Wood Habitat, een veelbelovende onderneming!

Programme Coach
Robert Myncke
Experten Team
Philippe Vandorpe
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Van persoonlijk project naar professionele onderneming

 

Wood Habitat werd opgericht door de jonge Rwandese onderneemster Paradis Imfura. Wat startte als een persoonlijk project, groeide al snel uit tot een professionele onderneming met een goede reputatie.  Paradis gebruikt vooral lokale materialen die in Rwanda voorhanden zijn. Ze focust daarbij op creatieve designs en kwaliteit in details. Omdat ze heel erg open staat voor een nauwe samenwerking met klanten, steeg de vraag naar mooie lokaal geproduceerde meubels al snel. Sinds 2015 beschikt Wood Habitat over een eigen atelier en ligt de focus op custom made meubeldesigns. Sinds kort produceert Wood habitat ook deuren en interieuraccessoires.

Wood Habitat verschaft werk aan 42 personen en geeft opleiding aan een groot aantal jonge mensen. Maar liefst 30% van het personeel is in opleiding. Stagiairs krijgen na hun stage de kans krijgen om permanent voor Wood Habitat te blijven werken. Wood Habitat legt ook de nadruk op waardig werk; vaste medewerkers kunnen rekenen op een hele reeks sociale voordelen.

Grote ambitie, intens groeiprogramma

De ambitie van Paradis reikt ver;  tegen 2024 wil ze haar omzet minstens verdriedubbelen en 120 stabiele jobs in een veilige werkomgeving creëren. Naast Rwanda wil ze haar meubels dan ook graag op de Congolese, Oegandese, Keniaanse en Burundese markt brengen. Daarbij streeft ze naar grote klantentevredenheid waarbij de aankoop de start van een mooie klantrelatie betekent. Ook wil ze als eerste in de regio van de East African Community gestoffeerde meubels produceren. Vandaag de dag worden deze meubels namelijk altijd van buiten de regio ingevoerd.

Om deze ambitie te bereiken zijn er verschillende domeinen binnen Wood Habitat waar verbetering nodig is: de productiesnelheid, maar ook zeker de kwaliteit van de producten moet hoger, willen ze hun klantenbestand behouden maar ook uitbreiden.

Het groeiprogramma zal dus  focussen op kwaliteitscontrole waarbij er kwaliteitsfiches voor elk product worden opgemaakt en technische fiches voor tussentijdse controle. Ook kostcontrole zal aan bod komen: voor elk product zal er een fiche worden opgemaakt met inschatting van werktijd en materiaal. Teams  zullen verder getraind worden zodat elk team gespecialiseerd is in het maken van bepaalde producten. Ook zullen de verschillende teams verantwoordelijk zijn voor domeinen als afvalverwerking, veiligheid en hygiëne, onderhoud en energievoorziening. De coach van Exchange zal Paradis helpen om deze doelstellingen te halen en haar hierin begeleiden. Ook het onderhoud van de houtbewerkingsmachines en het gebruik daarvan zullen door een Exchange expert in schrijnwerkerij herbekeken worden. Exchange zal ook op zoek gaan naar een expert in stofferen om Paradis hierin een training te geven.

Een veelbelovend en gevarieerd groeiprogramma waar we met het Exchange team heel er naar uitkijken.

Custom made meubel designs

in Rwanda

Doneer

Wil jij zelf bedrijven als Wood Habitat ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Kwaliteitsvolle zuivel voor Rwanda

Blessed Dairies

Programme Coach
Catherine Gilain-Pycke
Bedrijfspartners
Inex Image result for icon link

Rwanda, het ideale zuivelland

Rwanda blijkt al langer het ideale land voor zuivelproductie dankzij haar stabiel klimaat en goede infrastructuur. Over heel het land zijn er melkcollectiecentra terug te vinden. Veel Rwandezen houden ook hun eigen melkvee.

