Toerisme

In de meeste van de vijf focuslanden waar Exchange actief is, levert de toeristische sector een belangrijke bijdrage aan het BNP. Omdat de sector vaak nog relatief ‘jong’ is, ontbreekt het aan kwaliteitsvolle opleidingen. Daar speelt Exchange op in. Er is nog een hele weg af te leggen om te komen tot een toeristische sector die voldoet aan internationale standaarden en toch door lokale ondernemers wordt gedragen.

Exchange wil lokale tour operators, hotels, reisbureaus en reisorganisaties ondersteunen en begeleiden naar een duurzame, kwaliteitsvolle werking. Een belangrijk criterium voor samenwerking is echter dat het moet gaan over duurzaam toerisme, met respect voor natuur, cultuur en mensenrechten.