Afval voor de één, energie voor de ander

Agruni

Programme Coach
Wouter Janssens  

Het geheim achter de propere straten van Kigali

Wie ooit al eens in de Rwandese hoofdstad Kigali was, zal ongetwijfeld de kraaknette straten hebben opgemerkt. Via openbare aanbestedingen selecteert de overheid private bedrijven die dan instaan voor de netheid van de stad. Ze zorgen voor het ophalen en verwerken van zowel industrieel als straatafval in de stad. Agruni is zo’n bedrijf. In 2002 gingen ze van start. Vandaag haalt Agruni maar liefst drie vierde van het huishoudelijk en industrieel afval in Kigali op.

Maar daar stopt het niet. Agruni heeft als grote ambitie om in te zetten op wat er gebeurt na de ophaling van het afval. De toekomst van Agruni ligt bij het valoriseren van afval. Na het sorteren, wil het afvalverwerkingsbedrijf het afval verkopen. Mits omzetting, kan het afval immers weer zijn nut bewijzen als bio-energie.  

Afval wordt energie

Momenteel gebeurt afvalsortering bij Agruni nog met de hand. Wanneer dat proces geautomatiseerd zou kunnen worden, kan de Rwandese onderneming groeien op verschillende manieren. Er zou niet alleen meer afval opgehaald kunnen worden, maar ook de verwerking kan efficiënter verlopen. Wil Agruni resoluut de kaart trekken van organisch afval als input voor biomassa, dan is er volume nodig. Volume dat enkel gehaald kan worden met de hulp van een machine.

Agruni en Exchange – een verhaal met een verleden én een toekomst

In 2013 vroeg Agruni aan Exchange om ondersteuning bij de valorisatie van het opgehaalde afval. Exchange zorgde voor expertise van het Belgische bedrijf Rentec, dat onder andere machines produceert voor recyclage. Zo kwam het idee van de Ecobox tot stand: een op maat gemaakte recyclagemachine voor Agruni. De Ecobox zou een grote maar waardevolle investering voor Agruni betekenen. Een waardevolle investering die de toekomst van Agruni mee bepaalt. Met de komst van de recyclagemachine zou Agruni kunnen groeien naar een ambitieus afvalverwerkingsbedrijf dat op grote schaal organisch afval kan scheiden van het andere afval.

Exchange en Agruni onderzoeken samen de verschillende mogelijkheden om de Ecobox op een zo kort mogelijke termijn naar Rwanda te krijgen.

De Ecobox is dus de grote ambitie van het groeiprogramma. Maar in tussentijd wordt er absoluut niet stilgezeten. Om de hele werkingsketen van Agruni nog te optimaliseren, bekijkt Exchange momenteel samen met Agruni hoe de huidige afvalophaling- en transport nog efficiënter georganiseerd kan worden. In dat kader wordt er in april een nieuwe programmacoach gekozen om het groeiprogramma van dichtbij op te volgen.

Agruni en sociale innovatie

Agruni valt als onderneming bovendien op door haar moderne HRM-beleid en sociaal engagement. Los van het feit dat de helft van de 1.800 werknemers vrouwen zijn, werkt het bedrijf met een spaarfonds. Zo kunnen ook kwetsbare en zieke werknemers steeds rekenen op een gegarandeerd inkomen. Verder biedt het een formule van microfinanciering aan het eigen personeel aan. Hierdoor kunnen ze leningen voordeligers afsluiten dan via de traditionele kanalen. Ook steunt Agruni jaarlijks een waaier aan sociale projecten waarmee het zichzelf profileert als duurzaam bedrijf bij uitstek.

Dit programma heeft veel potentieel: Mr. Jean-Paul Shiraniro is een geboren ondernemer met een grote dosis durf. Samen met Exchange kan Agruni er mee voor zorgen dat Rwanda zijn imago van ‘clean country’ verder kan uitbouwen. De grote droom blijft om gerecycleerd afval om te zetten naar bio-energie en zo minder afhankelijk te worden van dure energiebronnen. En waar een wil is (en een droom), is een weg!