In 2004 installeerde de ondernemer Milton Ngirente in de stad Kigali verschillende melkkiosken waar Rwandezen rechtstreeks rauwe melk konden kopen afkomstig van boerencoöperatieven. Als snel bleek dat er melkoverschotten waren, dus startte Milton in 2012 met een kleine productie-unit die uitgroeide tot het huidige zuivelbedrijfje Blessed Dairies. Blessed Dairies brengt verschillende melkproducten op de Rwandese markt. Met de productie van gepasteuriseerde melk, room, mozzarella en yoghurt zorgt Milton voor toegevoegde waarde. Toch staat het bedrijf nog voor een heel aantal uitdagingen en daarvoor klopte Milton via onze Business Development Manager Gaston bij Exchange aan.

Feasibility study door Vlaamse zuivelbedrijf Inex

Halverwege 2019 vond de feasibility study in Rwanda plaats door niemand minder dan Mevrouw Catherine Gilain-Pycke. Cathérine is gedelegeerd bestuurder bij Inex en bouwde het bekende Vlaamse familiebedrijf uit tot één van de grootste spelers inzake zuivel in België.

Na deze positieve feasibility study besloot Catherine zich te willen inzetten als coach voor het groeiprogramma met Blessed Dairies. In oktober reisde Milton Ngirente naar Bavegem om de indrukwekende productie-unit van Inex te zien. Ook werden de krijtlijnen voor het groeiprogramma uitgetekend.

Groeiprogramma met verschillende doelstellingen

Het groeiprogramma met Blessed Dairies dat begin 2020 van start ging onder begeleiding van Inex, beoogt verschillende doelstellingen. Enerzijds zal de strategische bedrijfsvoering en marketing herbekeken worden. Ook het kwaliteitsbeleid zal een belangrijke plaats krijgen in het programma. Verder wil Blessed Dairies ook zijn processen en productietechnieken optimaliseren. Inex zal verder ook advies geven rond geschikte machines voor zuivelproductie en fabrieksontwerp voor een nieuwe productie-unit.

Een eerste fase in het groeiprogramma is al afgerond. Evariste Mariyamungu, de productie manager van Blessed Dairies kon in januari 2020 al meteen een intensieve stage van 10 dagen volgen bij Inex. Daarbij zorgde Inex voor een interessant programma op maat van de beoogde doelstellingen van Blessed Dairies. In de loop van 2020 gaat Blessed Dairies met die leerpunten nu zelf aan de slag en blijft Inex beschikbaar om vanop afstand verder te begeleiden. In 2021 bekijken we of een tweede coachingsbezoek en specifieke expertise bij Blessed Dairies ter plaatse nodig is. Wordt vervolgd!

Inex, een familiaal zuivelbedrijf met een duurzame visie, zet in op kennisdeling

in Rwanda

INEX
Inex, producent van consumptiemelk, yoghurt en room is een familiebedrijf van de vierde generatie en een pionier in duurzaamheid. Met een jaarlijks productie van 240 miljoen liter en meer dan 400 medewerkers straalt dit bedrijf een grote maatschappelijke betrokkenheid uit. Inex heeft een eigen zonne-energiepark, werkt aan reductie van CO2, waterbesparing en zuinig melkvervoer. Daarnaast is dierenwelzijn een prioriteit met bijzondere aandacht voor weidemelk. Door het monitoren van de duurzaamheid van haar leveranciers is Inex ook een inspirator en rolmodel.

Doneer

Wil jij ook bedrijven als Blessed Dairies ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Upgrade naar zero waste

Cederberg Municipality

 

Programme Coaches
Anne Vandeputte

In Zuid-Afrika wordt steeds vaker ingezet op een degelijk afvalbeheer. De regenboognatie doet beroep op haar gemeenten om actief werk te maken van een degelijk beleid waarbij de lokale bewoners een belangrijke schakel spelen in het beheren van afval. Samen met de gemeenten Bergrivier en Witzenberg zet Exchange zich reeds volop in om deze lokale initiatieven te ondersteunen.

Ook de gemeente Cederberg, gelegen ten Noorden van Kaapstad in de Western Cape, start nu zo'n zero-waste initiatief. Met onze opgebouwde ervaring en kennis is Exchange de ideale partner op Cederberg bij te staan in haar missie. Exchange zal namelijk technische bijstand en knowhow bieden om het afvalbeheer te versterken en recyclage-initiatieven te bevorderen samen met de bestaande recyclers. Door samen te werken met bestaande recyclers, ofwel lokale zelfstandigen en bedrijven die reeds actief zijn in het recycleren van afval, creëert het partnerschap bovendien belangrijke economische opportuniteiten!

