Grootschalige honingproductie

Honing en tomaten in het Malawische Mzuzu

Kwithu Kitchen werd in 2013 opgericht in Mzuzu, de hoofdstad van de noordelijke regio van Malawi, door onderneemster Anna Msowoya en haar partner John Keys. Het bedrijf is ontstaan als een sociaal project dat voedzame maaltijden aanbiedt aan arme kinderen, maar groeide in de afgelopen 10 jaar uit tot een bedrijf in volle groei dat tomaten en honing verwerkt.

Programme Coach
Marcel Christianen

Kwithu Kitchen is de grootste producent van honing en een van de grotere verwerkers van tomaten in Malawi; hun producten zijn te vinden in de schappen van de warenhuisketens Shoprite en Chipiku. Tot voor kort verkochten dezelfde supermarkten alleen verwerkte tomatenproducten - ketchup, tomatenpuree en tomaten in blik - geïmporteerd uit Zuid-Afrika. Met de devaluatie van de Malawische munt is het veel voordeliger om lokale tomaten te verwerken.

Deze economische activiteit barst uit haar voegen: het team van 30 werknemers verkocht in 2023 gemiddeld 4 ton honing en tomaten per maand. Het groeipotentieel is groot, en een verkennende haalbaarheidsstudie toonde al snel aan dat Kwithu Kitchen een ideale kandidaat is om een groeiprogramma van Exchange te worden.

Vernieuwd businessplan en nieuwe fabriek

Onze bijdrage begint bij het vernieuwen van hun businessplan. Met het oog op hun strategie 24-26 stelde coach Marcel Christianen een businessplan model op, dat in de komende maanden door Kwithu Kitchen verfijnd zal worden. Op basis van het businessplan plant de coach samen met de ondernemers achter Kwithu Kitchen de juiste expertenmissies in - zowel op lange als korte termijn - om de groeiplannen te realiseren.

Er werden al enkele elementen vastgesteld waarvoor Exchange de nodige expertise kan leveren. Zo wil Kwithu Kitchen een nieuwe fabriekseenheid neerzetten op beter gelegen grond, waardoor het bedrijf op grotere schaal honing en tomaten kan verwerken. Met de groei van hun activiteiten kan ook een verdere productdiversificatie gepaard gaan. Ook kunnen verdere stappen gezet worden rond financiële planning en scholing van het centrale personeel. De afgelopen maanden hebben we onvermoeibaar met Kwithu Kitchen gecommuniceerd om een solide groeiprogramma uit te stippelen, dat in deze cyclus ongetwijfeld mooie resultaten zal opleveren.

 

Hoogwaardige melkproducten

Met aandacht voor de boeren

Maddo Dairies is een zuivelverwerkingsfabriek met een dertigtal medewerkers, opgericht in 2003. Het wordt geprofileerd als sociale onderneming en is eigendom van het katholieke bisdom Masaka. Elke dag ontvangen ze 5.000 à 10.000 liter rauwe melk, die in hun fabriek verwerkt wordt tot gepasteuriseerde melk en yoghurt. De rauwe melk wordt opgehaald bij boerencoöperaties en het bedrijf heeft ook vijf ophaalcentra waar de melk verzameld wordt. De melk wordt verwerkt in een nieuw gebouwde fabriek die in gebruik is sinds december 2021. Het doel van Maddo Dairies? Zuivelproducten van hoge kwaliteit produceren, met oog voor een beter levensonderhoud van de lokale boeren.

Het melkbedrijf kwam bij Exchange terecht voor de nodige expertise om hun strategisch plan uit te voeren. Met dat plan willen ze de inkomsten uit verschillende melkproducten verhogen, door personeel op te leiden in productontwikkeling, machinesupervisie, verkoop en marketing. 

Concreet wil Maddo Dairies in de nabije toekomst hun melkproductie met 20% verhogen, hun omzet verhogen via betere marketing en branding en een diverser productaanbod uitwerken. Een eerste missie van vrijwilliger Jan Sysmans legde de focus op het opstellen van standaarden en procedures, het uitwerken van kwaliteitssystemen en het assisteren bij de opstart van apparatuur voor ijsroom en halfvolle melk.

