Kleine landbouwers omscholen tot agripreneurs dat is de missie van Gudie Leisure Farm (Oeganda).

Sociaal ondernemerschap en duurzame landbouwbedrijven: ook in Oeganda booming business!

Gudie Leisure Farm

Programme Coach
Katy Vancoillie
Experten Team
Johan Borghys 
Marieke De Vos 
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Van kleine landbouwer naar slimme ondernemer

 

Gudie Leisure Farm (GLF) is een stadsboerderij gelegen in een van de buitenwijken van Kampala. Als sociale onderneming wil GLF kleine landbouwers omscholen tot ware agripreneurs. GLF ontwikkelde het ‘Agripreneur Champions systeem’. Hierbij krijgen boeren praktische training op de stadsboerderij of op hun eigen landbouwbedrijf. Naast erg praktische opleidingen binnen de domeinen pluimvee, varkenshouderij, aquacultuur en tuinbouw, focust de training ook op business-gerelateerde onderwerpen die een duurzamere groei van de agro-bedrijven moet garanderen.  

Sinds haar oprichting in 2009 heeft de de sociale onderneming maar liefst 63.720 boeren opgeleid. Bovendien voerde het bedrijf een opdracht uit in het kader van veebeheer voor het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel. Ook Mastercard Foundation gelooft steevast in het potentiaal van Gudie Leisure Farm en besloot daarom de landbouwschool langdurige financiële steun te bieden!

Een passionele onderneemster aan het stuur

Aan het hoofd van GLF staat de inspirerende onderneemster Gudula Naiga Basaza. De algemeen directeur van GLF behaalde een doctoraat aan de Universiteit van Gent. Ze heeft zich altijd laten leiden door haar twee grote passies: mensen opleiden en een steentje bijdragen aan het verbeteren van de sociale en economische omstandigheden in Oeganda. In 2017 werd ze terecht genomineerd door Vital Voices als een van de honderd meest invloedrijke vrouwen op het Afrikaanse continent.

GLF als hét landbouw opleidingsinstituut

De ultieme droom van GLF is om een open universiteit voor landbouw in Oeganda te worden. Om dat doel te bereiken, wil de onderneming eerst focussen op de uitbouw van een volledig functioneel opleidingscentrum. De uitmuntende kwaliteit van de opleidingen moet het uithangbord worden van GLF. Exchange en GLF zetten samen een groeiprogramma op om die ambitieuze doelstelling te bereiken. GLF wordt gedreven door passie en sociaal engagement. Exchange is er dan ook van overtuigd dat het groeiprogramma niet alleen zal leiden tot positieve economische gevolgen voor GLF zelf, maar indirect ook zal zorgen verbeterde socio-economische omstandigheden voor de kleine landbouwers in Oeganda.  

“Cheers”, op sociale fruitsappen!

Delight (U) Ltd.

Programme Coach
Jos Craemers
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Winst en sociaal engagement gaan hand in hand

Delight (U) Ltd. is een private onderneming die al sinds 1996 fruitsappen produceert en verkoopt op de Oegandese markt. Onder de naam “Cheers” vind je hun verse sappen zonder twijfel terug in alle lokale supermarkten. Een echter aanrader!

Het administratieve centrum van het bedrijf ligt in Kampala, maar de echte bedrijfsactiviteit vindt plaats in het Nwoya district in Noord-Oeganda.

De aanwezigheid van Delight in die regio heeft een duidelijke sociale en economische impact op de lokale maatschappij. Samen met de Deense groep aBi Trust is de sapjesproducent de drijvende kracht achter de oprichting van de Nwoya Fruit Growers Cooperative Society. Dit is een coöperatieve die verschillende groepen van kleine boeren samenbrengt in ‘grower groups’. Dankzij de oprichting van de Growers Cooperative krijgen de lokale boeren nu een eerlijkere prijs voor hun producten. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de bestrijding tegen armoede. En dat in een gebied dat tot voor kort nog geteisterd werd door het Lord's Resistance Army.

Dankzij haar sociale inspanningen voor de Noord-Oegandese regio, werd Delight opgenomen in de prestigieuze lijst van "Companies to Inspire Africa 2019".