Er wordt ingezet op verantwoord beheer van de afvalstromen door maximale sortering aan de bron van de recycleerbare afvalstromen, hergebruik van organisch afval door middel van compostering en ondersteuning van recyclage bedrijven in de uitvoering van hun business plannen. Daarnaast zullen bewustwordingsprogramma’s het afval sorteren aan de bron bevorderen en zal er werk worden gemaakt van duurzame overslagstations en inleverpunten.

Proper toerisme tussen de rotsen!

in Zuid-Afrika

Zero-waste toerisme!

Uniek aan het partnerschap met Cederberg is dat afvalbeheer niet de enige focus wordt. In een tweede traject wordt namelijk ingezet op het bevorderen van toerisme. Daarom bekijken de gemeente Cederberg en de plaatselijke Kamer van Koophandel en Toerisme samen hoe de recyclage activiteiten verder kunnen worden ontwikkeld. Er is oog voor de samenhang tussen het bevorderen van toerisme in de regio en het behoud van een natuur vrij van zwerfvuil!

Wil je meer te weten komen over ons toerisme programma met de gemeente Cederberg? Neem dan even een kijkje op deze pagina!

Doneer

Wil jij zelf gemeenten zoals Cederberg ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Proper toerisme tussen de rotsen!

Cederberg Municipality

 

Programme Coaches
Wouter Danckaert

Cederberg Municipality ligt ten Noorden van Kaapstad in de Western Cape en heeft een heel aantal unieke toeristische troeven die nog niet ten volle benut worden. Zo bezit de gemeente prachtige rooibosplantages, mooie rotsformaties, unieke flora en vele stranden.

Vooral de rotsformaties bieden de mogelijkheid om de toeristische sector in Cederberg een boost te geven: omwille van hun unieke ligging en vorm zijn ze uitermate geschikt voor klimactiviteiten, vooral dan voor bouldering.

Upgrade naar zero waste

in Zuid-Afrika

Het doel van de gemeente is om deze bouldering-activiteiten te ontwikkelen in het kader van duurzaam toerisme in samenspraak met de lokale bevolking, én Cederberg op de kaart te zetten als één van de top bestemmingen om deze klimsport te beoefenen. Lokale ondernemers kunnen maximaal inspelen op dit toerisme door het aanbieden van eet- en slaapgelegenheid of door de niche markt te bedienen met klimmers materiaal en bijhorende tools! Coach Wouter Danckaert assisteert de gemeente in eerste instantie met het opmaken van een ambitieuze en realistische toeristische strategie!

Zero-waste toerisme!

Maar Cederberg focust niet enkel en alleen op het promoten van toerisme in de regio. Ook het behoud van haar natuurlijke pracht door een degelijk afvalbeheer hoort tot de prioriteiten. Ook daar werpt Exchange zich op als de ideale partner!

Lees hoe we Cederberg ondersteunen in het ontwerpen en implementeren van haar waste strategie op deze pagina!

Doneer

Wil jij zelf gemeenten zoals Cederberg ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Reduce, reuse & recycle

3R

Programme Coach
Vincent Van Horenbeeck
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Mozambique produceert 3,5 miljoen ton afval per jaar, d.w.z. gemiddeld 120 kilogram per inwoner per jaar, of in het hele land ongeveer 9 duizend ton per dag. Slechts 2% van dit afval krijgt vandaag een adequate behandeling. De overige 98% van het afval gaat nog steeds rechtstreeks naar de stortplaatsen en veroorzaakt milieu- en volksgezondheidsproblemen.

Toch kan afval - mits de juiste instelling - even goed beschouwd worden als een hulpbron, een materiaal dat kan worden teruggewonnen en omgezet in nieuwe producten.

Hier wordt concreet werk van gemaakt door 3R, oftewel “Reduzir, Reusar e Reciclar Limitada” (Reduce, Reuse & Recycle ”) in de steden Maputo, Beira en Vilanculos. 3R levert geïntegreerde diensten voor afvalbeheer voor middelgrote en grote organisaties en bouwt infrastructuur voor afvalverwerking in heel Mozambique. Haar visie is de creatie van een schone omgeving voor huidige en toekomstige generaties door de transformatie van de afvalsector in Mozambique.

Ecologie & Werkzekerheid

Op dit moment wordt afval zoveel mogelijk aan de bron gesorteerd en zowel bij de grote bedrijven opgehaald als bij de “Ecopoints”, 3R’s ophaalpunten die strategisch verspreid zijn over de stad en haar randgemeenten.

Samen met haar 50 werknemers, verschaft 3R tevens onrechtstreeks werkzekerheid aan de ondertussen meer dan 1000 ophalers in de stad. Door 3R’s transformatie van de afvalsector krijgen de minstbedeelde Mozambikanen een volwaardige job en wordt de omgeving schoner voor de huidige en toekomstige generaties.

Bovendien krijgen materialen zoals PET, HDP en aluminium blik vandaag een nieuw leven. In een volgende stap zullen nog meer afvalstromen in dit recyclagecircuit opgenomen worden, zoals vloeibaar alsook medisch afval.

Onder begeleiding van coach Vincent van horenbeeck, managing partner van ‘Impala’ is onlangs een samenwerking tussen 3R en Exchange gestart met als doel het opbouwen van tenminste 3 afvalverwerkingsfaciliteiten en het behalen van een volledige ISO-kwaliteitscertificering die hen toelaat om te groeien tot een middelgroot bedrijf. Daarnaast wil 3R ook PET omzetten in herbruikbare producten ( tegels, verpakkingsstraps, bouwblokken...) voor verkoop op de lokale/regionale markt als een alternatieve bron van inkomsten. We wensen 3R, onze coach en team van experts veel succes toe!

Doneer

Wil jij zelf bedrijven als 3R ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Sterke vrouwen ondersteunen in de Rwandese hotelsector

Rwanda Chamber of Women Entrepreneurs

Programme Coach
Nadine De Weirdt
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Met de Rwanda Chamber of Women Entrepreneurs (RCWE) heeft Exchange al enkele jaren een goed contact. Deze kamer van vrouwelijke ondernemers maakt deel uit van de Private Sector Federation (PSF) van Rwanda, die maar liefst 10 sectoren vertegenwoordigt in het Centraal-Afrikaanse land. Exchange verzorgde in het verleden al enkele individuele interventies bij sommige van de ondernemers die deel uitmaken van de federatie, dit steeds met heel positieve resultaten.

Begin 2019 kreeg Exchange de vraag naar permanente ondersteuning op kamer niveau, meer bepaald op vlak van toerisme. In het voorjaar van 2019 reisde experte Griet Geudens van Toerisme Vlaanderen naar Rwanda om de verschillende betrokken partners te ontmoeten en na te gaan of de tijd rijp was voor een groeiprogramma. Haar antwoord was duidelijk: hier ligt potentieel!

Exchange zette de zoektocht in naar de ideale coach om dit nieuwe groeiprogramma te begeleiden en vond die in Nadine De Weirdt, business consultant bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Vanuit Vlaio begeleidde Nadine reeds verschillende opdrachten voor ondernemers in de toeristische sector én werkt ze vaak nauw samen met Toerisme Vlaanderen.

In oktober 2019 ging Nadine ter plaatse aan de slag; via workshops en intensieve interviews werden de noden van alle betrokken partners gecapteerd. Daarna legden Nadine en de leidende dames achter de sterke Chamber of Women Entrepreneurs samen de puzzel voor het groeiprogramma dat vanaf begin 2020 zowel het personeel als het management uit de hotelsector zal versterken.

Het personeel zal trainingen krijgen in drie domeinen: front office, housekeeping en food & beverage. Voor de managers zal er een lerend netwerk worden opgericht waarbij ze vooral van elkaar kunnen leren, begeleid door lokale experten en Exchange experten. Ook zullen deze managers trainingen kunnen volgen rond management in toerisme. Leerkrachten van lokale trainingsinstituten zoals UTB (University of Tourism, Technology and Business) en Vatel Hotel & Tourism Business School krijgen de kans om ook deel te nemen aan deze trainingen. Hoe sterker zij staan als leerkrachten, hoe sneller de nieuwe lichting afgestudeerde studenten direct kan worden ingezet in de Rwandese toeristische sector.

