Kwaliteitsgraan en masse

Een schoolvoorbeeld van Noord-Zuid samenwerking

Rabboni Group Limited werd opgericht in 2014 en is een transport-, distributie-, handels- en verwerkingsbedrijf van droge landbouwstoffen. Hun focus ligt op maïs en afgeleide producten, waarin ze de volledige toeleveringsketen van producent tot verbruiker verzorgen. Een formule die werkt, maar toe was aan opschaling: Rabboni wil zo snel mogelijk hun graanverwerking en -opslag verhogen van 4,000 naar 20,000 ton, een ambitieus doel dat zorgvuldige voorbereiding vereist.

Programme Coach
Wim De Deken

Hoewel Rabboni al grote stappen zette in thuisland Oeganda, waren ze dus op zoek naar expertise omtrent de kwalitatieve en kwantitatieve groei van hun activiteiten. In 2022 was het zover en ging Exchange in zee met Rabboni om drie noden aan te pakken: branding, marketing en kwaliteitscontrole. Na een haalbaarheidsstudie in februari 2022 werd duidelijk dat branding en marketing geen hoofdfocus waren en verschoof de nood van Rabboni naar twee elementen: de herziening van operationele praktijken, bedrijfscultuur en kwaliteitscontrole, met als doel het halen van een ISO 9001 & 22000 certificering (kwaliteit), en het bouwen van een nieuwe procesfabriek, inclusief silo’s die de verhoogde graanproductie kunnen opvangen (kwantiteit).

Kwaliteitscontrole

Om de kwaliteitscontrole (QA) binnen Rabboni op punt te krijgen, volgden een aantal medewerkers van het graanbedrijf trainingen rond kwaliteit en certificering. Op basis van de training werden structurele veranderingen in het bedrijf doorgevoerd: niet alleen werden de processen geoptimaliseerd, Rabboni heeft zelfs besloten om hun faciliteiten van de grond af weer op te bouwen, volledig conform de professionele kwaliteitsnormen.

Die kwaliteitsnormen zijn essentieel voor de opschaling van hun productie. De natuurlijke gifstof Aflatoxine is veelvoorkomend en zeer gevaarlijk voor graanproductie; als het graan slecht behandeld wordt, kan dat leiden tot besmette producten en kankerverwekkende stoffen. Deze kwaliteitscontrole begint natuurlijk bij de boer zelf, maar het is essentieel dat Rabboni zelf een installatie heeft om de graanstalen te controleren; daarom bouwde het bedrijf een eigen laboratorium, dat mede dankzij de kwaliteitstrainingen up to date is met hedendaagse kwaliteitsnormen.

Fabrieksuitbreiding

Met behulp van coach Wim de Deken werd contact gelegd met het Belgische Meyland, dat 4 silo’s kan leveren volgens de specificaties van Rabboni. Een commercieel voorstel werd gemaakt, maar de investering was vooralsnog te duur voor het graanverwerkingsbedrijf. Op uitnodiging van Meyland en ondersteund door Exchange kwam CEO Daniel Joloba daarom een week lang naar België om kennis te maken met een aantal investeerders en om de Bulk Solids Expo in Antwerpen te bezoeken. 

Het doel van het bezoek? Alternatieve financiering vinden voor de installatie van de silo’s en investeerders, zowel op het niveau van hardware als van sales, overtuigen om in Rabboni te investeren. Traditionele financiering in Oeganda is haalbaar, maar zou een proces van minstens 25 jaar zijn; tijd die Rabboni niet heeft als ze hun productie dermate willen opschalen. De lokale graanboeren moeten cash betaald worden en graan kan niet meteen verkocht worden; Rabboni heeft dus genoeg fondsen nodig om graan aan te kopen en het lang genoeg op te slaan - zonder het te laten degenereren - vooraleer er winst gemaakt kan worden.

Een ambitieus doel dus, maar niet onhaalbaar. Met de juiste financiering kan Rabboni de nodige technologie installeren om hun productie aan sneltempo op te schalen. Een win-win situatie: niet alleen is Rabboni minder afhankelijk van derde partijen en zijn ze in staat om zelf een grote speler te worden binnen Oeganda, ook zal het gezinsinkomen van de lokale boeren stijgen. Combineer dit met de uitwisseling van expertise, trainingen en financiering vanuit Europa, en je hebt het perfecte voorbeeld van een duurzame Noord-Zuid samenwerking.