“Cheers”, op sociale fruitsappen!

Delight (U) Ltd.

Programme Coach
Jos Craemers
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Winst en sociaal engagement gaan hand in hand

Delight (U) Ltd. is een private onderneming die al sinds 1996 fruitsappen produceert en verkoopt op de Oegandese markt. Onder de naam “Cheers” vind je hun verse sappen zonder twijfel terug in alle lokale supermarkten. Een echter aanrader!

Het administratieve centrum van het bedrijf ligt in Kampala, maar de echte bedrijfsactiviteit vindt plaats in het Nwoya district in Noord-Oeganda.

De aanwezigheid van Delight in die regio heeft een duidelijke sociale en economische impact op de lokale maatschappij. Samen met de Deense groep aBi Trust is de sapjesproducent de drijvende kracht achter de oprichting van de Nwoya Fruit Growers Cooperative Society. Dit is een coöperatieve die verschillende groepen van kleine boeren samenbrengt in ‘grower groups’. Dankzij de oprichting van de Growers Cooperative krijgen de lokale boeren nu een eerlijkere prijs voor hun producten. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de bestrijding tegen armoede. En dat in een gebied dat tot voor kort nog geteisterd werd door het Lord's Resistance Army.

Dankzij haar sociale inspanningen voor de Noord-Oegandese regio, werd Delight opgenomen in de prestigieuze lijst van "Companies to Inspire Africa 2019".

Een grote stap naar zelfvoorzienigheid

In 2019 startte Delight met de bouw van een nieuwe fabriek in het Nwoya district in samenwerking met UDC, de overheidsinstelling bevoegd voor landbouwontwikkeling. De komst van de nieuwe fabriek is een belangrijke stap voor Delight. Zo zal bijna de volledige productieketen in de eigen werking van het bedrijf vervat zitten. Delight zal zelf fruit kweken, deels via een partnerschap met de Nwoya Fruit Growers Cooperative Society. Het kan zelf het fruit verwerken tot fruitsap en de distributie en verkoop van de sappen op zich nemen. Zo hopen zowel Delight als de overheid onafhankelijker te worden van de buurlanden, die nu een groot deel van de markt inpalmen.

Coöperatieve als levensader

Om voldoende toevoer van fruit naar de fabriek te garanderen is een goeie afstemming tussen Delight en de Nwoya Fruit Growers Coöperatieve cruciaal. Exchange zal als partner van Delight optreden als facilitator in deze relatie. Zo zullen we in samenwerking met de coöperatieve een post-harvesting systeem opzetten om een correct inschatting te krijgen van de oogst. Verder zal het training center van Delight gebruikt worden om de coöperatieve verder op te leiden en zullen logistieke vraagstukken worden behandeld. Zo kan Delight haar reputatie als slimme onderneming blijven waarmaken. Daar waar winst en sociaal engagement samen gaan.

Doneer

Wil jij zelf bedrijven zoals Delight ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Afval voor de één, energie voor de ander

Agruni

Programme Coach
Wouter Janssens
Experten Team
Anne Vandeputte
Bedrijfspartners
Ecowerf Image result for icon link

Het geheim achter de propere straten van Kigali

Wie ooit al eens in de Rwandese hoofdstad Kigali was, zal ongetwijfeld de kraaknette straten hebben opgemerkt. Via openbare aanbestedingen selecteert de overheid private bedrijven die dan instaan voor de netheid van de stad. Ze zorgen voor het ophalen en verwerken van zowel industrieel als straatafval in de stad. Agruni is zo’n bedrijf. In 2002 gingen ze van start. Vandaag haalt Agruni maar liefst drie vierde van het huishoudelijk en industrieel afval in Kigali op.

Afval heeft de landbouw een extra boost!

Maar daar stopt het niet. Agruni heeft als grote ambitie om in te zetten op wat er gebeurt na de ophaling van het afval. Een deel van het niet-organische afval wordt al gevaloriseerd en herbruikt, maar 80% van het opgehaalde afval is van organische aard en daar gebeurt op dit moment niets mee. De toekomst van Agruni ligt bij het valoriseren van dit organische afval.En wat kan een land waarbij 90% van de bevolking afhankelijk is van landbouw goed gebruiken? Juist: compost!

Expertise uit pioniersregio Vlaanderen

Momenteel gebeurt afvalsortering bij Agruni nog met de hand op de dumpsite van Nduba. Natuurlijk is het organische afval dan al ‘gecontamineerd’ door niet-organisch afval, waardoor het moeilijk wordt om er nog een degelijke compost van te maken. Het is bewezen dat compost, mits de juiste samenstelling, de oogst significant verhoogt.

Exchange zal in dit groeiprogramma met Agruni dus vooral focussen op het realiseren van de bruikbare compost op basis van het opgehaalde organische afval. En laat dat net één van de expertises zijn waarin Vlaanderen een pioniersrol opneemt.

Bijvoorbeeld bij het intergemeenteliike milieubedrijf Ecowerf in Oost-Brabant vinden we heel veel kennis. Ecowerf staat al jaren in voor de afvalpreventie, afvalophaling en afvalverwerking in 27 gemeenten en steden. Ook op het vlak van compostering heeft het bedrijf al heel wat gerealiseerd.  Exchange Coach Wouter Janssens van Ecowerf is daarom enorm goed geplaatst om dit traject te trekken.

Om de hele werkingsketen van Agruni nog verder te optimaliseren, bekijkt Exchange daarnaast samen met Agruni hoe de huidige afvalophaling- en transport nog efficiënter georganiseerd kan worden.

Agruni en sociale innovatie

Agruni valt als onderneming bovendien op door haar moderne HRM-beleid en sociaal engagement. Los van het feit dat de helft van de 1.800 werknemers vrouwen zijn, werkt het bedrijf met een spaarfonds. Zo kunnen ook kwetsbare en zieke werknemers steeds rekenen op een gegarandeerd inkomen. Verder biedt het een formule van microfinanciering aan het eigen personeel aan. Hierdoor kunnen ze leningen voordeliger afsluiten dan via de traditionele kanalen. Ook steunt Agruni jaarlijks een waaier aan sociale projecten waarmee het zichzelf profileert als duurzaam bedrijf bij uitstek.

Dit programma heeft veel potentieel: Mr. Jean-Paul Shiraniro is een geboren ondernemer met een grote dosis durf. Samen met Exchange en Ecowerf kan Agruni er mee voor zorgen dat Rwanda zijn imago van ‘clean country’ verder kan uitbouwen. De grote droom blijft om al het opghaalde afval te recycleren en te valoriseren. . En waar een wil is (en een droom), is een weg!

ECOWERF
Ecowerf is een intergemeentelijk milieubedrijf dat instaat voor het afvalbeleid van 27 gemeenten en steden in Oost-Brabant. Samen met die steden en gemeenten kiest Ecowerf resoluut voor een duurzaam en integraal afvalbeleid, een beleid dat vernieuwend is én vooruitdenkt!
De ambitie van het bedrijf rijkt ver: Ecowerf wil de absolute trendsetter zijn op het vlak van afvalbeheer in Vlaanderen. Daarbij is het beperken van de milieu-impact van hun activiteiten belangrijker dan winst te maken.

Doneer

Wil jij ook bedrijven als Agruni ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar