Zuid-Afrika

Tweede grootste economie van Afrika!

Economische situatie in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika ondergaat net geen recessie, wat ongeveer het beste is wat de economie op dit moment kan doen. In het eerste kwartaal van 2019 torpedeerde de talrijke stroomonderbrekingen alle vooruitzichten voor een mogelijke economische groei in 2019. De economie kromp in het eerste kwartaal met 3,2%, de slechtste prestatie sinds de wereldwijde financiële crisis meer dan tien jaar geleden. ESKOM slaagde er op de een of andere manier in om het licht te laten b randen in het tweede kwartaal, waardoor bedrijven weer normaal konden functioneren. Dit onderstreept het cruciale belang van een betrouwbare stroomvoorziening.

Zuid-Afrika kampt met complexe economische problemen. De economische activiteit in bijna elke sector - landbouw, mijnbouw, industrie, transport en detailhandel - daalde.

De Wereldbank beoordeelt de Zuid-Afrikaanse economie als een economie met een middelhoog inkomen. Als regionaal productiecentrum is het de meest geïndustrialiseerde en gediversifieerde economie in Afrika.

De hoge werkloosheid - meer dan 25% - en ongelijkheid worden door de regering en de meeste Zuid-Afrikanen beschouwd als de belangrijkste economische problemen waarmee het land wordt geconfronteerd.

Humanitaire situatie

Het aantal mensen dat problemen ondervindt om toegang te krijgen tot voedsel in Zuid-Afrika daalde in 2019. Tijdens het regenseizoen 2018/2019 werden de noordwestelijke delen van Zuid-Afrika getroffen door droge periodes en droogte, en dit heeft geleid tot minder goede oogsten. De voedselprijzen blijven stijgen.

Zuid-Afrika heeft grote vooruitgang geboekt in de strijd tegen HIV en tuberculose, maar er blijven ernstige uitdagingen bestaan. Zuid-Afrika lanceerde zijn nationaal actieplan ter bestrijding van vreemdelingenhaat, racisme en discriminatie, waarmee een belangrijke stap werd gezet in de aanpak van de wijdverspreide mensenrechtenschendingen als gevolg van xenofoob en gender gerelateerd geweld en discriminatie.

Wil je graag meer te weten komen over ondernemerschap in Zuid-Afrika? Vraag dan vrijblijvend onze Country Strategy Paper aan!