Maddo Dairies heeft in de afgelopen jaren al grote stappen gezet en fundamenten gelegd voor haar verdere groei, die in de komende jaren ongetwijfeld verwezenlijkt zal worden.

Kwaliteitsgraan en masse

Een schoolvoorbeeld van Noord-Zuid samenwerking

Rabboni Group Limited werd opgericht in 2014 en is een transport-, distributie-, handels- en verwerkingsbedrijf van droge landbouwstoffen. Hun focus ligt op maïs en afgeleide producten, waarin ze de volledige toeleveringsketen van producent tot verbruiker verzorgen. Een formule die werkt, maar toe was aan opschaling: Rabboni wil zo snel mogelijk hun graanverwerking en -opslag verhogen van 4,000 naar 20,000 ton, een ambitieus doel dat zorgvuldige voorbereiding vereist.

Programme Coach
Wim De Deken

Hoewel Rabboni al grote stappen zette in thuisland Oeganda, waren ze dus op zoek naar expertise omtrent de kwalitatieve en kwantitatieve groei van hun activiteiten. In 2022 was het zover en ging Exchange in zee met Rabboni om drie noden aan te pakken: branding, marketing en kwaliteitscontrole. Na een haalbaarheidsstudie in februari 2022 werd duidelijk dat branding en marketing geen hoofdfocus waren en verschoof de nood van Rabboni naar twee elementen: de herziening van operationele praktijken, bedrijfscultuur en kwaliteitscontrole, met als doel het halen van een ISO 9001 & 22000 certificering (kwaliteit), en het bouwen van een nieuwe procesfabriek, inclusief silo’s die de verhoogde graanproductie kunnen opvangen (kwantiteit).

Kwaliteitscontrole

Om de kwaliteitscontrole (QA) binnen Rabboni op punt te krijgen, volgden een aantal medewerkers van het graanbedrijf trainingen rond kwaliteit en certificering. Op basis van de training werden structurele veranderingen in het bedrijf doorgevoerd: niet alleen werden de processen geoptimaliseerd, Rabboni heeft zelfs besloten om hun faciliteiten van de grond af weer op te bouwen, volledig conform de professionele kwaliteitsnormen.

Die kwaliteitsnormen zijn essentieel voor de opschaling van hun productie. De natuurlijke gifstof Aflatoxine is veelvoorkomend en zeer gevaarlijk voor graanproductie; als het graan slecht behandeld wordt, kan dat leiden tot besmette producten en kankerverwekkende stoffen. Deze kwaliteitscontrole begint natuurlijk bij de boer zelf, maar het is essentieel dat Rabboni zelf een installatie heeft om de graanstalen te controleren; daarom bouwde het bedrijf een eigen laboratorium, dat mede dankzij de kwaliteitstrainingen up to date is met hedendaagse kwaliteitsnormen.

Fabrieksuitbreiding

Met behulp van coach Wim de Deken werd contact gelegd met het Belgische Meyland, dat 4 silo’s kan leveren volgens de specificaties van Rabboni. Een commercieel voorstel werd gemaakt, maar de investering was vooralsnog te duur voor het graanverwerkingsbedrijf. Op uitnodiging van Meyland en ondersteund door Exchange kwam CEO Daniel Joloba daarom een week lang naar België om kennis te maken met een aantal investeerders en om de Bulk Solids Expo in Antwerpen te bezoeken. 

Het doel van het bezoek? Alternatieve financiering vinden voor de installatie van de silo’s en investeerders, zowel op het niveau van hardware als van sales, overtuigen om in Rabboni te investeren. Traditionele financiering in Oeganda is haalbaar, maar zou een proces van minstens 25 jaar zijn; tijd die Rabboni niet heeft als ze hun productie dermate willen opschalen. De lokale graanboeren moeten cash betaald worden en graan kan niet meteen verkocht worden; Rabboni heeft dus genoeg fondsen nodig om graan aan te kopen en het lang genoeg op te slaan - zonder het te laten degenereren - vooraleer er winst gemaakt kan worden.

