Vluchtelingen ondernemen in Vlaanderen!

Kappers volgen stage bij kapsalon Maroussa Khan

 

Lees het verhaal

 

 

AZO!

We kunnen er niet omheen, de vluchtelingenstroom naar Europa is een van de meest besproken onderwerpen sinds 2015. Er gaat geen dag voorbij zonder dat dit thema in de media verschijnt.

Net als Europa kent ook België en bijgevolg Vlaanderen een grote toename aan vluchtelingen in de bevolking. Voor deze groep mensen wordt ondernemerschap al te vaak niet als optie gezien. Het AZO! project wil hier echter verandering in brengen door asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden te begeleiden naar ondernemerschap. Via een breed partnerschap (Stebo vzw, Starterslabo, Unizo, Smart, Microstart, Exchange vzw, Zenitor, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, IDrops, SYNTRA Vlaanderen, VDAB en Agentschap Inburgering en Integratie), gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds (ESF)  en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF), werd een traject naar ondernemerschap uitgetekend specifiek gericht naar vluchtelingen in Vlaanderen.

Exchange als stagebegeleider

Binnen AZO! heeft Exchange vzw de taak om de kandidaat ondernemers een eerste ervaring te bieden binnen de sector van hun interesse in Vlaanderen. Dit doen we door hen in contact te brengen met reeds bestaande ondernemers in Vlaanderen. Via kijkstages bij de Vlaamse ondernemers krijgen de kandidaten een zeer waarheidsgetrouw beeld over wat het inhoudt om te ondernemen in Vlaanderen. Verder krijgen ze feeling met de sector in Vlaamse context. Zo werden reeds kijkstages gehouden in douane, franchising, textiel & kledij, public speaking, grafisch design, app ontwikkeling, toerisme en media. Veel van deze kijkstages leiden tot connecties tussen de Vlaamse ondernemer en de kandidaat ondernemer, een win voor beide partijen.

Kappersstage

Op woensdag 6 juni 2018 vormde kapsalon Maroussa Khan te Brussel het decor voor zo'n kijkstage. Onder leiding van het kapsalon zelf en de begeleiding van de sectorfederatie coiffure werden 2 kandidaat ondernemers wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van een klassevolle kapperszaak in Vlaanderen. Hoewel beide kandidaten reeds ervaring hebben met het knippen en kappen van klanten kwamen toch enkele cultuur gebonden verschillen naar boven.

Ook werden belangrijke contacten gelegd tussen de federatie en de kandidaat ondernemers, die nu weten waar ze terecht kunnen voor vragen en advies. Kortom, een uiterst nuttige dag en alweer een stap dichter naar ondernemerschap in Vlaanderen!