Afval voor de één, energie voor de ander

Agruni

Programme Coach
Wouter Janssens
Experten Team
Anne Vandeputte
Bedrijfspartners
Ecowerf Image result for icon link

Het geheim achter de propere straten van Kigali

Wie ooit al eens in de Rwandese hoofdstad Kigali was, zal ongetwijfeld de kraaknette straten hebben opgemerkt. Via openbare aanbestedingen selecteert de overheid private bedrijven die dan instaan voor de netheid van de stad. Ze zorgen voor het ophalen en verwerken van zowel industrieel als straatafval in de stad. Agruni is zo’n bedrijf. In 2002 gingen ze van start. Vandaag haalt Agruni maar liefst drie vierde van het huishoudelijk en industrieel afval in Kigali op.

Afval heeft de landbouw een extra boost!

Maar daar stopt het niet. Agruni heeft als grote ambitie om in te zetten op wat er gebeurt na de ophaling van het afval. Een deel van het niet-organische afval wordt al gevaloriseerd en herbruikt, maar 80% van het opgehaalde afval is van organische aard en daar gebeurt op dit moment niets mee. De toekomst van Agruni ligt bij het valoriseren van dit organische afval.En wat kan een land waarbij 90% van de bevolking afhankelijk is van landbouw goed gebruiken? Juist: compost!

Expertise uit pioniersregio Vlaanderen

Momenteel gebeurt afvalsortering bij Agruni nog met de hand op de dumpsite van Nduba. Natuurlijk is het organische afval dan al ‘gecontamineerd’ door niet-organisch afval, waardoor het moeilijk wordt om er nog een degelijke compost van te maken. Het is bewezen dat compost, mits de juiste samenstelling, de oogst significant verhoogt.

Exchange zal in dit groeiprogramma met Agruni dus vooral focussen op het realiseren van de bruikbare compost op basis van het opgehaalde organische afval. En laat dat net één van de expertises zijn waarin Vlaanderen een pioniersrol opneemt.

Bijvoorbeeld bij het intergemeenteliike milieubedrijf Ecowerf in Oost-Brabant vinden we heel veel kennis. Ecowerf staat al jaren in voor de afvalpreventie, afvalophaling en afvalverwerking in 27 gemeenten en steden. Ook op het vlak van compostering heeft het bedrijf al heel wat gerealiseerd.  Exchange Coach Wouter Janssens van Ecowerf is daarom enorm goed geplaatst om dit traject te trekken.

Om de hele werkingsketen van Agruni nog verder te optimaliseren, bekijkt Exchange daarnaast samen met Agruni hoe de huidige afvalophaling- en transport nog efficiënter georganiseerd kan worden.

Agruni en sociale innovatie

Agruni valt als onderneming bovendien op door haar moderne HRM-beleid en sociaal engagement. Los van het feit dat de helft van de 1.800 werknemers vrouwen zijn, werkt het bedrijf met een spaarfonds. Zo kunnen ook kwetsbare en zieke werknemers steeds rekenen op een gegarandeerd inkomen. Verder biedt het een formule van microfinanciering aan het eigen personeel aan. Hierdoor kunnen ze leningen voordeliger afsluiten dan via de traditionele kanalen. Ook steunt Agruni jaarlijks een waaier aan sociale projecten waarmee het zichzelf profileert als duurzaam bedrijf bij uitstek.

Dit programma heeft veel potentieel: Mr. Jean-Paul Shiraniro is een geboren ondernemer met een grote dosis durf. Samen met Exchange en Ecowerf kan Agruni er mee voor zorgen dat Rwanda zijn imago van ‘clean country’ verder kan uitbouwen. De grote droom blijft om al het opghaalde afval te recycleren en te valoriseren. . En waar een wil is (en een droom), is een weg!

rwandees-afvalbedrijf-krijgt-steun-uit-pioniersregio-vlaanderen

Rwandees afvalbedrijf krijgt steun uit pioniersregio Vlaanderen

in Rwanda

ECOWERF
Ecowerf is een intergemeentelijk milieubedrijf dat instaat voor het afvalbeleid van 27 gemeenten en steden in Oost-Brabant. Samen met die steden en gemeenten kiest Ecowerf resoluut voor een duurzaam en integraal afvalbeleid, een beleid dat vernieuwend is én vooruitdenkt!
De ambitie van het bedrijf rijkt ver: Ecowerf wil de absolute trendsetter zijn op het vlak van afvalbeheer in Vlaanderen. Daarbij is het beperken van de milieu-impact van hun activiteiten belangrijker dan winst te maken.
ecowerf-organiseert-intensieve-stage-voor-rwandees-bedrijf

EcoWerf organiseert intensieve stage voor Rwandees partnerbedrijf

in Rwanda