Wat doen we nu precies?

 

De groeiprogramma’s, waarin Exchange zich engageert, worden steeds verankerd in de lokale context. Dit gebeurt door relevante Zuidexpertise bij de programma’s te betrekken. Enerzijds omdat de specifieke lokale expertise van onschatbare waarde is en een diepgaande en rijke kennisdeling garandeert. Anderzijds om de kennisdeling te verzekeren binnen de lokale context. Dit leidt tot Zuid-Zuid partnerschappen met lokale kennisinstellingen en lokale consultants.

In het kader van de SDG’s en meer specifiek voor het opzetten van concrete initiatieven rond PS4D (private sector for development) streeft Exchange voor elk programma  naar het opzetten van een partnerschap met een Noordbedrijf.  Exchange gebruikt haar netwerk in de ondernemerswereld en stimuleert als facilitator de contacten tussen bedrijven in eigen land en het Zuiden. Noordbedrijven nemen een rol op maat op in de uitgediepte programma’s. Die rol is gericht op expertisedeling enerzijds en op eventuele financiële ondersteuning anderzijds.

Dit doen we in 6 focuslanden en 5 sectoren.

Ontdek de 5 sectoren:

Concreet…

Bedrijven in Noord en Zuid kunnen aankloppen voor de volgende diensten:

Groeiprogramma

Via onze groeiprogramma’s werken we op een duurzame manier en op lange termijn samen met de Zuid ondernemers

Lees meer

Kenniscentrum

Met onze jarenlange ervaring zijn we het kenniscentrum bij uitstek rond ondernemen in Oost-Afrika

Lees meer