MHub

Technologie Hub en Incubator in Malawi met uitgesproken sociale doelen

 

Ontdek het groeiprogramma...

MHub is een technologie hub en business incubator in Lilongwe, Malawi. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door Rachel Sibande een jonge Malawiaanse tech-onderneemster. Het bedrijf focust op het stimuleren van technologische ondernemers door training, competentieontwikkeling en mentoring. Op die manier wil het bedrijf de ICT sector in Malawi doen groeien en de tewerkstellingsmogelijkheden in het land vergroten. Het bedrijf heeft een zeer sterk socio-economisch profiel en richt zich sterk op talentontwikkeling bij jongeren.

De diensten die MHub aanbiedt zijn divers:

  • Mentoring en incubatie van technologische startups
  • Organiseren van hackatons en startup cursussen
  • Opzetten van partnerschappen met de bedrijfswereld en industrie gericht op het ontwikkelen van technologische oplossingen
  • Software ontwikkeling

CISCO instructeurs, hackatons en gediversifieerde inkomsten als instrumenten voor kwaliteitsvolle groei

MHub is een beloftevolle speler in de Malawiaanse technologiesector. Om het bedrijf kwaliteitsvol te doen groeien is het essentieel om het aanbod van het bedrijf professioneel uit te bouwen en het verwerven van middelen verder te diversifiëren.

Om een marktgericht aanbod te kunnen neerzetten zijn sterk opgeleide medewerkers/trainers essentieel. Trainers die een internationaal erkend certificaat behalen zijn dan ook een absolute meerwaarde voor MHub. Ook bij het begeleiden van hackatons, één van de activiteiten expliciet gericht op jongeren, dragen opgeleide trainers in grote mate bij aan kwalitatieve resultaten.  Daarnaast is het essentieel om het bedrijf verder commercieel uit te bouwen om de afhankelijkheid van subsidies en giften gevoelig te verminderen.

Het opzetten van een partnerschap waarbij zowel de technologische uitdagingen (opgeleide medewerkers/trainers en een innovatief en sterk aanbod) als de uitdagingen op vlak van business development (diversifiëren van de inkomsten) duurzaam en resultaatsgericht worden aangepakt betekent een belangrijke stap vooruit in de verdere ontwikkeling van het bedrijf. De doelstellingen van dit groeiprogramma zijn dan ook:

  • Trainers van MHub certificeren als CISCO trainers.
  • MHub begeleiden in het commercialiseren van het aanbod.

Stapsgewijs groeiprogramma

Dit groeiprogramma werd opgebouwd nadat in januari 2017 door een expert van Exchange een business plan als eerste assessment van MHub werd gemaakt. Die assessment toonde duidelijk de sterkten en opportuniteiten en groeikansen aan maar gaf ook zeer duidelijk een beeld van de belangrijkste en meest urgente uitdagingen. Via skype calls en door het opzetten van meetings met de verschillende programmapartners werd het groeiprogramma verder op punt gezet. In april werd het ontwikkelde groeiprogramma door alle programmapartners bevestigd. Daarbij werden de twee doelstellingen (enerzijds verdere commercialisering van de activiteiten realiseren en anderzijds kwalitatieve en up to date technologische diensten aanbieden) als streefdoelen bevestigd.

De kick off van dit groeiprogramma vond plaats in juli 2017. Twee CISCO instructeurs vanuit BIASC Academy en twee procesbegeleiders van !Drops reisden naar Lilongwe om er de ‘We for Talent Hackaton’ te begeleiden. Voorafgaand aan de hackaton werd een CISCO training over Internet of Things & Big data georganiseerd voor trainers van MHub aangevuld met andere deelnemers die door MHub geselecteerd werden (uit de bedrijfswereld, academische wereld en ondernemerswereld). Deze training was deels vanop afstand online te volgen en werd ter plaatse ‘in real life’ verder gezet door de CISCO instructeurs. Tegelijk werd ook een hackaton opgezet en begeleid door de procesbegeleiders van !Drops. De hackaton was erop gericht om de opgedane kennis uit de CISCO training in de praktijk te brengen en tevens een innovatieve technologische oplossing te ontwikkelen voor een maatschappelijk probleem. Ras Tech één van de deelnemende start ups ontwikkelde een app om openbaar vervoer in Lilongwe toegankelijker te maken en werd daarmee  de winnaar van de hackaton. In haar functie als incubator zal MHub Ras Tech het komende jaar verder begeleiden.

Na het kick off jaar zal het groeiprogramma zich in 2018 en 2019 richten op:

  • het behalen van de CISCO certificatie voor de MHub trainers (via online en real life trainingen)
  • de verdere commercialisering van de activiteiten

Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten tijdens de hackaton vind je hier!

 

Bedrijfspartners

 

Program Coach

      Maarten Van Eynde

Experts

      Yvan Rooseleer

      Rik Michel

Lokale vertegenwoordiger

     Edna Chamgwera

     Derek Lakudzala