Een grote stap naar zelfvoorzienigheid

In 2019 startte Delight met de bouw van een nieuwe fabriek in het Nwoya district in samenwerking met UDC, de overheidsinstelling bevoegd voor landbouwontwikkeling. De komst van de nieuwe fabriek is een belangrijke stap voor Delight. Zo zal bijna de volledige productieketen in de eigen werking van het bedrijf vervat zitten. Delight zal zelf fruit kweken, deels via een partnerschap met de Nwoya Fruit Growers Cooperative Society. Het kan zelf het fruit verwerken tot fruitsap en de distributie en verkoop van de sappen op zich nemen. Zo hopen zowel Delight als de overheid onafhankelijker te worden van de buurlanden, die nu een groot deel van de markt inpalmen.

Coöperatieve als levensader

Om voldoende toevoer van fruit naar de fabriek te garanderen is een goeie afstemming tussen Delight en de Nwoya Fruit Growers Coöperatieve cruciaal. Exchange zal als partner van Delight optreden als facilitator in deze relatie. Zo zullen we in samenwerking met de coöperatieve een post-harvesting systeem opzetten om een correct inschatting te krijgen van de oogst. Verder zal het training center van Delight gebruikt worden om de coöperatieve verder op te leiden en zullen logistieke vraagstukken worden behandeld. Zo kan Delight haar reputatie als slimme onderneming blijven waarmaken. Daar waar winst en sociaal engagement samen gaan.

Tradeline gaat met de kleine boer ‘de boer op’

Tradeline

Programme Coach
Johan Cottenie
Experten Team
Guy Callebaut
Noel Keersebilck
Bedrijfspartner
REO veiling Image result for icon link
BRS Image result for icon link

Markttoegang voor lokale boeren

Sinds 2009 versterkt Tradeline kmo’s in de landbouwsector. Het bedrijf steunt kleine producenten op verschillende manieren en vergroot hun toegang tot de markt. Dat doet Tradeline op drie manieren:

-       Door consultancy in business development.

-       Door het aanbieden van micro-kredieten aan kleine spelers.

-       Door het programma Local Buy dat kleine boeren en kmo’s in contact brengt met distributeurs, verkopers, consumenten en exporteurs.

Een sterke lokale markt voor Malawi

Malawi is een landbouwland. Het zijn de kleine boeren die de grote meerderheid van de landbouwproducten verbouwen. Voor kleine boeren met beperkte middelen voor verpakking, bewaring en transport is het vermarkten van de oogst niet eenvoudig. Dat leidt ertoe dat kleine producenten achterblijven met overschotten. Terwijl zijn de grote supermarktketens net op zoek naar een betrouwbare aanvoer van kwaliteitsproducten en die vaak uit Zuid-Afrika invoeren. Het integreren van kleine boeren in de markt is hoognodig.

Tot op heden fungeerde Tradeline vooral als consultancy organisatie. De strategie voor 2019 -2023 werd zopas herzien met een commerciëlere rol én een eigen missie voor het bedrijf zelf.

Tradeline en Exchange willen samenwerken om:

  1. Een distributiecentrum voor het sorteren, verpakken en vermarkten van fruit en groenten op te zetten.
  2. De markttoegang te faciliteren van de boerenorganisaties die het vermarkten van de oogst op zich nemen. Dat zou kunnen door meer opslagruimte te gebruiken voor droge voeding en zo als broker uitgestelde verkoop te organiseren.
  3. Het micro-financieringsorgaan van Tradeline verder te versterken, zodat het zich echt richt op de juiste doelgroep van kleine producenten.

Tradeline heeft als ultiem doel om vooral de lokale markt te versterken. Zo zijn ze minder afhankelijk van import van groenten en fruit uit Zuid-Afrika. De capaciteit is er. Het is zaak in te zetten op kennis, transport en opslagcapaciteit.

Vlaamse Overheid/partners (REO en BRS)

Tradeline is een partner van de bilaterale samenwerking van de Vlaamse overheid. Voor de uitwerking van de drie belangrijke doelstellingen van het groeiprogramma werd intensief samengewerkt met Nikolas Bosscher, vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid in Malawi.