Een ambitieus doel dus, maar niet onhaalbaar. Met de juiste financiering kan Rabboni de nodige technologie installeren om hun productie aan sneltempo op te schalen. Een win-win situatie: niet alleen is Rabboni minder afhankelijk van derde partijen en zijn ze in staat om zelf een grote speler te worden binnen Oeganda, ook zal het gezinsinkomen van de lokale boeren stijgen. Combineer dit met de uitwisseling van expertise, trainingen en financiering vanuit Europa, en je hebt het perfecte voorbeeld van een duurzame Noord-Zuid samenwerking.

Vlaanderen en Exchange gaan hand in hand in Malawi

Twee keer geïllustreerd

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking steunt met haar programma SEED de verbetering van de landbouw in het noordelijke deel van Malawi. Als Exchange hebben we een uitstekende band met Vlaanderen en zoeken we hoe we – complementair aan wat Vlaanderen doet – een aantal projecten nog kunnen versterken. Wat die complementariteit hier inhoudt? Vlaanderen steunt die initiatieven financieel, Exchange helpt via overdracht van expertise en kennis KMO’s een stap vooruit. Twee voorbeelden hoe dit concreet in zijn werk gaat:

Hortinet, een gedurfd experiment rijp voor een Nobelprijs

Frankie Washoni is CEO van Hortinet, een bedrijf dat de teloorgang van de Malawische bananenkweek wil stoppen. Malawi was exporteur van bananen tot de ‘Banana bunchy top disease’ (het bananenbosvirus) tot 80% van de bananenproductie in Malawi vernietigde. Frankie zocht steun om hier iets aan te doen en vond zijn antwoorden vooral via Google: hij stampte prompt het eerste commerciële lab in Malawi uit de grond, dat via weefselcultuur virusvrije bananen produceerde. Dat was een half jaar lang erg succesvol; duizenden virusvrije bananenplanten vonden hun weg naar maar liefst 600 boeren. De productie kwam weer op gang, mede dankzij de financiële steun die Frankie hiervoor kreeg van Vlaanderen.

Programme Coach
Jan Aertsen

Maar plots stokte alles; het laboratorium zelf bleef namelijk niet virusvrij. Exchange coach Jan Aertsen bezocht het bedrijf in maart 2022 en ging samen met Frankie op zoek naar oplossingen. Hij contacteerde professor Ronny Swinnen, een man met unieke expertise op dit vlak. Prof. Swinnen bracht ons in contact met de door hem opgeleide Delphine Amah, werkzaam in het International Institute for Tropical Agriculture – IITA - in Nigeria. Exchange nodigde Amah uit om haar kennis te komen delen met Hortinet, en dat is exact wat ze deed. Tijdens haar bezoek in augustus 2022 kon het Hortinet lab terug opstarten en werden afspraken gemaakt om de Malawische staff extra training te geven in Nigeria. Vandaag staan er meer dan 2.000 boeren op de wachtlijst, klaar om de bananenproductie in Malawi weer op peil te brengen en de import uit Tanzania en Mozambique – die sinds het ineenstorten van de lokale productie instaat voor meer dan 90% van de Malawische bananenconsumptie – te stoppen.


Ziweto stopt de import van dure veevoeders

Ziweto is een collectief van een tiental veeartsen dat over het hele territorium van Malawi diergeneeskundige medicijnen verspreidt, mede dankzij financiële steun uit Vlaanderen. Maar Ziweto ziet nog een andere kans om een sprong voorwaarts te maken met veeteelt in Malawi: het collectief wil met lokale grondstoffen veevoeders maken en verdelen, zodat veetelers niet afhankelijk blijven van dure, ingevoerde veevoeders.

