LET'S GROW TOGETHER

Boost Your Company With Exchange

Exchange Events

Laatste nieuws

Exchange Lunch & Netwerking Event Oeganda

in Oeganda

Beci Event

in België

Banking in Tanzania

in Tanzania

Ontdek onze nieuwe Groeiprogramma's

Delight (U) Ltd.

in Oeganda

Association of Uganda Tour Operators

in Oeganda

ClinicMaster International

in Oeganda

Exchange wil een reële bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van de Verenigde Naties voor een betere wereld, de SDGs, die als finaliteit hebben armoede te beëindigen, het ecologisch evenwicht van de planeet te herstellen en welvaart te verzekeren voor allen.

Exchange kiest in dit globale kader voor de specifieke invalshoek van de privésector, waar de organisatie zich al sinds haar oprichting in specialiseert.

 

Exchange beschouwt haar missie als geslaagd als ze de afspraken met de privéondernemer in het Zuiden nakomt, zijn groei-ambitie helpt uitdragen zowel in het Zuiden als in het Noorden, de begeleiding verzekert en de afgesproken middelen van mensen en contacten ter beschikking stelt.

 

De samenwerking tussen Exchange en de partner in het Zuiden vindt plaats op een gestructureerde manier, binnen het kader van een procesmethodologie, met passende mechanismen en mijlpalen die voor dit doel worden bepaald.

 

Uitwisseling wil impact hebben en werkt daarom alleen in 6 landen en sectoren, waar een permanent Zuid-team ervoor zorgt dat alle criteria voor duurzame voordelen voor mens en milieu de basis vormen van elk programma dat wordt ondersteund.