Agro-industrie

Agro-industrie blijft dé sector bij uitstek in Sub-Sahara-Afrika. Op vlak van productie zijn er dan ook al heel wat organisaties actief in de regio. Toch is er nog een enorm agro-potentieel dat door inefficiëntie niet ten volle benut wordt. In Mozambique bijvoorbeeld, blijft 90% van de landbouwgrond tot op vandaag niet gecultiveerd. 

De sector stagneert op vele plekken. De belangrijkste reden daarvoor ligt in bij het foute gebruik van landbouwtechnieken, het gebrek aan automatisatie en aan innovatie en kennisdeling

Exchange wil rurale agro-ondernemingen laten groeien en hen via innovatie en kennisdeling de stedelijke en nationale markt laten ontdekken. Met export naar het buitenland als ultieme doel. Met het zicht op export, heeft Exchange ook extra aandacht voor de certificering van de productieprocessen volgens de kwaliteitsnormen van internationale instanties. 

Als we alle troeven inzetten om te komen tot een efficiënte agro-industrie die haar volle potentieel benut, zou Afrika alleen de hele wereldbevolking kunnen voeden. Van een motiverend idee gesproken!