Programme Coach
Guy Callebaut

Na een bezoek van Exchange coach Guy Callebaut aan Ziweto eerder dit jaar kon Exchange enkele experten van AVEVE warm maken om hier hun schouders onder te steken: Marcel Christianen, tot zijn pensioen commercieel directeur voor veevoeders bij AVEVE, en zijn vriend Dirk Bogaerts, die bij AVEVE als nutritional manager de eindverantwoordelijke is voor de samenstelling van verschillende voedingsformules.

Een effectief mengsel

Eind juli dit jaar bracht ook Marcel Christianen een bezoek aan Ziweto. Hij hield zijn tussenkomst erg gefocust, meer bepaald op de productie van voeders voor leghennen, braadkippen en vleesvarkens. Dit bezoek was over de hele lijn een groot succes. Om het even te illustreren:

  •       Er was al een industriële molen bij Ziweto, die nog niet functioneerde. Samen met de technici van Ziweto kon de molen in gebruik genomen worden;
  •       Met online back-up van Dirk Bogaerts werd een gamma van 24 voeders gecreëerd en werden drie formules effectief geproduceerd;
  •       Een valies vol met stalen van de geproduceerde veevoeders en lokale grondstoffen werd meegenomen voor analyse in het lab van AVEVE in België. Ziweto heeft zelf al een aantal toestellen om die analyse te doen: door de resultaten in België te vergelijken met die in Malawi kan de nauwkeurigheid van de meettoestellen van Ziweto worden nagegaan;
  •       Voorbereidingen zijn getroffen voor een opleiding van twee centrale medewerkers in België later dit jaar;

Of hoe Exchange op twee vlakken een rol speelt om zaken succesvol te mengen: aan de ene kant mengen we Vlaamse financiering met expertise van AVEVE en met het enthousiasme en de deskundigheid van de veeartsen van Ziweto, terwijl aan de andere kant lokaal geproduceerde sojabonen, maïs en de restproducten van de lokale voedingsindustrie (zonnebloemzaadschilfers en zemelen van rijst en maïs) in hoogwaardige veevoeders worden samengebracht.

Overduidelijk een win-win situatie: een verdienmodel voor Ziweto, met als eindproduct betaalbare en kwaliteitsvolle veevoeders voor veel Malawinese veetelers.

Events Factory - Klaar voor de toekomst

Expert gezocht!

Events Factory zoekt expertise rond 'Feasability Study & Market Analysis' en 'Digital Products & Rental Services'. Geïnteresseerd? Klik op de knop rechts voor meer informatie!

Events Factory werd in 2006 opgericht door de Rwandese ondernemer Celestin Makuza en groeide sindsdien uit tot een gezond bedrijf met veertien werknemers. Hoewel Makuza zijn bedrijf eerst uitsluitend als eventcoördinator in de markt zette, kunnen lokale klanten intussen terecht bij Events Factory voor een volledig servicepakket: niet alleen het organiseren van - al dan niet digitale - evenementen, maar ook het opzetten van expo’s, het regelen van accommodatie en zelfs het voorzien van simultaantolken behoort intussen tot het aanbod van Events Factory.

Toch voelde Makuza dat het tijd was voor een volgende stap. Als professionele conferentie organisator (PCO) wilt hij met Events Factory de internationale markt betreden, diensten en interne processen verder professionaliseren en zo op een duurzame manier uitgroeien tot de provider bij uitstek van innovatieve oplossingen en diensten in Rwanda. Om deze groei te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat verdere uitbreiding strategisch en proactief aangepakt wordt, gaat Exchange vzw mee aan tafel zitten met Makuza om Events Factory een sterk groeiprogramma te laten doorlopen.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf zelf ook al grote stappen gezet. Wat begon als een eenmanszaak met één kantoorruimte groeide intussen uit tot meerdere kantoren en opslagruimtes, met extra opslagruimtes - zowel in de buurt als in een nieuwe zone bij de luchthaven - in de maak. 