Het team van Exchange-experts bestaat uit experts in microfinanciering en professionals uit de groenten-en fruit veilingsector.

 

Er werd een samenwerking opgezet met REO Veiling, Vlaamse pionier in het opzetten van een coöperatieve veilingstructuur en BRS (Belgische Raiffeissenstichting) expert in microfinanciering. Als kers op de taart verblijdde de Malawiaanse landbouwminister de REO Veiling in maart 2018 met een bezoek. 

Deze zeer sterke drievuldigheid aan experts moet Tradeline naar een hoger niveau tillen.

Innovatieve en duurzame tuinbouw met een vrouwelijke schwung

Thanthwe Farms

Programme Coach
Johan Cottenie
Experten Team
Christina Popma
Jennifer Nold
Bedrijfspartner
De Witte Beek, CSA farm Image result for icon link

Thanthwe Farms is een jong groeiend tuinbouwbedrijf in Lilongwe (Malawi). Aangezien Thanthwe Farms dichtbij de stad ligt, wil het zich meer gaan richten op de stedelijke markten.

Het tuinbouwbedrijf wil naam maken als sterke producent van kwaliteitsfruit en -groenten. Net als Tradeline, willen ze de lokale markt in Malawi versterken om zo minder afhankelijk te worden van Zuid-Afrikaanse landbouwproducten.

Thanthwe staat voor duurzaamheid en innovatie. Het bedrijf deelt haar kennis rond teelttechnieken en markttoegang bovendien maximaal met lokale boerengemeenschappen via een community outreach programma.

Ngaba Chatata, de eigenaar en manager, is een onderneemster pur sang. Ze wil met passie en doorzettingsvermogen een verschil maken voor de rurale gemeenschappen in Malawi. Haar inspanningen als succesvolle jonge onderneemster werden al meermaals terecht bekroond met een award (2017 Malawian best SME award, Elite farmer award 2017).

Dynamiek, ondernemingszin en realisme

Een eerste haalbaarheidsstudie legde duidelijk de sterktes en opportuniteiten van Thanthwe Farms bloot. Aan dynamiek en ondernemingszin geen gebrek! De realiteit dwingt ons echter ook te kijken naar de uitdagingen en bedreigingen voor een duurzame groei.

De komende maanden werkt Exchange samen met Thanthwe een realistisch groeiprogramma uit. De groei van Thanthwe als commerciële speler wordt de belangrijkste doelstelling van het programma. Groei, dat betekent dat het productieproces, de verwerking en vermarkting van de groenten en fruit verbeterd moet worden.

Verder moet er voldoende aandacht gaan naar het betrekken van kleine producenten in het hele proces. Thanthwe Farms moet een voorbeeldfunctie ambiëren

Een vrouwelijke tandem

 

Exchange en Thanthwe gaan voor een langetermijnsamenwerking. De verbetering van de productiekwaliteit én van het marketingbeleid worden prioriteit. Exchange zorgt voor de inbreng van de nodige expertise. Experte Jen Nold van CSA de Witte Beek is een gedroomde partner voor Thanthwe. In januari 2019 trok ze naar Malawi met heel de nodige teelttechnische kennis op zak. Ze kent het klappen van de zweep op vlak van management én is bovendien een pionier in het Belgische CSA-netwerk. Korte keten en alternatieve vermarkting hebben voor haar dus geen geheimen. En binnenkort ook niet meer voor Ngaba Chatata van Thanthwe Farms!

Samen sterker voor eerlijke handel

Katikamu Poultry Coöperatieve

Programme Coach
Noël Keersebilck
Experten Team
André Mouton
Koen De Praetere 

Een grotere speler op de markt

Het landelijke district Luwero in centraal-Oeganda is gezegend met vruchtbare gronden. Dat zorgt ervoor dat agro-industrie de meest bedreven economische activiteit in de regio is. De vele kleine landbouwers actief in deze streek hebben echter dikwijls niet de schaal en capaciteit om eerlijke handelscontracten af te sluiten. Zo zijn ze al te vaak een vogel voor de kat in onderhandelingsprocessen. Zowel bij aankoop van grondstoffen, als bij de verkoop van hun producten en oogst.

