Meer bewustwording en een gecoördineerde aanpak bij afvalverwerking

Samen met Witzenberg Municipality werken rond afvalbeheer, afvalvermindering, compost en recyclage.

Bewustmaking is de kiem van een duurzaam afvalbeheer

in Zuid-Afrika

In augustus 2018 werd Bert Bortier aangesteld als coach voor het Exchange groeiprogramma Waste Management Witzenberg Municipality. In december 2018 bracht Bert een eerste bezoek aan Witzenberg Municipality in de West-Kaap provincie. Dit Exchange groeiprogramma heeft als hoofddoel voort te bouwen op de huidige stedenband-overeenkomst met de gemeente Essen om het afvalbeheer in Witzenberg Municipality verder te ontwikkelen door middel van expertise-uitwisseling tussen Noord en Zuid. Bert ging ter plaatse om een goeie afstemming tussen beide partijen te bewerkstelligen en een duidelijk actieplan uit te tekenen.

 

Er bestaat veel overlap met ons andere afvalverwerkingsprogramma in Zuid-Afrika. Ook hier wordt GreenCape ingeschakeld om een klaar zicht te verkrijgen op de kwaliteiten en de mogelijkheden van de bestaande afhandeling van afval en de verwerking van afval door private initiatieven. Deze missie verduidelijkt de doelen per fase van het programma, bepaalt de opleveringen, identificeert de betrokken stakeholders en bepaalt de behoefte aan expertise en de specifieke bijdrage van Exchange en andere actoren. Het is duidelijk dat er meer aandacht moet gaan naar meer bewustwording en scheiding bij de bron. Ook is er behoefte aan een meer gecoördineerde aanpak om de groei van de recyclingsector in Witzenberg mogelijk te maken.

Doneer

Wil jij zelf graag gemeenten als Bergrivier ondersteunen in hun duurzame projecten? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar