Sterke vrouwen ondersteunen in de Rwandese hotelsector

Rwanda Chamber of Women Entrepreneurs

Programme Coach
Nadine De Weirdt
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Met de Rwanda Chamber of Women Entrepreneurs (RCWE) heeft Exchange al enkele jaren een goed contact. Deze kamer van vrouwelijke ondernemers maakt deel uit van de Private Sector Federation (PSF) van Rwanda, die maar liefst 10 sectoren vertegenwoordigt in het Centraal-Afrikaanse land. Exchange verzorgde in het verleden al enkele individuele interventies bij sommige van de ondernemers die deel uitmaken van de federatie, dit steeds met heel positieve resultaten.

Begin 2019 kreeg Exchange de vraag naar permanente ondersteuning op kamer niveau, meer bepaald op vlak van toerisme. In het voorjaar van 2019 reisde experte Griet Geudens van Toerisme Vlaanderen naar Rwanda om de verschillende betrokken partners te ontmoeten en na te gaan of de tijd rijp was voor een groeiprogramma. Haar antwoord was duidelijk: hier ligt potentieel!

Exchange zette de zoektocht in naar de ideale coach om dit nieuwe groeiprogramma te begeleiden en vond die in Nadine De Weirdt, business consultant bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Vanuit Vlaio begeleidde Nadine reeds verschillende opdrachten voor ondernemers in de toeristische sector én werkt ze vaak nauw samen met Toerisme Vlaanderen.

In oktober 2019 ging Nadine ter plaatse aan de slag; via workshops en intensieve interviews werden de noden van alle betrokken partners gecapteerd. Daarna legden Nadine en de leidende dames achter de sterke Chamber of Women Entrepreneurs samen de puzzel voor het groeiprogramma dat vanaf begin 2020 zowel het personeel als het management uit de hotelsector zal versterken.

Het personeel zal trainingen krijgen in drie domeinen: front office, housekeeping en food & beverage. Voor de managers zal er een lerend netwerk worden opgericht waarbij ze vooral van elkaar kunnen leren, begeleid door lokale experten en Exchange experten. Ook zullen deze managers trainingen kunnen volgen rond management in toerisme. Leerkrachten van lokale trainingsinstituten zoals UTB (University of Tourism, Technology and Business) en Vatel Hotel & Tourism Business School krijgen de kans om ook deel te nemen aan deze trainingen. Hoe sterker zij staan als leerkrachten, hoe sneller de nieuwe lichting afgestudeerde studenten direct kan worden ingezet in de Rwandese toeristische sector.

Coach Nadine zal zoveel mogelijk proberen af te stemmen met coach Griet Geudens die het programma rond toerisme in Oeganda begeleidt, zo kunnen experten in beide landen worden ingezet en kan kennis op regionaal niveau worden uitgewisseld.

Zet Rwanda maar alvast op je lijst van reisbestemmingen!

duurzaam-toerisme-in-mulanje

Duurzaam toerisme in Mulanje

 

Mount Mulanje Conservation Trust

Programme Coach
Frank Cuypers
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Het gebied rond Mount Mulanje in het Zuiden van Malawi werd in 1927 als natuurreservaat erkend. In 2005 werd Mount Mulanje Conservation Trust (MMCT) opgericht met steun van de WereldBank en het Global Environment Facility. MMCT beheert het gebied als Biosphere Reserve met aandacht voor:

  • Het beschermen, onderzoeken en monitoren van de biodiversiteit
  • Bosbeheer en het creëren van duurzame economische mogelijkheden voor de lokale bevolking
  • Milieu educatie- en communicatie

De grootste uitdaging voor het duurzaam beheer van het gebied is het verzoenen van ecologie en economie. De lokale bevolking leeft in de eerste plaats van kleinschalige landbouw en ook de houtkap blijft een aantrekkelijke manier om een inkomen te verwerven. MMCT streeft dus naar win-win situaties: het beschermen van bedreigde eco-systemen rekening houdend met de noden van de mensen die economisch afhankelijk zijn van deze eco-systemen.

Mikken op eco-toeristen

Mulanje en in het bijzonder haar hoogste piek (Sapitwa Peak 3002m) is een aantrekkelijk gebied voor avontuurlijke toeristen die houden van wandelen, trekking, alpinisme en mountainbiking. De toeristische sector is er echter nog amper ontwikkeld. In een erg arm gebied met weinig economische mogelijkheden kan het versterken van het toeristisch aanbod een motor voor ontwikkeling zijn. Uiteraard is het van cruciaal belang om te werken aan een duurzame toeristische strategie. Het gaat niet om het creëren van massa toerisme maar net om het aantrekken van die toeristen die de ecologische waarde van het gebied respecteren en bevorderen.

