LET'S GROW TOGETHER

Boost Your Company With Exchange

Exchange wil een reële bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van de Verenigde Naties voor een betere wereld, de SDGs, die als finaliteit hebben armoede te beëindigen, het ecologisch evenwicht van de planeet te herstellen en welvaart te verzekeren voor allen.

Exchange kiest in dit globale kader voor de specifieke invalshoek van de privésector, waar de organisatie zich al sinds haar oprichting in specialiseert.

Exchange beschouwt haar missie als geslaagd als ze de afspraken met de privéondernemer in het Zuiden nakomt, zijn groei-ambitie helpt uitdragen zowel in het Zuiden als in het Noorden, de begeleiding verzekert en de afgesproken middelen van mensen en contacten ter beschikking stelt.

Programma in de kijker

Trade Line

in Malawi

Experten & bedrijven gezocht!

Exchange vzw is constant op zoek naar bedrijven en experten die willen samenwerken met bedrijven uit het Zuiden. Niet enkel als ‘goed doel’ maar ook als echte kennisuitwisseling & samenwerking. Op die manier werken we aan een duurzame wereld via waardevolle partnerschappen.

Vers van de pers

Exchange Lunch & Netwerking Event Oeganda

in Oeganda

Beci Event

in België

AZO!: Voedselveiligheid

in België