Afval als opportuniteit

Bergrivier Municipality (Piketberg)

 

 

Programme Coach
Katia T’joen
Experten Team
Els Compernolle
Myriam De Munter
Anne Vandeputte
Partners
Heist-op-den-Berg Image result for icon link
GreenCape Image result for icon link

In the pipeline

In juli 2018 trokken vertegenwoordigers van Exchange vzw naar het Zuid-Afrikaanse Bergrivier. Het doel van de studiereis: een partnerschap met als focus de versterking van het “Turning Waste Into Prosperity”-programma van de gemeente Bergrivier.

VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, heeft al een aantal jaar een internationale stedenbandovereenkomst met Bergrivier. In het kader van dat programma is Heist-op-den-Berg de ‘tweelingstad’ van Bergrivier. De Vlaamse gemeente speelt ook een rol in dit partnerschap.

Ter voorbereiding van het groeiprogramma werd een assessment uitgevoerd van de huidige situatie van Bergrivier Municipality. VZW GreenCape, een Zuid-Afrikaanse vzw met een focus op groene economie, zorgde voor de uitvoering ervan. Aan de hand van de aanbevelingen van GreenCape en in overleg met Bergrivier Municipality en Heist-op-den-Berg (stedenband) werd er door de groeiprogramma coach een actieplan opgesteld. Meteen werden ook de eerste vrijwilligers-experten aangesteld. Het groeiprogramma zal in de eerste plaats focussen op samenwerking met lokale recyclagebedrijven, composteren en op ‘awareness’ of bewustmaking.

Bewustmaking blijft de sleutel in de afvalverwerkingsprogramma’s voor Zuid-Afrika. Bergrivier is al afgestapt van de publieke afvalstortplaatsen en ook begrippen als recycleren en afval scheiden aan de bron zijn intussen ingeburgerd. Het doordacht recycleren van bouwafval en glas blijven werkpunten. Om te komen tot een duurzaam geörganiseerd afvalbeheer in Bergrivier, worden innovatie, werkvereenvoudiging en opleiding en omscholing van zogenaamde Waste Ambassadors de belangrijkste speerpunten van het partnerschap.

Afval als opportuniteit

Witzenberg Municipality (Ceres)

Programme Coach
Bert Bortier
Experten Team
Els Compernolle
Myriam De Munter
Anne Vandeputte
Partners
Essen Image result for icon link
GreenCape Image result for icon link

Exchange ging in juli 2018 niet alleen op bezoek in Bergrivier. Ook in Witzenberg werd er samen rond de tafel gezeten. Met Witzenberg Municipality werd er eveneens een partnerschap gesloten in het kader van afvalbeheer, afvalvermindering, compost en recyclage.

De situatie in Witzenberg is echter verschillend van die van Bergrivier, aangezien er nog steeds publieke afvalstortplaatsen worden gebruikt. Recyclage en afvalscheiding aan de bron zijn daarenboven nog absoluut niet goed ingeburgerd. In Witzenberg is er dus nog wat meer werk aan de winkel.

In oktober 2018 voerde GreenCape vzw een behoefteanalyse uit in Witzenberg. De vereiste expertise en ondersteuning van Exchange werd zo gericht in kaart gebracht. Klaar om aan de slag te gaan!

Een derde partner in dit groeiprogramma is de gemeente Essen. Essen is de ‘tweelingstad’ van Witzenberg in het kader van de stedenbandovereenkomst van VVSG. Ze werken al sinds 2002 samen met de Zuid-Afrikaanse gemeente op vlak van afvalverwerking.

Exchange zal in de eerste plaats voortbouwen op de bestaande samenwerkingen, en zal daarnaast vooral de expertise-uitwisseling faciliteren. Bewustmaking, recyclage, compostering en samenwerking met lokale recyclagebedrijven worden de focuspunten van het traject in Witzenberg.