Malawi

Malawi, een landbouwnatie in transitie

In 2018 ging Exchange resoluut voor een nieuwe strategie. De vzw kiest niet langer voor ‘all round’ maar voor ‘focus’ op enkele landen en sectoren.

Exchange selecteerde vijf focuslanden in Sub-Sahara-Afrika en hanteerde daarbij een aantal weldoordachte criteria:

  • Landen die privé-ondernemerschap erkennen als bouwsteen van welvaart en over een bepaalde basis-infrastructuur beschikken.
  • Zogenaamde ‘frontier markets’ oftewel kleine opkomende landen, met een economische ontwikkeling die nog in de kinderschoenen staat. Landen die privé-ondernemerschap mogelijk maken op het vlak van juridisch kader, veiligheid, transport en communicatie, scholing, en de juiste arbeidskrachten.
  • Landen waar de stakeholders van Exchange, haar huidige en mogelijke partners en subsidie-verstrekkers present zijn.
  • Landen die de economische opportuniteit van Exchange als facilitator voor een samenwerkingsbeleid inzien.
  • Landen waar Exchange al een eigen rijke, plaatselijke ervaring en werking heeft.
  • Landen waar Exchange de juiste plaatselijke medewerkers of contacten heeft.

Malawi is bij uitstek een landbouwstaat. 80% van de bevolking woont in rurale gebieden en landbouw is goed voor een derde van het GDP en 90% van de exportinkomsten. Malawi stond er lange tijd om bekend de meest tabaksafhankelijke economie te hebben. Met de instorting van de wereldprijzen in deze sector werd de Malawiaanse economie sterk geraakt. De diversificatie en innovatie in de landbouwsector, die hoognodig is, komt slechts traag op gang. De klimaatverandering is eveneens een grote uitdaging, de laatste jaren volgen droogtes en overstromingen elkaar op.

De ondernemerswereld is er één met een beperkt aantal grote bedrijven (actief in landbouwprocessing, trading en retail) en een zeer groot aantal micro- bedrijven. Middelgrote bedrijven zijn zo goed als afwezig. Het huidige ondernemersklimaat ondersteunt immers te weinig de groei van kleine bedrijfjes naar middelgrote bedrijven.

Niettemin is Malawi een land in volle evolutie met een opkomende dienstensector (65% van BNP) en een groeiende industrialisering. Bovendien heeft het land een bijzondere relatie met België en Vlaanderen in het bijzonder. 19.1% van de totale Malawiaanse exoprt komt in Vlaanderen terecht.

Wil je graag meer te weten komen over ondernemerschap in Malawi? Vraag dan vrijblijvend onze Country Strategy Paper aan!