Wat doen we nu precies?

Exchange ondersteunt beloftevolle Afrikaanse ondernemers in hun groei en scale up. Mits een duurzame groei, kunnen zulke ondernemers een extra meerwaarde betekenen voor de lokale gemeenschap in de vorm van werkgelegenheid en een betere regionale welvaart.
Exchange onderscheidt zich van andere vzw’s en ngo’s door niet te kiezen voor het klassieke model van financiële ondersteuning, maar ondernemers bij te staan met expertise op maat. Dat leidt op termijn tot meer duurzame oplossingen. 

Win-win

Afrika kent de laatste jaren een veelbelovende economische groei. Dat brengt unieke kansen met zich mee, niet alleen voor lokale Afrikaanse ondernemers maar ook voor Belgische bedrijven. Exchange wil de noden van Afrikaanse ondernemers matchen met specifieke expertise van Belgische consultants uit het werkveld. Zij worden op hun beurt professioneel begeleid en krijgen een unieke toegang tot de Afrikaanse ondernemerswereld. Daarnaast krijgen Belgische bedrijven de kans om mee te schrijven aan een inspirerend verhaal rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Employee Engagement.

Concreet…

Ontdek hoe we werken en voor welke diensten bedrijven in Noord en Zuid bij ons kunnen aankloppen:

Onze aanpak

Via onze groeiprogramma’s werken we op een duurzame manier en op lange termijn aan partnerschappen tussen Zuid en Noord ondernemers

Lees meer

Kenniscentrum

Met onze jarenlange ervaring zijn we het kenniscentrum bij uitstek rond ondernemen in Oost-Afrika

Lees meer

Lokale én internationale partnerschappen

Een cruciaal selectiepunt voor de groeiprogramma’s is dat ze verankerd kunnen worden in de lokale context. Exchange gaat niet enkel op zoek naar relevante ervaring uit de Belgische bedrijfswereld, maar wil vanaf het begin ook relevante lokale partners betrekken. Enerzijds omdat specifieke lokale expertise van onschatbare waarde is en een diepgaande en concrete kennisdeling garandeert. Anderzijds om die kennisdeling ook te verzekeren binnen de lokale context, zodat zoveel mogelijk spelers in de regio baat hebben bij de uitwerking van het groeiprogramma.

Focus op private sector

Exchange trekt zeer bewust de kaart van de private ondernemingen. Zo kadert de missie van Exchange ook expliciet binnen twee van de speerpunten van de internationale Sustainable Development Goals (SDG’s): SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’ en SDG 17 ‘partnerschappen om doelstellingen te bereiken’, waarbij ook het belang van de private sector wordt onderstreept.

Concreet wil Exchange voor elke Afrikaanse ondernemer binnen een groeiprogramma, een partnerschap met een Belgisch bedrijf opzetten. Exchange gebruikt haar netwerk in de ondernemerswereld en fungeert als facilitator tussen de Afrikaanse en Belgische bedrijven.

Sinds 2018 kiest Exchange voor focus. Focus op acht landen in Afrika. Focus op vijf weldoordachte sectoren. Kiezen voor focus, is kiezen voor specialisatie en voor duurzame samenwerkingen.

Ontdek onze 8 landen!

Oeganda

Z.-Afrika

Rwanda

Malawi

Marokko

Marokko

Ghana

Ghana

Tanzania

Tanzania

Mozambique

En onze 6 sectoren!

In 2018 wijzigde Exchange haar strategie van ‘all round’ naar ‘focus’. Met focus werd er niet alleen kritisch gekeken naar de werkingslanden, maar ook naar de sectoren. Om tot de selectie van de sectoren te komen, werden zowel de groeisectoren in de werkingslanden als de aanwezige expertise in België in acht genomen.

Daarnaast worden toekomstgerichte selectiecriteria zoals innovatie, duurzame energie, circulaire economie en automatisatie (ICT) hoog gewaardeerd. Ze zijn nodig om vandaag antwoorden te vinden voor de uitdagingen van morgen. Zowel in een overheidscontext als in samenwerkingen met de privé-sector. Zowel in het Noorden als in het Zuiden.