Onder begeleiding van Frank Cuypers, senior strategist destination marketing bij Destination Think!, werkt MMCT aan de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve toerisme strategie voor Mulanje.

Strategie gebouw voor en door de gemeenschap

Een goede strategie is geen stapel papier om in een schuif te leggen. Een goede strategie zet aan tot actie en biedt een kader om activiteiten vorm te geven. Eigenaarschap van alle stakeholders is cruciaal om een strategie succesvol te kunnen ontwikkelen en toepassen. Voor Mulanje is het engagement van de lokale gemeenschappen dan ook essentieel.

 

Daarom omvat het groeiprogramma een pilot fase, waarin net daarop wordt ingezet. Door community hearings, co-creatie en storytelling nemen de lokale gemeenschappen een centrale rol op. Enkel zo kan in een volgende fase gewerkt worden aan een gedragen en realistische toerisme strategie voor Mulanje. Een strategie die inclusief en duurzaam is en aanzet tot actie!

Informatieve radio helpt boeren vooruit!

 

Farm Radio Trust

Programme Coach
Johan Cottenie
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Farm Radio Trust is een organisatie die de ontwikkeling van de landbouw op het Malawiaanse platteland ondersteunt door het inzetten van radio en andere informatie technologie. In Malawi is de landbouwsector verantwoordelijk voor een derde van het BNP en 90% van de exportinkomsten. Bovendien woont 80% van de Malawiaanse bevolking op het platteland. De grote meerderheid van de Malawianen is afhankelijk van landbouwactiviteiten voor het genereren van een inkomen. Met een zeer beperkt aantal commerciële landbouwbedrijven is Malawi een land van kleine boeren. De overheidssteun voor deze kleine boeren is vooral gefocust op grootschalige subsidieprogramma’s, de zogenaamde farm input subsidies. Educatie en informatie diensten voor kleine boeren zijn erg beperkt. De overheid financiert 1 landbouwvoorlichter per 3900 gezinnen, terwijl de aanbevolen ratio 1 op 500 is. In 2009 werd Farm Radio Trust Malawi, een afdeling van Farm Radio International, opgericht. De organisatie maakt gebruik van innovatieve methoden om de landbouwbevolking te bereiken. Omdat het gesproken woord het meest effectief is voor het bereiken van een ongeletterd of slecht geletterd publiek en omdat alle families een radio hebben gebruikt Farm Radio Trust participatieve radio programma's om de landbouwbevolking te bereiken. De radioprogramma's worden gecombineerd met andere informatiekanalen (SMS diensten, whatsapp berichten, call center) om boeren te ondersteunen en informeren. In 2018 bereikte de organisatie maar liefst 4 miljoen luisteraars.

Financiële duurzaamheid

Op vlak van financiën bevindt Farm Radio Trust zich op een kruispunt. Ook al levert de organisatie diensten die in principe overheidsopdrachten zijn (landbouwvoorlichting) toch ontvangt de organisatie geen overheidssteun. Verschillende internationale donoren ondersteunen de activiteiten van Farm Radio Trust (USAID, de Vlaamse overheid, Farm Radio International).

Die financiële afhankelijkheid is niet duurzaam en daarom streeft Farm Radio Trust ernaar om nieuwe innovatieve inkomensbronnen te ontwikkelen en zo minder afhankelijk te worden van donor steun. De financiële mogelijkheden van het doelpubliek van Farm Radio Trust zijn beperkt. De dienstverlening betalend maken is dus weinig realistisch en druist in tegen de missie van de organisatie. De ontwikkeling van een innovatieve en pragmatische commerciële strategie staat dan ook hoog op de agenda.

ethische-mode-voor-afrika

Ethische mode voor Afrika

Rwanda Clothing

Programme Coach
Liesbeth Verhelst
Experten Team
Sabine Janssens
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Rwanda Clothing is een modemerk dat in 2010 werd opgericht door Joselyne Umutoniwase. Ze begon met een kleine verzameling en wil een moderevolutie starten door een eigen Rwandese stijl en mode-identiteit te vestigen. Joselyne heeft de ambitie om producten van hoge kwaliteit te produceren die de perceptie van mode en aankoopgedrag van de Rwandese bevolking, en bij uitbreiding Afrika, zal veranderen.

Ze wil ook dat haar merk een voorbeeld stelt voor ethische waarden en menselijke waardigheid; elke beslissing van het bedrijf moet rekening houden met de gevolgen ervan vanuit een economisch, sociaal, cultureel en ecologisch standpunt en moet actief bijdragen tot het welzijn en de duurzame ontwikkeling van
de Rwandese gemeenschap.

The becoming off..

Reeds in 2016 kreeg Rwanda Clothing ondersteuning van een van onze Exchange experten: Nathalie Aerts gaf toen een technische training in patroonontwerp. In 2019 heractiveerden we onze samenwerking met Rwanda Clothing. Experte Liesbeth Verhelst, zelf een handtasontwerpster met een uitgebried netwerk in de
de Belgische mode-industrie reisde naar Rwanda af om aan twee zaken te werken: ze gaf een technische training aan Joselyne en haar team omtrent het ontwerp van handtassen en hielp bij het definiëren van de technische behoeften van het bedrijf.

 

Op basis van de bevindingen van Liesbeth zullen Exchange en Rwanda Clothing samenwerken met als doel het opbouwen van een high-end mode- en designmerk voor Rwanda Clothing. Onder andere expertise rond lingerie, afdrukken op textiel, borduren en kralen, sieraden, schoenen en
keramiek zullen ervoor zorgen dat de producten naar een hoger niveau stijgen. Benieuwd? Bekijk dan zeker de verschillende collecties van Rwanda Clothing en ontdek de prachtige Rwandese stijl!

Commerciële landbouw voor jonge boeren

 

Acades

Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Malawi is een echt landbouwland. 80% van de bevolking woont in rurale gebieden en landbouw is goed voor een derde van het GDP en 90% van de exportinkomsten. De landbouw in Malawi is veelal kleinschalig en amper gemechaniseerd en geïndustrialiseerd. Voor jongeren is het dan ook weinig aantrekkelijk om landbouwondernemer te worden

Innovatie en diversificatie

Tegelijk heeft de sector dringend nood aan innovatie en diversificatie. Net daar speelt Acades op in. De organisatie stimuleert jonge ondernemers in agribusiness. Acades faciliteert markttoegang voor jonge boeren, biedt kleine leningen aan, organiseert events en trainingen en zette het Green Innovation Center op, een incubator voor innovatie in de landbouw. Acades is een jonge organisatie die met weinig mensen en middelen al heel wat bereikt heeft. De groeiambities voor de komende jaren zijn uitdagend.

Acades wil nog meer markttoegang voor jonge boeren realiseren en wil van klein leenfonds tot microfinancieringsinstelling evolueren. Het professionaliseren van de organisatorische capaciteiten van Acades is daarom cruciaal. Met uitgebreide coaching en door het verder versterken en uitbouwen van het partnerschap tussen Groene Kring (jongerenorganisatie van de Boerenbond) en Acades zet Exchange mee haar schouders onder dit traject. Want meer jonge boeren die mee de landbouwsector transformeren, daar geloven we rotsvast in!

Heerlijke en voedzame yoghurt voor jonge gezinnen

 

Kombeza

Programme Coach
Hilde Schuddinck
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Kombeza Foods is een jong zuivelbedrijf opgericht door een dynamische onderneemster en moeder. Dat voedzame en lokaal geproduceerde zuivelproducten nauwelijks te vinden zijn in Malawi inspireerde haar om een lokaal, voedzaam en heerlijk product op de markt te brengen.

En zo werd de Kombeza drink yoghurt een feit. Na het succes van de eerste jaren staat het bedrijf voor een belangrijke sprong. Momenteel wordt de fabriek uitgebreid om de productiecapaciteit aanzienlijk te verhogen. Dat brengt uitdagingen met zich mee waar Exchange met plezier mee de schouders onder zet. Als Manager accountwerking en jong ondernemerschap bij VOKA Oost-Vlaanderen is Hilde Schuddinck de ideale coach om het programma verder te begeleiden.

Uitdagingen om de vingers bij af te likken

Een nieuw fabrieksgebouw in gebruik nemen en de productie danig verhogen is een hele klus. Het productieproces degelijk doorlichten en optimaliseren is daarbij een belangrijke stap (toevoer van voldoende kwaliteitsmelk, process management en efficiëntie).

