Commerciële landbouw voor jonge boeren

 

Acades

Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Malawi is een echt landbouwland. 80% van de bevolking woont in rurale gebieden en landbouw is goed voor een derde van het GDP en 90% van de exportinkomsten. De landbouw in Malawi is veelal kleinschalig en amper gemechaniseerd en geïndustrialiseerd. Voor jongeren is het dan ook weinig aantrekkelijk om landbouwondernemer te worden

Innovatie en diversificatie

Tegelijk heeft de sector dringend nood aan innovatie en diversificatie. Net daar speelt Acades op in. De organisatie stimuleert jonge ondernemers in agribusiness. Acades faciliteert markttoegang voor jonge boeren, biedt kleine leningen aan, organiseert events en trainingen en zette het Green Innovation Center op, een incubator voor innovatie in de landbouw. Acades is een jonge organisatie die met weinig mensen en middelen al heel wat bereikt heeft. De groeiambities voor de komende jaren zijn uitdagend.

Acades wil nog meer markttoegang voor jonge boeren realiseren en wil van klein leenfonds tot microfinancieringsinstelling evolueren. Het professionaliseren van de organisatorische capaciteiten van Acades is daarom cruciaal. Met uitgebreide coaching en door het verder versterken en uitbouwen van het partnerschap tussen Groene Kring (jongerenorganisatie van de Boerenbond) en Acades zet Exchange mee haar schouders onder dit traject. Want meer jonge boeren die mee de landbouwsector transformeren, daar geloven we rotsvast in!