Programme Coach
KarenWouters

Karen Wouters

Karen Wouters, Ph.D. kwam recent aan boord als programma coach. Haar interesse & geloof in de kracht van internationale partnerschappen en uitgebreide ervaring in organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling zorgen ervoor dat Karen de geknipte coach is om Rwandese ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsgroei.

Nu kijkt Makuza naar Exchange voor expertise en begeleiding bij het uitbouwen van zijn business. Niet alleen wil hij de internationale markt aanboren en ook multilaterale organisaties, privébedrijven en de Rwandese regering bedienen, ook zal de focus liggen op het professionaliseren en uitbouwen van twee bedrijfstakken. Aan de ene kant zal de verhuur van materiaal en apparatuur gestroomlijnd worden - minder ad hoc en meer als vaste dienst, aan de andere kant zullen de digitale producten en systemen geoptimaliseerd worden om zo een duidelijker, professioneler aanbod te ontwikkelen.

Om deze groei te overzien zal Exchange een PCO expert voorzien om de huidige werking beter te organiseren, een software ingenieur om de digitale eventsystemen mee op punt te stellen en voldoende kennis en expertise in inventory management, business development en organizational design om van het hele bedrijf een geoliede machine te maken.

 

Events Factory heeft al een sterke reputatie opgebouwd en past perfect binnen de scope van de Exchange groeiprogramma’s. Aan het hoofd van het bedrijf staat een gepassioneerde ondernemer met een groot netwerk, een klantgerichte aanpak en een enorme toewijding aan zijn team. In ruil doet dat team - onderwezen en zeer competent - steeds het nodige, ook in piekperiodes waar de productiviteit moet verdubbelen. Een beloftevol project met veel potentieel en haalbare verbeterpunten, waar het team van Exchange tot september 2025 met enorm veel plezier mee aan de slag gaat.

Wood Habitat, een veelbelovende onderneming!

Experten Team
Philippe Vandorpe
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Van persoonlijk project naar professionele onderneming

 

Wood Habitat werd opgericht door de jonge Rwandese onderneemster Paradis Imfura. Wat startte als een persoonlijk project, groeide al snel uit tot een professionele onderneming met een goede reputatie.  Paradis gebruikt vooral lokale materialen die in Rwanda voorhanden zijn. Ze focust daarbij op creatieve designs en kwaliteit in details. Omdat ze heel erg open staat voor een nauwe samenwerking met klanten, steeg de vraag naar mooie lokaal geproduceerde meubels al snel. Sinds 2015 beschikt Wood Habitat over een eigen atelier en ligt de focus op custom made meubeldesigns. Sinds kort produceert Wood habitat ook deuren en interieuraccessoires.

Wood Habitat verschaft werk aan 42 personen en geeft opleiding aan een groot aantal jonge mensen. Maar liefst 30% van het personeel is in opleiding. Stagiairs krijgen na hun stage de kans krijgen om permanent voor Wood Habitat te blijven werken. Wood Habitat legt ook de nadruk op waardig werk; vaste medewerkers kunnen rekenen op een hele reeks sociale voordelen.

Grote ambitie, intens groeiprogramma

De ambitie van Paradis reikt ver;  tegen 2024 wil ze haar omzet minstens verdriedubbelen en 120 stabiele jobs in een veilige werkomgeving creëren. Naast Rwanda wil ze haar meubels dan ook graag op de Congolese, Oegandese, Keniaanse en Burundese markt brengen. Daarbij streeft ze naar grote klantentevredenheid waarbij de aankoop de start van een mooie klantrelatie betekent. Ook wil ze als eerste in de regio van de East African Community gestoffeerde meubels produceren. Vandaag de dag worden deze meubels namelijk altijd van buiten de regio ingevoerd.

Om deze ambitie te bereiken zijn er verschillende domeinen binnen Wood Habitat waar verbetering nodig is: de productiesnelheid, maar ook zeker de kwaliteit van de producten moet hoger, willen ze hun klantenbestand behouden maar ook uitbreiden.

