Bewustmaking is de kiem van een duurzaam afvalbeheer

Witzenberg Municipality (Ceres)

 

 

Programme Coach
Bert Bortier
Experten Team
Els Compernolle
Myriam De Munter
Anne Vandeputte
Partners
Essen Image result for icon link
GreenCape Image result for icon link

Exchange ging in juli 2018 niet alleen op bezoek in Bergrivier. Ook in Witzenberg zaten we samen rond de tafel. Met Witzenberg Municipality sloten we er eveneens een partnerschap in het kader van afvalbeheer, afvalvermindering, compost en recyclage.

De situatie in Witzenberg is echter verschillend van die van Bergrivier. Er worden namelijk nog steeds publieke afvalstortplaatsen gebruikt. Recyclage en afvalscheiding aan de bron zijn ook nog absoluut niet goed ingeburgerd. In Witzenberg is er dus nog wat meer werk aan de winkel.

In oktober 2018 voerde GreenCape vzw een behoefteanalyse uit in Witzenberg. De vereiste expertise en ondersteuning van Exchange werd zo gericht in kaart gebracht. Klaar om aan de slag te gaan!

Een derde partner in dit groeiprogramma is de gemeente Essen. Essen is de ‘tweelingstad’ van Witzenberg in het kader van de stedenbandovereenkomst van VVSG. Ze werken al sinds 2002 samen met de Zuid-Afrikaanse gemeente op vlak van afvalverwerking.

Exchange zal in de eerste plaats voortbouwen op de bestaande samenwerkingen. Daarnaast faciliteren we vooral de expertise-uitwisseling. Bewustmaking, recyclage, compostering en samenwerking met lokale recyclagebedrijven worden de focuspunten van het traject in Witzenberg.

“Turning Waste into Prosperity”

in Zuid-Afrika

Afvalbeheer in Zuid-Afrika, een sterk netwerk aan zet

in Zuid-Afrika