Daarom besloten een honderdtal kippenboeren de handen in mekaar te slaan. De Katikamu Poultry Coöperatieve is het resultaat. De coöperatie bestaat zowel uit boeren die pluimvee kweken om het vlees te verkopen, als uit leden die zich concentreren op eierproductie. De landbouwers treden naar buiten als één groep. Daarnaast wordt de aan- en verkoop gecentraliseerd. Samen vormen ze een grotere speler op de markt. En dat geeft hen natuurlijk een sterkere positie aan de onderhandelingstafel. Zo zorgt de coöperatie in de eerste plaats voor eerlijke handel. Maar naast het grote schaalvoordeel zet de coöperatieve ook sterk in op het delen van kennis tussen de leden onderling. Een extra troef van deze coöperatie, is de diversiteit aan ondernemers. De balans tussen mannen en vrouwen en jonge en oude leden is in evenwicht. Er heerst een grote openheid tegenover nieuwe leden.

Ondersteuning, uitbouw en kennisdeling

Het oprichten van een coöperatieve is geen evidente klus. Sterke structuren die toelaten om de stem van elk lid van de coöperatie te horen, vormen de hoeksteen van de onderneming . Het ‘één lid = één stem-principe’ vormt de basis van elke gezonde coöperatie. Daarom besloot Exchange samen met de Katikamu Poultry farmers een groeiprogramma op te zetten gefocust op het duurzaam uitbouwen en ondersteunen van de coöperatie.

 

Naast technische expertise rond kippenvoeding, aankoop van grondstoffen, kwaliteit en hygiëne, zoekt Exchange mee naar manieren om de coöperatieve structureel te ondersteunen. Dankzij de juiste expertise en kennisdeling, groeit de jonge onderneming op een duurzame manier uit tot een sterke coöperatie die zorgt voor eerlijke handel en inkomstenstabiliteit bij de lokale landbouwers.

Doneer

Wil jij zelf groepen zoals de Katikamu Poultry Cooperatieve ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

African Honey Bee

Duurzame micro-beekeeping als economische activiteit in landelijke gemeenschappen in Limpopo, Mpumalanga en KwaZulu-Natal

 

Ontdek het groeiprogramma...

African Honey Bee is een sociale onderneming die families in achtergestelde landelijke gebieden begeleidt in het opstarten van duurzame micro-beekeeping businesses op een milieuvriendelijke en ethische manier. Het bestaat uit een commerciële operatie in eigen beheer en een samenwerking met honderden lokale families die in de AHB beekeeper trust coöperatieve hun honing via AHB kunnen vermarkten. Op globaal vlak is er grote vraag naar honingproducten, in het bijzonder producten die voldoen aan kwaliteits- en fair trade standaarden. In de uitgestrekte landelijke gebieden in Zuid Afrika zijn de economische noden groot. Bovendien zijn dit landbouwgebieden. Het opzetten van familiale honingbusinesses in deze gebieden heeft niet alleen een economische impact maar heeft ook een positieve impact op de lokale natuur door bestuiving en verbeterde landbouwopbrengsten. Daarnaast heeft AHB een enorm positieve impact op de natuur in de omgeving door de praktijk van 'honey hunting' tegen te gaan. Honey hunters verzamelen honing uit wilde bijenkorven, maar vaak ontstaan er bosbranden door het vuur en de rook die ze op een ongecontroleerde manier gebruiken om de bijen te verdoven. AHB ging hierrond een duurzaam partnerschap aan met een privébedrijf in de regio, de Sappi plantage, door in te zetten op vorming van de mensen zodat deze op verantwoorde wijze bijen kunnen houden, een extra inkomst voorzien en de plantages van Sappi vrijwaren van brand- een echt win-win-win verhaal.

