Katikamu Poultry Coöperatieve

Kippenboeren verenigd in een coöperatieve

 

Ontdek dit groeiprogramma...

Chicken City Farms is een Ugandese kippenboerderij opgericht in 2013 met de financiële steun van Fellowship Church. Als rendabel kippenbedrijf koppelt Chicken City Farms ook een vergaand sociaal doen aan zijn werking. Naast een kippenkwekerij is het namelijk een plaats waar jongeren uit de buurt een opleiding kunnen genieten tot kippenkweker. De jongeren lopen stage op Chicken City Farms en krijgen verder ook klassen rond verscheidene business topics. Na hun opleiding kunnen de jongeren hun eigen kwekerij starten met de steun van Chicken City Farms. Ook kunnen ze blijvend beroep maken op het netwerk die Chicken City Farms heeft in Oeganda.

De oprichting van een co-operatieve

Het is dan ook Chicken City Farms die het initiatief nam om een coöperatieve te vormen in de Luwero regio in Oeganda waar ze actief zijn. De coöperatieve verenigd meer dan 50 verschillende kippenboeren (waarvan 24 vrouwen) in een samenwerkingsverband. De leden zullen in de toekomst hun producten samen vermarkten en promoten, gezamenlijk onderhandelen bij leveranciers en klanten en zullen ook een eigen micro financieringssysteem introduceren binnen de coöperatieve. Echter, de belangrijkste pijler binnen de oöperatieve is het delen van kennis en expertise onder de leden. Exact daarom werd Exchange gevraagd om deel te nemen aan het process en als facilitator te fungeren.

Expertisedeling

Binnen het Katikamu Poultry Farmers' programma werd begin 2018 een eerste missie uitgevoerd door een Exchange expert. Na een uitgebreide analyse van de noden van de leden werd, in onderling overleg met de Zuid ondernemers, een programma plan opgesteld. De centrale thema's in het plan focussen rond de specifieke vragen en noden van de leden (zie tabel hieronder).

Kwalitatieve ondersteuning

Het programma plan focust in eerste instantie op 3 pijlers:

  1. Management
  2. Poultry feeds
  3. Quality and health

In een eerste fase zal gewerkt worden aan het management van de coöperatieve zelf. De coöperatieve zorgt zelf voor het opzetten van de vereist record-keeping en er wordt, in partnerschap met Exchange, gezocht naar een lokale partner die blijvende begeleiding kan bieden op het vlak van financieel management.

In een tweede fase zal gewerkt worden rond de voeding van de kippen, poultry feeds. Een vrijwillige expert zal midden 2018 een doorgedreven opleiding geven aan de door de coöperative aangewezen verantwoordelijken. Zij zullen instaan voor inkoop van de juiste voedingsmiddelen en zullen controle houden op de kwaliteit van de feeds.

In een derde fase zal een vrijwillige expert opleidingen voorzien over kwaliteit en gezondheid van de kippen, quality and health. Zo zal de expert in the field aangepast advies kunnen geven omtrent vaccinaties, hygiëne en de kwaliteit van de ingekochte kuikens.

De  initiële fases van het programma werden zo geslecteerd omdat ze de grootste en meest urgente noden van de coöperatieve en zijn leden aanpakken. Dit betreft voornamelijk kwalitatieve interventies die de coöperatieve in staat zullen stellen een hoogwaardig product aan te bieden en een betrouwbare partner te worden voor klanten in de regio.

Uitgroeien tot een grote speler op de Oegandese markt

Echter, na deze 3 eerste fases van het programma zal een 2de deel uitgevoerd worden met een diepgaande focus op de groeimogelijkheden van de coöperatieve. Uit de eerste expert missie bleek een groot potentieel voor de coöperatieve om zich op te werpen als een grote speler op de kippenmarkt in Oeganda. In de eigen regio, Luwero, is de vraag in stijgende lijn en wordt reeds naar de coöperatieve gekeken om de extra vraag op te vangen. Na het kwalitatieve kader zal dan ook ingezet worden op kwantitatieve aspecten.

Bedrijfspartners

 

Program Coach

      Sybren Devoghel

Experts

     Andre Mouton

Lokale vertegenwoordiger

     Fredrick Kyeyune M