Bergrivier municipality in South-Africa runs a programme called "Garbage and waste as an opportunity".

Afval als opportuniteit

Bergrivier Municipality (Piketberg)

 

 

Programme Coach
Katia T’joen
Experten Team
Els Compernolle
Myriam De Munter
Anne Vandeputte
Partners
Heist-op-den-Berg Image result for icon link
GreenCape Image result for icon link

In juli 2018 trokken vertegenwoordigers van Exchange vzw naar het Zuid-Afrikaanse Bergrivier. Het doel van de studiereis: een partnerschap met als focus de versterking van het ‘Turning Waste Into Prosperity’-programma van de gemeente Bergrivier.

VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, heeft al een aantal jaar een internationale stedenbandovereenkomst met Bergrivier. In het kader van dat programma is Heist-op-den-Berg de ‘tweelingstad’ van Bergrivier. De Vlaamse gemeente speelt ook een rol in dit partnerschap.  

Ter voorbereiding van het groeiprogramma werd een assessment uitgevoerd van de huidige situatie van Bergrivier Municipality. VZW GreenCape, een Zuid-Afrikaanse vzw met een focus op groene economie, zorgde voor de uitvoering ervan. Aan de hand van de aanbevelingen van GreenCape en in overleg met Bergrivier Municipality en Heist-op-den-Berg (stedenband) werd er door de groeiprogramma coach een actieplan opgesteld. Meteen werden ook de eerste vrijwilligers-experten aangesteld. Het groeiprogramma zal in de eerste plaats focussen op samenwerking met lokale recyclagebedrijven, composteren en op ‘awareness’ of bewustmaking.

Bewustmaking blijft de sleutel in de afvalverwerkingsprogramma’s voor Zuid-Afrika.

Bergrivier is al afgestapt van de publieke afvalstortplaatsen. Ook begrippen als recycleren en afval scheiden aan de bron zijn intussen ingeburgerd. Het doordacht recycleren van bouwafval en glas blijven werkpunten. Om te komen tot een duurzaam geörganiseerd afvalbeheer in Bergrivier, worden innovatie, werkvereenvoudiging en opleiding en omscholing van zogenaamde Waste Ambassadors de belangrijkste speerpunten van het partnerschap.

waste-ambassadors-worden-zelfstandige-ondernemers

Turn Waste into Life

in Zuid-Afrika

Afvalbeheer in Zuid-Afrika, een sterk netwerk aan zet

in Zuid-Afrika