Ontmoet Dirk Van der Stede, de nieuwe voorzitter van onze Raad van Bestuur

 

Na 13 jaar nemen we afscheid van Dirk Vyncke en verwelkomen we Dirk Van der Stede aan het roer van onze Raad van Bestuur. Met een brede internationale achtergrond in informatica en milieutoepassingen is Dirk de geknipte voorzitter. Maar wie is hij juist?

Dag Dirk, kan je ons wat meer over jezelf vertellen?

Ik ben altijd al ondernemer geweest en heb in de loop van mijn carrière een aantal bedrijven opgericht die internationaal actief waren. Vaak werkte ik samen met overheden rond informatica en milieu, maar na een tijd is de focus hiervan alsmaar meer op water komen te liggen. We leverden bijvoorbeeld wereldwijd software om waterkwaliteit te voorspellen. Dat leidde tot heel wat mondiale ervaring, met lokale activiteiten in Marokko, Zuid-Afrika, Maleisië, China, Australië,... In deze internationale samenwerking was mijn uitgangspunt altijd ‘Wij komen onze ervaring delen en zijn hier niet om te zeggen wat en hoe je het moet doen’. Luisteren en inspelen op lokale behoeftes is hierbij natuurlijk van groot belang.

Daarnaast ben ik op socio-economisch vlak ook heel actief in Vlaanderen. Bij Unizo zit ik in de nationale adviesraad, ik ben betrokken bij de OESO Water Governance initiative en tot voor kort Water (beyond) Europe. In deze twee laatste initiatieven lag er ook een bepaalde focus op het internationale en kwam ik in contact met een aantal landen die ook in het activiteitendomein van Exchange liggen. Ten slotte ben ik ook nog altijd actief als zelfstandig adviseur en help ik instanties als Vito, POM West-Vlaanderen en anderen om transitieverhalen op te zetten.

Waarom heb je besloten om voorzitter van de RvB van Exchange te worden?

Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Unizo, heeft in overleg met zijn collega Thomas Pirard - lid van de Raad van Bestuur van Exchange - nagedacht over de opvolging van Dirk Vyncke en kwam bij mij terecht. Ik heb er lang over nagedacht en heb me een beeld proberen vormen van de stakeholder context waarbinnen Exchange werkt. Ik ken heel wat mensen binnen dat netwerk en het voelde al vertrouwd aan, maar uiteindelijk waren het vooral de uitdaging en het sociaal engagement die voor mij de doorslag gaven. Een stevige uitdaging om de grote schoenen van Dirk Vyncke te vullen, maar een uitdaging die ik niet uit de weg ga. Verliezen staat niet in mijn woordenboek.

Wat wil je bereiken als voorzitter?

De eerste maanden wil ik vooral goed luisteren en de mensen van Exchange leren kennen. Ik wil duidelijke en haalbare doelstellingen vastleggen waar heel de organisatie zich achter kan scharen, zodat ieder zijn impact kan meten. Met meetbare strategische en operationele doelstellingen, die we kunnen gebruiken om mensen samen te brengen. Zoals ik ooit heb geleerd van een Amerikaanse VP: ‘You can win all the technical arguments, and still lose the business’. De niet-technische aspecten in de omgeving van Exchange zijn zo belangrijk, dat het noodzakelijk is om hier aandacht voor te hebben. Een van de belangrijkste punten voor mij is de stakeholder analyse, die ertoe moet leiden dat iedereen zijn visie kan delen en dat we een gemene deler kunnen vinden met passende communicatie en initiatieven. Op mijn engagement kan in elk geval gerekend worden.

Heb je een band met Afrika?

Het zal voor mij zeker een blij weerzien zijn met enkele landen. Zuid-Afrika is de bakermat van de waterzuivering - een sector waar ik een groot deel van mijn carrière in heb doorgebracht - en ook in Marokko heb ik heel goede contacten gehad. Ik kijk er in elk geval naar uit om actief bezig te zijn in Afrika en uit te zoeken hoe we met Exchange een zo groot mogelijke impact kunnen hebben.

Wat houdt je bezig buiten de werkuren?

Na het werk probeer ik vooral in beweging te blijven, door veel te gaan wandelen en in de zomer natuurlijk ook wat te fietsen. Zo heb je de mogelijkheid om een aantal dingen van dichtbij te zien, wat je een nieuw perspectief biedt op de wereld.