Maar ook productdiversificatie (nieuwe producten en recepturen ontwikkelen) en training van medewerkers staan centraal. Kombeza is een typische lokale uitdrukking. De naam verwijst naar iets heerlijk dat je tot het laatste likje helemaal wil verorberen. Een programma dat lokale producten promoot en zo bijdraagt aan lokale economische groei, daar lekken wij de vingers bij af!

Branding van de optimistische Afrikaanse levenswijze

Quake advertising

Programme Coach
Clo Willaerts
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Wat meteen opvalt in Rwanda is dat het reclamelandschap maar heel klein is. Multinationals die zich in Rwanda vestigen hebben hun eigen branding die alomtegenwoordig is, maar lokale merken komen in reclame maar weinig in the picture.

Quake advertising is een marketing en reclamebureau dat ervoor wil zorgen dat deze Afrikaanse merken lokaal relevant worden. De ambitie van Quake is zich te positioneren als een Afrikaans reclamebureau voor Afrikaanse merken en markten.  Maurice, de jonge ondernemer achter Quake probeert elke dag samen met zijn jonge team van heel gedreven jonge developers, project managers, social media en PR-experten deze droom waar te maken maar botst daarbij op een aantal uitdagingen.

Employee retention en grotere klanten aantrekken

Na een positieve haalbaarheidsstudie begin 2019, beslisten Exchange en Quake advertising om een groeiprogramma aan te gaan. In april 2019 werd er een coach aangesteld die ter plaatse bij Quake vooral volgende uitdagingen vaststelde:

In de eerste plaats is het moeilijk voor een reclamebureau om jonge getalenteerde ontwikkelaars aan te trekken en te behouden. Veel jonge getalenteerde ontwikkelaars maken namelijk een sterke groei door na aanwerving en wagen dan de sprong naar grotere bedrijven met beter betaalde jobs.

Een tweede uitdaging is het overtuigen van grote klanten om zo meer inkomsten te hebben. Quake werkt voor vele kleine klanten, maar verhoudingsgewijs zorgen die voor een pak meer werk, terwijl ze maar weinig inkomsten generen. Door een paar grote klanten binnen te halen, kunnen ze ook werk blijven leveren voor de kleinere, lokale merken.

Exchange engageert zich om een antwoord te bieden op deze twee uitdagingen. Via tweemaandelijks contact zorgt de Exchange coach voor permanente coaching. Samen met Quake worden andere nodige Exchange expertises nu verder in kaart gebracht. Zo proberen we samen met veel optimisme de ambitie van Quake te realiseren.

Wij geloven alvast in deze African dream van Maurice & co!

Tech oplossingen voor Sociale en Economische Impact

 

UX

Programme Coach
Philippe Van Oosterzee 
Experten Team
Philippe Janssens
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

UX is een bekroond Mozambikaans bedrijf dat technologische producten en diensten ontwikkelt voor hoge sociale en economische impact in opkomende markten. Kenmerkend aan deze producten is de lokale relevantie en het markt-gestuurde en duurzame karakter van hun aanbod. Ze waren zo onder andere pionier in het ontwikkelen van een nieuwe bootstrap-aanpak voor start-ups op markten zonder toegang tot impactinvesteringen en slechte services. Dit deden ze door het aanbieden van betaalbaar technisch advies aan ontwikkelingsagentschappen en bedrijven in ruil voor eigendom van de gemaakte producten. Door gebruik te maken van de knowhow van ontwikkelingsdeskundigen en deze te koppelen aan hun product- en bedrijfsontwerpervaring, hebben ze ervoor gezorgd dat ontwikkelingsprogramma's zelfredzaam zijn geworden na het stopzetten van donorfinanciering.

Het bedrijf, gevestigd in Maputo, biedt momenteel IT-oplossingen en ondersteuning aan in 3 verschillende sectoren:

  • Werkgelegenheid: het aanbieden van platformen voor werving via internet en mobiel.
  • Onderwijs: implementatie van technologieën voor training en opleiding.
  • Financiële integratie: mobiele diensten creëren voor mensen zonder toegang tot de banken.

Ambachtslieden met klanten verbinden

Een van de meest innovatieve producten van UX is 'Biscate', een online job board. Handelaars die werkzaam zijn in de informele economie van Mozambique (die trouwens groter is dan de formele sector) worden via dit platform verbonden met klanten. Gedaan met het zoeken naar een loodgieter of elektricien door naar borden te zoeken in de straat. De service werkt niet enkel op smartphones, maar ook op goedkope standaard telefoons van veel werknemers. Bij de laatste telling waren 47.000 ambachtslui verbonden met 25.000 klanten.

