Bergrivier Municipality (Piketberg)

"Turning Waste Into Prosperity"

 

Ontdek dit toekomstig groeiprogramma...

In the pipeline

Begin juli 2018 hadden vertegenwoordigers van Exchange vzw een ontmoeting met vertegenwoordigers van de gemeente Bergrivier op hun administratieve zetel in Piketberg. De gemeente en Exchange bereikten een akkoord om in de volgende jaren een partnerschap aan te gaan. De focus van het partnerschap is om het "Turning Watse Into Prosperity" programma, reeds geïnitieerd door Bergrivier, verder te ondersteunen.  GreenCape, een vzw opgericht door de overheid van Western Cape met als focus groene economie, zal optreden als 3de partner in het programma. Allereerst zal GreenCape een behoefteanalyse (Feasibility Study) uitvoeren omtrent afvalverwerking in de gemeente. Op basis van deze feasibility study zal de vereiste expertise en ondersteuning, die Exchange kan bieden, in kaart gebracht worden.

De Vlaamse gemeente Heist-op-den-Berg schrijft zich als 'twin city' van Bergrivier ook in in het programma. Hun bijdrage aan het programma zal in het groeiplan gedefinieerd worden.

Witzenberg Municipality (Ceres)

"Afvalbeheer, verminderen van afval, compost en recyclage"

 

Ontdek dit toekomstig groeiprogramma...

In the pipeline

Net zoals bij de gemeente Bergrivier, vond begin juli 2018 een ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van Exchange vzw en vertegenwoordigers van de gemeente Witzenberg op hun administratieve zetel in Ceres. De gemeente en Exchange bereikten een akkoord om in de volgende jaren een partnerschap aan te gaan. Witzenberg’s interesse in Exchange situeert zich op het vlak van afvalbeheer, afval vermindering, compost en recyclage. Net zoals bij het Bergrivier programma zal GreenCape de behoefteanalyse (Feasibility Study) op zich nemen om zo de vereiste expertise en ondersteuning van Exchange in kaart te brengen.

Ook de gemeente Witzenberg beschikt over een 'twin city' in Vlaanderen, namelijk de gemeente Essen. Ook zij zullen een rol spelen in het groeiprogramma.

Partners Bergrivier

 

 

Partners Wizenberg

 

 

Program Coaches

    Katia T'Joen - Bergrivier

    Bert Bortier - Witzenberg

 

Lokale Vertegenwoordigers

François van der Merwe