Gudie Leisure Farm

Het creëren van duurzame agribedrijven

Programme Coach:

Openstaand

 

Trainen van Agripreneurs

Gudie Leisure Farm (GLF) is een stadsboerderij gelegen in een van de buitenwijken van Kampala. Als sociale onderneming wil het kleine boeren om vormen tot ware agripreneurs. De stadsboerderij doet dit door kleine boeren van een opleiding te voorzien op de boerderij in Kampala of op de boerderij van de landbouwers zelf. Dit via een systeem waarin "Agripreneur Champions", geaccrediteerd door GLF, praktische training geven aan de boeren. Naast hands-on training over onderwerpen zoals pluimvee, varkenshouderij, aquacultuur en tuinbouw, bevatten ze ook business onderwerpen die de duurzaamheid van de agri-bedrijven moet helpen garanderen.

Sinds de oprichting in 2009 heeft de boerderij reeds 63.720 boeren opgeleid. Bovendien zal het bedrijf een opdracht uitvoeren voor Enabel, het Belgische ontwikkelingsagentschap, rond training in vee beheer.

Een inspirerende onderneemster

Gudula Naiga Basaza, oprichter en algemeen directeur van GLF, is een inspirerende onderneemster. Na het afwerken van haar eerste studies in Oeganda behaalde ze haar doctoraat aan de Universiteit van Gent. Ze heeft altijd een intense passie gehad om mensen rondom haar op te leiden en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het verbeteren van zowel sociale als economische omstandigheden van vele mensen in Oeganda. Ze werd in 2017 dan ook genomineerd door Vital Voices als een van de 100 meest invloedrijke vrouwen op het continent.

Omvormen tot een Opleidingscentrum

De ultieme droom van GLF is om een open universiteit voor landbouw in Oeganda te worden. Om dit te bereiken wil de boerderij eerst focussen op de uitbouw van een volledig functioneel opleidingscentrum, bekend om zijn superieure kwaliteit van training. Exchange en GLF gaan een partnerschap aan en werken samen volop naar deze doelstelling. We zijn ervan overtuigd dat het partnerschap tussen beide organisaties positieve sociale en economische gevolgen zal hebben voor het bedrijf zelf en de kleine boeren in Oeganda.