Lage data kosten leiden tot populariteit van mobile money

Een andere sector waar UX actief in is is de sector van de 'informele financiën'. Mobiele geldplatforms zoals Vodacom's M-Pesa, die in 2013 naar Mozambique kwam na zes jaar eerder in Kenia te zijn geïntroduceerd, groeien in populariteit. In Mozambique zijn de mobiele datakosten een van de goedkoopste in Afrika: één gigabyte kost slechts $ 2,71, vergeleken met $ 7,67 in het naburige Zuid-Afrika, volgens een index van Research ICT Africa (2e kwartaal 2018).

Ondervoeding tegengaan met betaalbare voeding!

Sesaco Ltd.

Programme Coach
Robert Myncke
Experten Team
Eugene Nicolaes
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!
Net zoals in vele landen in Sub Sahara Afrika lijdt een groot deel van de Oegandese bevolking aan ondervoeding. Volgens Broederlijk Delen zou ongeveer 25% van de Oegandezen ondervoed zijn. Nochtans staat het land bekend voor haar vruchtbare bodem en wordt het wel eens de voedingsbron van Oost-Afrika genoemd. De prijzen van het geproduceerde voedsel blijken echter vaak te hoog voor de armste lagen van de lokale bevolking.

Een bedrijf met een duidelijke missie

De missie van Sesaco Ltd. speelt perfect in op deze behoefte naar betaalbare en voedzame voeding. Het bedrijf, gelegen in Kampala, specialiseert zich namelijk in het produceren van sojaproducten met een hoge nutritionele waarde. De focus van het voedselbedrijf ligt specifiek op de laagste lagen van de bevolking. Net daarom worden de producten van Sesaco Ltd. verkocht aan een zo laag mogelijk prijs.

Een groot deel van de afzet wordt behaald door het bevoorraden van internationale hulporganisaties die zich inzetten voor de vele vluchtelingen die het land kent. Zo draagt Sesaco haar steentje bij om ook deze kwetsbare groep te voorzien van de meest essentiële basisbehoefte.

Fabriek met groeipotentieel

In de fabriek van de sojaproducent werken een honderdtal mensen. Vaak vrouwen, vaak ook laag- of ongeschoold. Deze efficiënter inzetten in het productieproces zou een fikse toename in de productie kunnen betekenen. Dit betekent een grote opportuniteit voor zowel het bedrijf als de maatschappij in een nog steeds onverzadigde markt. Daarom ontving Sesaco toegang tot het Yield Uganda Investment Fund van de Europese Unie. Een 2de investering van het fonds voor de modernisering en automatisering van een nieuwe fabriek kan het verkrijgen na een positieve evaluatie van de groeiresultaten.

 

Om dit te bereiken gaan Exchange en Sesaco een partnerschap aan met als doel het behalen van de positieve groeiresultaten. Een van de mogelijke pistes die bewandeld kan worden is het opzetten van een lijn met nieuwe premium producten waarmee het ook de middenklasse van Oeganda aanspreekt. Ook verbetering van de efficiëntie en het opzetten van een doordachte marketing campagne behoren tot de mogelijkheden. Naast Exchange zal ook KPMG het proces begeleiden. Meer dan genoeg redenen om te geloven in een geslaagde scale-up van dit sociaal bedrijf!

Wereld: hou je klaar voor heerlijke thee uit Malawi!

Satemwa Tea Malawi

Programme Coach
Lara Donners
Bedrijfspartners
STOP Spices! Image result for icon link
Comma, merkenmarketeers Image result for icon link

Een duurzaam Zuidbedrijf

Satemwa Tea Estate is een Malawiaanse kmo opgericht in 1923. Het bedrijf produceert kwaliteitsthee en heeft een uitgesproken duurzaam karakter. Satemwa was het eerste Malawiaanse theebedrijf om het Fair Trade-certificaat te halen! Daarnaast behaalde het bedrijf ook het Rainforest Alliance- en UTZ-certificaat. Het ontpopt het zich als pionier op vlak van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in Malawi. Zo stimuleert Satemwa vrouwelijke tewerkstelling en beheert het een eigen ziekenhuis en school voor werknemers (en hun kinderen) en bewoners uit de omliggende gemeenschappen. Met meer dan 1300 werknemers - en 800 extra in het oogstseizoen - creëert het theebedrijf heel wat jobs en speelt het een niet te onderschatten rol in de Malawische economie. Verder ondersteunt Satemwa jaarlijks 130 studenten in het hoger onderwijs door het toekennen van studiebeurzen en is het bedrijf lid van de UN Global Compact. Over een duurzame pionier gesproken!