AHB trainde de afgelopen twee jaar 1200 beekeepers in Limpopo, Mpumalange en KwaZulu-Natal, waarvan ondertussen 425 families actief zijn als beekeepers en honing produceren en verkopen. De effecten van AHB trainingen reiken verder dan enkel het ontwikkelen van nieuwe competenties bij de landelijke bevolking. Het promoten van ondernemerschap heeft positieve effecten op het zelfvertrouwen en de empowerment van de betrokken gemeenschappen.

Het model van AHB is duurzaam van opzet en focust op positieve effecten binnen de 3 p’s (profit, people en planet) door het stimuleren van:

De ontwikkeling van duurzame micro-ondernemingen

Voedselveiligheid

Capacity-building

Armoedereductie

Biologische landbouw

Het beschermen van de bio diversiteit

Versterken van de landbouw door verstuivingen

De opzet van niche markten voor export

In 2015 werkten Exchange en African Honey Bee voor het eerst samen. Een expert in apicultuur stond het bedrijf toen bij op vlak van introductie van de meest recente en meest ecologisch duurzame productietechnieken. Het introduceren van excellente beekeeping praktijken resulteerde toen in een versterkt trainingsprogramma voor de betrokken gemeenschappen.

Aantrekken van sociale investeerders om inclusieve groei waar te maken

Na deze samenwerking bleef AHB verder groeien. Eind 2016 werden de contacten tussen AHB en Exchange opnieuw versterkt. Er werd toen reeds bekeken op welke manier de samenwerking op langere termijn versterkt kon worden. De noden van het bedrijf zijn immers divers: naast de technische noden op vlak van productietechniek zijn er uitdagingen op tal van andere vlakken (strategisch management, marketing, packaging, certificatie en distributie). Het management van AHB zette een plan op om het huidige aantal bijenkorven in eigen beheer te verdrievoudigen over de komende jaren.

Voor het ondersteunen van de verdere groei is het bedrijf dan ook op zoek naar sociale investeerders. Daartoe zette Exchange een samenwerking op met Benevolab België, het CSR programma van BNP Paribas Fortis dat medewerkers van de bank de kans geeft om als vrijwilliger bij te dragen aan NGO projecten in het Zuiden. Twee experten van BNP Paribas Fortis Belgium voerden in mei 2017 een financiële analyse uit van het bedrijf.

Op basis van deze analyse werd een investeringsdossier samengesteld. In België zette Exchange gesprekken op met Kampani, een Belgisch sociaal investeringsfonds, gericht op het versterken van bedrijven in de agro-voedingsindustrie in het Zuiden. Het uitgewerkte investeringsdossier is momenteel nog onvoldoende om een investering te kunnen waarmaken. Exchange plant in de eerste helft van 2018 dan ook deze samenwerking verder te versterken om te komen tot een degelijk uitgewerkt investeringsdossier dat tegemoetkomt aan de vragen van Kampani en/of eventuele andere sociaal investeerders wat betreft de commerciële operaties van AHB. Daarnaast zetten we ons samen in om ook rond de AHB Beekeeper coöperatieve fondsen te werven via middelen die ter beschikking gesteld worden via nationale en internationale ontwikkelingsinitiatieven.

Indien er met succes fondsen gevonden worden voor deze ambitieuze uitbreiding, staat Exchange klaar om samen met AHB een groeiprogramma aan te gaan om de volgende stappen in de ontwikkeling van het bedrijf met een focus op vermarkting en verpakking in eigen beheer aan te pakken.

Voor het realiseren van dit groeiprogramma en om de duurzaamheid ervan te garanderen werkt Exchange aan het opzetten van een structureel Noord-Zuid partnerschap. Omdat het aantrekken van investeerders essentieel is om de verdere groei van het bedrijf te kunnen waarmaken wordt een sterk financieel partnerschap opgezet.

De kerndoelen van dit partnerschap zijn:

1) AHB ondersteunen in het uitwerken van een realistische investeringsaanvraag

2) De business case van AHB in Vlaanderen bekend maken bij potentiële sociale investeerders

3) Een degelijk due dilligence waarmaken

4) Een breder ondersteuningsprogramma voor het bedrijf opzetten over verschillende bedrijfsprocessen heen en op die manier een intense begeleiding waarmaken