“Turning Waste into Prosperity”

 

 

 

Samen met Witzenberg Municipality werken rond afvalbeheer, afvalvermindering, compost en recyclage.

Bewustmaking is de kiem van een duurzaam afvalbeheer

in Zuid-Afrika

Na bijna een jaar sinds het partnerschap tussen Witzenberg en Exchange opstartte, reisde onze coach, Bert Bortier, naar Zuid-Afrika om de resultaten en de voortgang van dit programma op te volgen en de toekomstige behoeften aan expertise en de specifieke bijdrage van Exchange en andere actoren te bespreken.

In onderling overleg werd besloten dat de focus van de samenwerking zal blijven liggen op het vergroten van het bewustzijn rond het belang van goed waste management en de scheiding van afval aan de bron. Met de MRF en inleverpunten gepland in 2021 en 2022 zal een grote stap worden gezet om "scheiding aan de bron" waar te maken. Ondertussen zal de gemeente Witzenberg stappen ondernemen nog voordat de MRF/inleverpunten worden gebouwd.

 

Bovendien heeft de gemeente toegezegd om een "recyclingforum" op te zetten dat de ontkoppeling tussen de gemeente en de recyclingbedrijven zou moeten verbeteren. Dit afvalforum moet goede praktijken mogelijk maken, transparantie brengen, de gemeente inzicht geven in de mogelijkheden voor recycling en het gemeentelijke hoofd van Witzenberg in staat stellen om kwesties op een hoger niveau te bespreken (bijvoorbeeld het provinciale afvalforum). Bovendien vonden tijdens het bezoek van Bert aan Witzenberg verschillende bezoeken plaats die een beter zicht geven op de scheiding van afval aan de bron.

Doneer

Wil jij zelf gemeenten zoals Witzenberg ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar