Duurzaam toerisme Malawi

The warm heart of Africa

 

Ontdek dit toekomstig groeiprogramma...

In the pipeline

In Malawi draagt toerisme voor 7.2% bij aan het BNP. In een land dat zo afhankelijk is van de landbouwsector en dat bovendien sterk beïnvloed wordt door de klimaatverandering, is het versterken van de toeristische sector een valabele optie voor inclusieve economische groei. Sustainable tourism is dan ook één van de speerpunten in de Malawi Growth and Development Strategy II. Als Exchange hebben we in Vlaanderen een sterk netwerk in toerisme opgebouwd. Met professionals uit de toerisme en marketing wereld en met toerisme Vlaanderen als partner exploreren we in co-creatie met de verschillende stakeholders in Malawi de mogelijkheden voor het opzetten van een resultaatsgericht samenwerkingsprogramma. Welkom in Malawi, the warm heart of Africa !

Bedrijfspartners

 

 

Program Coach

    Riet Dubois

Lokale vertegenwoordigers

     Edna Chamgwera

     Derek Lakudzala