Privacybeleid

Deze pagina werd voor het laatst aangepast op 22/05/2018.

Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Exchange vzw. U dient zich ervan bewust te zijn dat Exchange vzw niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Exchange vzw respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich opgeeft als (bedrijfs-)partner, vrijwilliger, Exchange betrekt voor een eigen project of ons contacteert vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken (namelijk voornaam, familienaam, e-mailadress, telefoonnummer en een korte boodschap). Bij hier opvolgend contact kunnen bijkomende persoonsgegevens opgevraagd worden (vb. CV, bedrijfsinfo, geboortedatum, etc.). Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij, Teamleader. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Om het privacybeleid van Teamleader te raadplegen kunt u op volgende website terecht: https://public.teamleader.be/nl-be/privacy#_ga=2.107689099.84317317.1524744725-1818696355.1522341263

Communicatie

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij, Teamleader wanneer u ons berichten zendt via de website of outlook wanneer u ons berichten zendt via e-mail. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Om het privacybeleid van Teamleader te raadplegen kunt u op volgende website terecht: https://public.teamleader.be/nl-be/privacy#_ga=2.107689099.84317317.1524744725-1818696355.1522341263

 

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Website Analytics

Om uw ervaring tijdens het gebruik van onze website te verhogen kunnen we gebruik maken van 'cookies'. Cookies zijn een standaard in de industrie en de meeste grote website maken hier gebruik van. Een cookie bestaat uit een klein tekst bestand die onze website op uw computer kan plaatsen met de bedoeling om ow voorkeuren te onthouden. U kunt het gebruik van cookies verbieden door de juiste instellingen op uw browser in te stellen.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een server die data over website verkeer doorspeelt aan servers in de Verenigde Staten. Google Analytics identificeert geen individuele gebruikers en associeert uw IP adres niet met andere data die het in zijn bezit heeft. Wij gebruiken rapporten samengesteld door Google Analytics om ons website verkeer en website verbruik beter te verstaan.

Cookies

Buiten de bovenvermelde "cookies" (zie Website Analytics) maakt deze website geen gebruik van andere “cookies”.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij u zich opgeeft als vrijwilliger of bedrijfspartner. In desbetreffende gevallen kunnen wij inzage geven in de informatie aan de Zuid partners om onze dienstverlening te optimaliseren. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij de informatie tevens delen met groei programma coaches en/of andere vrijwilligers.

In alle gevallen kan de informatie intern (binnen het kernteam en lokale vertegenwoordigers) gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om contact op te nemen met Exchange vzw via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen:

 

Exchange vzw.

KBO nummer: 0476.481.222
Sneeuwbeslaan 20 bus 8
+32 (0)3 740 06 90
info@exchangevzw.be