Kenniscentrum

Kennisopbouw en -deling

De focus op 5 landen in Sub-Sahara-Afrika laat toe voor elk van die 5 landen een extra dienst te ontwikkelen en naast de programmawerking ook te werken aan kennisopbouw en -opslag rond ondernemen (op KMO schaal) in de betreffende landen.  Dankzij de lokale verankering in de focuslanden via de Zuidteams heeft Exchange de mogelijkheid om productiegericht studiewerk te verrichten en de praktijk van de gekozen bedrijfssectoren toe te lichten.

CSPs

Als ervaringsdeskundige zal Exchange die praktijk en het studiewerk gebruiken voor de uitwerking van een strategienota (‘country strategy paper’) per focusland. Deze informatie wordt aangeboden aan geïnteresseerde partijen uit Noord en Zuid.

Die ‘country strategy paper’ is een levend document, in redactie van het betreffende Zuidteam en zijn programmabeheerder Noord.

Inhoud van een CSP

  • Een overzicht van de economische situatie
  • Het beleid van de plaatselijke overheid en internationale NGO’s inzake private sector development
  • Omschrijving van de sleutelsectoren in de economie
  • Toelichting van het business klimaat voor KMOs (SMEs)

Inhoud van een CSP

  • Een analyse van het privaat ondernemerschap in de gekozen sectoren
  • Praktijkvoorbeelden uit de uitgevoerde of lopende programma’s en projecten van Exchange
  • Een duidelijk ontwikkelde strategie voor de werking van Exchange in het land (met aandacht voor synergie met andere lokale en internationale actoren).