Het groeiprogramma zal dus  focussen op kwaliteitscontrole waarbij er kwaliteitsfiches voor elk product worden opgemaakt en technische fiches voor tussentijdse controle. Ook kostcontrole zal aan bod komen: voor elk product zal er een fiche worden opgemaakt met inschatting van werktijd en materiaal. Teams  zullen verder getraind worden zodat elk team gespecialiseerd is in het maken van bepaalde producten. Ook zullen de verschillende teams verantwoordelijk zijn voor domeinen als afvalverwerking, veiligheid en hygiëne, onderhoud en energievoorziening. De coach van Exchange zal Paradis helpen om deze doelstellingen te halen en haar hierin begeleiden. Ook het onderhoud van de houtbewerkingsmachines en het gebruik daarvan zullen door een Exchange expert in schrijnwerkerij herbekeken worden. Exchange zal ook op zoek gaan naar een expert in stofferen om Paradis hierin een training te geven.

Een veelbelovend en gevarieerd groeiprogramma waar we met het Exchange team heel er naar uitkijken.

Custom made meubel designs

in Rwanda

Kwaliteitsvolle zuivel voor Rwanda

Blessed Dairies

Coach gezocht!

Voor Blessed Dairies zijn we nog op zoek naar een nieuwe programmacoach. Geïnteresseerd? Klik op de knop rechts voor meer informatie!

Bedrijfspartners
Inex Image result for icon link

Rwanda, het ideale zuivelland

Rwanda blijkt al langer het ideale land voor zuivelproductie dankzij haar stabiel klimaat en goede infrastructuur. Over heel het land zijn er melkcollectiecentra terug te vinden. Veel Rwandezen houden ook hun eigen melkvee.

In 2004 installeerde de ondernemer Milton Ngirente in de stad Kigali verschillende melkkiosken waar Rwandezen rechtstreeks rauwe melk konden kopen afkomstig van boerencoöperatieven. Als snel bleek dat er melkoverschotten waren, dus startte Milton in 2012 met een kleine productie-unit die uitgroeide tot het huidige zuivelbedrijfje Blessed Dairies. Blessed Dairies brengt verschillende melkproducten op de Rwandese markt. Met de productie van gepasteuriseerde melk, room, mozzarella en yoghurt zorgt Milton voor toegevoegde waarde. Toch staat het bedrijf nog voor een heel aantal uitdagingen en daarvoor klopte Milton via onze Business Development Manager Gaston bij Exchange aan.

Feasibility study door Vlaamse zuivelbedrijf Inex

Halverwege 2019 vond de feasibility study in Rwanda plaats door niemand minder dan Mevrouw Catherine Gilain-Pycke. Cathérine is gedelegeerd bestuurder bij Inex en bouwde het bekende Vlaamse familiebedrijf uit tot één van de grootste spelers inzake zuivel in België.

Na deze positieve feasibility study besloot Catherine zich te willen inzetten als coach voor het groeiprogramma met Blessed Dairies. In oktober reisde Milton Ngirente naar Bavegem om de indrukwekende productie-unit van Inex te zien. Ook werden de krijtlijnen voor het groeiprogramma uitgetekend.

Groeiprogramma met verschillende doelstellingen

Het groeiprogramma met Blessed Dairies dat begin 2020 van start ging onder begeleiding van Inex, beoogt verschillende doelstellingen. Enerzijds zal de strategische bedrijfsvoering en marketing herbekeken worden. Ook het kwaliteitsbeleid zal een belangrijke plaats krijgen in het programma. Verder wil Blessed Dairies ook zijn processen en productietechnieken optimaliseren. Inex zal verder ook advies geven rond geschikte machines voor zuivelproductie en fabrieksontwerp voor een nieuwe productie-unit.