Satemwa heeft bovendien een ‘direct trade partnership’ ontwikkeld met de Msuwadzi Small Holder Tea Growers Association. Satemwa werkt sinds tien jaar nauw samen met de groep van 198 onafhankelijke, kleine theeboeren (waarvan 92 vrouwen) in de productie van Speciality Teas. Die samenwerking leidde ertoe dat de associatie onder begeleiding van Satemwa ook gecertificeerd werd voor Fair Trade, Rainforest Alliance en UTZ. Een zogenaamde out grower manager van Satemwa traint de leden van de associatie rond innovatieve pluktechnieken, productietechnieken en capaciteitsopbouw. Uit de samenwerking ontstond het theemerk YAMBA tea dat in Malawi en buurlanden verkocht wordt.

Certificering als poort naar nieuwe mogelijkheden

Ongeveer 90% van de thee die Satemwa produceert, is zwarte thee. Jaarlijks wordt er zo’n 2.500 ton verkocht aan grote theemerken, zoals Lipton, Pickwick en Twinings. Door meer in te zetten op Specialty Teas en de geproduceerde thee verder te verwerken tot groene thee, oolong, witte thee en kruidenthee, kunnen de kleine boeren een hoogwaardig product aanbieden aan een meer kapitaalkrachtige markt in Europa en de VS. Satemwa wil maximale productmeerwaarde creëren in het land van herkomst.

Voor de verkoop van zwarte thee aan grote merken is geen specifieke certificering nodig. Grote multinationals zorgen namelijk zelf voor kwaliteitstesting in hun eigen labo’s. Hetzelfde geldt voor de verkoop van thee onder een eigen merknaam, zoals de YAMBA thee.

 

 

Met de Specialty Teas mikt Satemwa echter op de internationale markt. En dan komen de internationale voedselveiligheidsnormen wél op de proppen. Geen enkel theeproducerend bedrijf in Malawi wist tot op vandaag zo’n internationaal voedselveiligheidscertificaat te behalen.  Een mooie kans dus om Satemwa echt op de kaart te zetten.

Een certificering is niet alleen interessant voor de werknemers van Satemwa, maar ook voor de Msuwadzi Small Holders Association. Zo kunnen ze de Speciality tea en het eigen YAMBA merk verwerken en verpakken in een gecertificeerde omgeving. Dat zet de deuren open voor export naar landen verder dan de buurlanden.

Duurzaam en organisch

Naast internationalisering en certificering heeft Satemwa nu ook de blik gezet op organische theeproductie. Aanvullend op de klassieke theemarkt, die competitief is en met kleine marges werkt, wil Satemwa een niche uitkerven met organische thee. Via hun satelliet in Boechout, gestart als eenmanszaak maar intussen een kantoor met drie medewerkers, kan Satemwa aanwezig zijn op beurzen in onder andere de Verenigde Staten, Nederland en Duitsland, en op zoek gaan naar expertise en kennis rond organische productie.

 

Een zoektocht naar expertise klinkt natuurlijk als muziek in de oren voor Exchange. We brachten Satemwa in contact met UGent professor Stefaan De Neve, expert in het begeleiden van boeren in hun zoektocht naar organische productie. Daarnaast kijkt Satemwa nu ook naar Mozambique, waar een van onze BDMs met zijn bedrijf GuanoMoz meststoffen van vleermuizen exporteert naar Zuid-Afrika. Op slechts 400 kilometer van Satemwa zou een samenwerking tussen deze twee zuidbedrijven optimaal zijn.

Belgische partners!

Twee Vlaamse bedrijven stapten in het programma om Satemwa te versterken in haar groeiambities. Stop Spices, een kruidenbedrijf uit Dendermonde, stelt haar expertise rond certificering, digitalisering en verpakking ter beschikking. Comma merkenmarketeers, een marketingbureau uit Zedelgem, assisteert Satemwa bij de ontwikkeling van een marketingsstrategie gericht op de Europese markt.

 

De officiële certificering is in zicht. De internationale markt mag stilaan beginnen uitkijken naar een heerlijk kopje Specialty Tea. Van plant tot builtje vervaardigd en verwerkt in Malawi, The Warm Heart of Acfrica!