Excellent toerisme voor zoveel natuurpracht

UHTTI

Programme Coach
Eric Decroix
Bedrijfspartner
Hotelschool Ter Duinen Image result for icon link
Adfundum Image result for icon link

Prachtig gelegen langs de oevers van de Nijl in Jinja, is het Uganda Tourism and Training Institute (UHTTI), het toonaangevende instituut voor toerisme in Oeganda. Meer dan 7.000 studenten studeerden de afgelopen 25 jaar af als toerisme-professionals aan de befaamde academie.

De toeristische sector wint elk jaar aan belang in Oeganda. In een land dat kampt met een enorme jongerenwerkloosheid, kan toerisme zorgen voor duurzame werkgelegenheid. Het instituut speelt daar slim op in. Het gaat prat op het afleveren van hoog gekwalificeerde en bekwame werkkrachten. Mét potentieel op de nationale én internationale toerisme markt.

Geen betere leerschool dan de praktijk

Net zoals veel hotelscholen vandaag in België, is er ook een hotel verbonden aan het UHTTI. Hierdoor kunnen  studenten hun theoretische kennis omzetten in de praktijk. Het hotel staat bovendien bekend als historisch monument. Het wordt volledig gerund en beheerd door studenten van de academie.

Een visionaire pionier met de juiste marketing

2019 wordt het jaar van de grote investeringen voor de academie. Onder andere de Wereldbank investeert in de veelbelovende toerisme-academie. De belangrijkste peilers van het uitbreidingsplan zijn:

  • Een nieuwe school voor 600 studenten.
  • Een driesterrenhotel met een capaciteit van honderd kamers.
  • Een infrastructuur voor buitenevenementen voor meer dan 700 gasten.

De geplande slimme investeringen moeten van de school en het hotel een moderne en visionaire pionier binnen de toeristische sector maken. Zulke ambitieuze plannen gaan of staan natuurlijk met een krachtig en slim marketingplan. Daar komt Exchange in beeld.

 

Exchange vzw timmert al een aantal jaar mee aan de weg van de academie. In 2016 werd een eerste groeiprogramma voor de hotelschool uit de grond gestampt. Een nieuwe strategie voor Exchange ging ook gepaard met een nieuwe strategie voor de academie én een nieuwe naam. In de eerste fase van het groeiprogramma lag de focus op de werking van de school en de vaardigheden van de werknemers. Experts van onze befaamde Hotelschool Ter Duinen in Koksijde gingen hun expertise delen in Oeganda. In 2018 werd de focus van het programma verlegd naar marketing en communicatie. Het Roeselaarse marketingbedrijf Adfundum engageert zich om UHTTI te sturen naar een meer professionele marketingaanpak. Dit moet het imago van de hotelschool en het bijbehorende hotel verscherpen.

Bewustmaking is de kiem van een duurzaam afvalbeheer

Witzenberg Municipality (Ceres)

 

 

Programme Coach
Bert Bortier
Experten Team
Els Compernolle
Myriam De Munter
Anne Vandeputte
Partners
Essen Image result for icon link
GreenCape Image result for icon link

Exchange ging in juli 2018 niet alleen op bezoek in Bergrivier. Ook in Witzenberg zaten we samen rond de tafel. Met Witzenberg Municipality sloten we er eveneens een partnerschap in het kader van afvalbeheer, afvalvermindering, compost en recyclage.

De situatie in Witzenberg is echter verschillend van die van Bergrivier. Er worden namelijk nog steeds publieke afvalstortplaatsen gebruikt. Recyclage en afvalscheiding aan de bron zijn ook nog absoluut niet goed ingeburgerd. In Witzenberg is er dus nog wat meer werk aan de winkel.

In oktober 2018 voerde GreenCape vzw een behoefteanalyse uit in Witzenberg. De vereiste expertise en ondersteuning van Exchange werd zo gericht in kaart gebracht. Klaar om aan de slag te gaan!

Een derde partner in dit groeiprogramma is de gemeente Essen. Essen is de ‘tweelingstad’ van Witzenberg in het kader van de stedenbandovereenkomst van VVSG. Ze werken al sinds 2002 samen met de Zuid-Afrikaanse gemeente op vlak van afvalverwerking.

Exchange zal in de eerste plaats voortbouwen op de bestaande samenwerkingen. Daarnaast faciliteren we vooral de expertise-uitwisseling. Bewustmaking, recyclage, compostering en samenwerking met lokale recyclagebedrijven worden de focuspunten van het traject in Witzenberg.