Een eerste fase in het groeiprogramma is al afgerond. Evariste Mariyamungu, de productie manager van Blessed Dairies kon in januari 2020 al meteen een intensieve stage van 10 dagen volgen bij Inex. Daarbij zorgde Inex voor een interessant programma op maat van de beoogde doelstellingen van Blessed Dairies. In de loop van 2020 gaat Blessed Dairies met die leerpunten nu zelf aan de slag en blijft Inex beschikbaar om vanop afstand verder te begeleiden. In 2021 bekijken we of een tweede coachingsbezoek en specifieke expertise bij Blessed Dairies ter plaatse nodig is. Wordt vervolgd!

Inex, een familiaal zuivelbedrijf met een duurzame visie, zet in op kennisdeling

in Rwanda

INEX
Inex, producent van consumptiemelk, yoghurt en room is een familiebedrijf van de vierde generatie en een pionier in duurzaamheid. Met een jaarlijks productie van 240 miljoen liter en meer dan 400 medewerkers straalt dit bedrijf een grote maatschappelijke betrokkenheid uit. Inex heeft een eigen zonne-energiepark, werkt aan reductie van CO2, waterbesparing en zuinig melkvervoer. Daarnaast is dierenwelzijn een prioriteit met bijzondere aandacht voor weidemelk. Door het monitoren van de duurzaamheid van haar leveranciers is Inex ook een inspirator en rolmodel.

Upgrade naar zero waste

Cederberg Municipality

 

Programme Coaches
Anne Vandeputte

In Zuid-Afrika wordt steeds vaker ingezet op een degelijk afvalbeheer. De regenboognatie doet beroep op haar gemeenten om actief werk te maken van een degelijk beleid waarbij de lokale bewoners een belangrijke schakel spelen in het beheren van afval. Samen met de gemeenten Bergrivier en Witzenberg zet Exchange zich reeds volop in om deze lokale initiatieven te ondersteunen.

Ook de gemeente Cederberg, gelegen ten Noorden van Kaapstad in de Western Cape, start nu zo'n zero-waste initiatief. Met onze opgebouwde ervaring en kennis is Exchange de ideale partner op Cederberg bij te staan in haar missie. Exchange zal namelijk technische bijstand en knowhow bieden om het afvalbeheer te versterken en recyclage-initiatieven te bevorderen samen met de bestaande recyclers. Door samen te werken met bestaande recyclers, ofwel lokale zelfstandigen en bedrijven die reeds actief zijn in het recycleren van afval, creëert het partnerschap bovendien belangrijke economische opportuniteiten!

Er wordt ingezet op verantwoord beheer van de afvalstromen door maximale sortering aan de bron van de recycleerbare afvalstromen, hergebruik van organisch afval door middel van compostering en ondersteuning van recyclage bedrijven in de uitvoering van hun business plannen. Daarnaast zullen bewustwordingsprogramma’s het afval sorteren aan de bron bevorderen en zal er werk worden gemaakt van duurzame overslagstations en inleverpunten.

Proper toerisme tussen de rotsen!

in Zuid-Afrika

Zero-waste toerisme!

Uniek aan het partnerschap met Cederberg is dat afvalbeheer niet de enige focus wordt. In een tweede traject wordt namelijk ingezet op het bevorderen van toerisme. Daarom bekijken de gemeente Cederberg en de plaatselijke Kamer van Koophandel en Toerisme samen hoe de recyclage activiteiten verder kunnen worden ontwikkeld. Er is oog voor de samenhang tussen het bevorderen van toerisme in de regio en het behoud van een natuur vrij van zwerfvuil!

Wil je meer te weten komen over ons toerisme programma met de gemeente Cederberg? Neem dan even een kijkje op deze pagina!

Proper toerisme tussen de rotsen!

Cederberg Municipality

 

Programme Coaches
Wouter Danckaert

Cederberg Municipality ligt ten Noorden van Kaapstad in de Western Cape en heeft een heel aantal unieke toeristische troeven die nog niet ten volle benut worden. Zo bezit de gemeente prachtige rooibosplantages, mooie rotsformaties, unieke flora en vele stranden.

