voor elk lid gedrukt kunnen worden. Dezelfde dynamiek doet zich voor bij het aankopen van kuikens, medicatie en de nodige inentingen voor de kippen. Voorts zullen de leden van de co-operatieve een sterkere positie kunnen afdwingen aan de onderhandeltafel met leveranciers. Dankzij de substantiële hoeveelheden die de co-operatieve wil aankopen worden ze niet langer gezien als een kleine klant van minimale waarde. Individuele boeren moeten het namelijk vaak stellen met de overgebleven producten van lage kwaliteit. Ook wil de co-operatieve inzetten op knowledge sharing om zo elkaar te ondersteunen via het delen van kennis omtrent onder andere nieuwe technologieën, productietechnieken en hygiëne. Exchange zal als partner van de co-operatieve deze knowledge sharing mee helpen mogelijk te maken door op projectbasis experten uit te zenden naar Luwero. Deze experten zullen hun rijke kennis in de kippen business aanwenden om specifieke en intensieve opleidingen te geven aan de leden van de co-operatieve. Zo staan reeds missies gepland omtrent kippenvoeder, kwaliteit van de producten en management.

De zin voor verandering en de drang naar ondernemerschap zijn kenmerken die Exchange hoog in het vaandel dragen. Net deze eigenschappen zijn sterk aanwezig binnen de co-operatieve en vormen de gemeenschappelijk basis voor dit partnerschap. Luwero is overduidelijk klaar voor een verenigde spelers op de lokale kippenmarkt!