Vooral de rotsformaties bieden de mogelijkheid om de toeristische sector in Cederberg een boost te geven: omwille van hun unieke ligging en vorm zijn ze uitermate geschikt voor klimactiviteiten, vooral dan voor bouldering.

Upgrade naar zero waste

in Zuid-Afrika

Het doel van de gemeente is om deze bouldering-activiteiten te ontwikkelen in het kader van duurzaam toerisme in samenspraak met de lokale bevolking, én Cederberg op de kaart te zetten als één van de top bestemmingen om deze klimsport te beoefenen. Lokale ondernemers kunnen maximaal inspelen op dit toerisme door het aanbieden van eet- en slaapgelegenheid of door de niche markt te bedienen met klimmers materiaal en bijhorende tools! Coach Wouter Danckaert assisteert de gemeente in eerste instantie met het opmaken van een ambitieuze en realistische toeristische strategie!

Zero-waste toerisme!

Maar Cederberg focust niet enkel en alleen op het promoten van toerisme in de regio. Ook het behoud van haar natuurlijke pracht door een degelijk afvalbeheer hoort tot de prioriteiten. Ook daar werpt Exchange zich op als de ideale partner!

Lees hoe we Cederberg ondersteunen in het ontwerpen en implementeren van haar waste strategie op deze pagina!

Reduce, reuse & recycle

3R

Programme Coach
Vincent Van Horenbeeck
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Mozambique produceert 3,5 miljoen ton afval per jaar, d.w.z. gemiddeld 120 kilogram per inwoner per jaar, of in het hele land ongeveer 9 duizend ton per dag. Slechts 2% van dit afval krijgt vandaag een adequate behandeling. De overige 98% van het afval gaat nog steeds rechtstreeks naar de stortplaatsen en veroorzaakt milieu- en volksgezondheidsproblemen.

Toch kan afval - mits de juiste instelling - even goed beschouwd worden als een hulpbron, een materiaal dat kan worden teruggewonnen en omgezet in nieuwe producten.

Hier wordt concreet werk van gemaakt door 3R, oftewel “Reduzir, Reusar e Reciclar Limitada” (Reduce, Reuse & Recycle ”) in de steden Maputo, Beira en Vilanculos. 3R levert geïntegreerde diensten voor afvalbeheer voor middelgrote en grote organisaties en bouwt infrastructuur voor afvalverwerking in heel Mozambique. Haar visie is de creatie van een schone omgeving voor huidige en toekomstige generaties door de transformatie van de afvalsector in Mozambique.

Ecologie & Werkzekerheid

Op dit moment wordt afval zoveel mogelijk aan de bron gesorteerd en zowel bij de grote bedrijven opgehaald als bij de “Ecopoints”, 3R’s ophaalpunten die strategisch verspreid zijn over de stad en haar randgemeenten.

Samen met haar 50 werknemers, verschaft 3R tevens onrechtstreeks werkzekerheid aan de ondertussen meer dan 1000 ophalers in de stad. Door 3R’s transformatie van de afvalsector krijgen de minstbedeelde Mozambikanen een volwaardige job en wordt de omgeving schoner voor de huidige en toekomstige generaties.

Bovendien krijgen materialen zoals PET, HDP en aluminium blik vandaag een nieuw leven. In een volgende stap zullen nog meer afvalstromen in dit recyclagecircuit opgenomen worden, zoals vloeibaar alsook medisch afval.

Onder begeleiding van coach Vincent van horenbeeck, managing partner van ‘Impala’ is onlangs een samenwerking tussen 3R en Exchange gestart met als doel het opbouwen van tenminste 3 afvalverwerkingsfaciliteiten en het behalen van een volledige ISO-kwaliteitscertificering die hen toelaat om te groeien tot een middelgroot bedrijf. Daarnaast wil 3R ook PET omzetten in herbruikbare producten ( tegels, verpakkingsstraps, bouwblokken...) voor verkoop op de lokale/regionale markt als een alternatieve bron van inkomsten. We wensen 3R, onze coach en team van experts veel succes toe!