Coach Nadine zal zoveel mogelijk proberen af te stemmen met coach Griet Geudens die het programma rond toerisme in Oeganda begeleidt, zo kunnen experten in beide landen worden ingezet en kan kennis op regionaal niveau worden uitgewisseld.

Zet Rwanda maar alvast op je lijst van reisbestemmingen!

Doneer

Wil jij zelf organisaties zoals de Rwanda Chamber of Women Entrepreneurs ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

duurzaam-toerisme-in-mulanje

Duurzaam toerisme in Mulanje

 

Mount Mulanje Conservation Trust

Programme Coach
Frank Cuypers
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Het gebied rond Mount Mulanje in het Zuiden van Malawi werd in 1927 als natuurreservaat erkend. In 2005 werd Mount Mulanje Conservation Trust (MMCT) opgericht met steun van de WereldBank en het Global Environment Facility. MMCT beheert het gebied als Biosphere Reserve met aandacht voor:

  • Het beschermen, onderzoeken en monitoren van de biodiversiteit
  • Bosbeheer en het creëren van duurzame economische mogelijkheden voor de lokale bevolking
  • Milieu educatie- en communicatie

De grootste uitdaging voor het duurzaam beheer van het gebied is het verzoenen van ecologie en economie. De lokale bevolking leeft in de eerste plaats van kleinschalige landbouw en ook de houtkap blijft een aantrekkelijke manier om een inkomen te verwerven. MMCT streeft dus naar win-win situaties: het beschermen van bedreigde eco-systemen rekening houdend met de noden van de mensen die economisch afhankelijk zijn van deze eco-systemen.

Mikken op eco-toeristen

Mulanje en in het bijzonder haar hoogste piek (Sapitwa Peak 3002m) is een aantrekkelijk gebied voor avontuurlijke toeristen die houden van wandelen, trekking, alpinisme en mountainbiking. De toeristische sector is er echter nog amper ontwikkeld. In een erg arm gebied met weinig economische mogelijkheden kan het versterken van het toeristisch aanbod een motor voor ontwikkeling zijn. Uiteraard is het van cruciaal belang om te werken aan een duurzame toeristische strategie. Het gaat niet om het creëren van massa toerisme maar net om het aantrekken van die toeristen die de ecologische waarde van het gebied respecteren en bevorderen.

Onder begeleiding van Frank Cuypers, senior strategist destination marketing bij Destination Think!, werkt MMCT aan de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve toerisme strategie voor Mulanje.

Strategie gebouw voor en door de gemeenschap

Een goede strategie is geen stapel papier om in een schuif te leggen. Een goede strategie zet aan tot actie en biedt een kader om activiteiten vorm te geven. Eigenaarschap van alle stakeholders is cruciaal om een strategie succesvol te kunnen ontwikkelen en toepassen. Voor Mulanje is het engagement van de lokale gemeenschappen dan ook essentieel.

 

Daarom omvat het groeiprogramma een pilot fase, waarin net daarop wordt ingezet. Door community hearings, co-creatie en storytelling nemen de lokale gemeenschappen een centrale rol op. Enkel zo kan in een volgende fase gewerkt worden aan een gedragen en realistische toerisme strategie voor Mulanje. Een strategie die inclusief en duurzaam is en aanzet tot actie!

Frank Cuypers werkt met lokale gemeenschappen aan duurzaam toerisme in Mulanje

in Malawi

Doneer

Wil jij zelf ook initiatieven zoals Mulanji ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Informatieve radio helpt boeren vooruit!

 

Farm Radio Trust

Programme Coach
Johan Cottenie
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Farm Radio Trust is een organisatie die de ontwikkeling van de landbouw op het Malawiaanse platteland ondersteunt door het inzetten van radio en andere informatie technologie. In Malawi is de landbouwsector verantwoordelijk voor een derde van het BNP en 90% van de exportinkomsten. Bovendien woont 80% van de Malawiaanse bevolking op het platteland. De grote meerderheid van de Malawianen is afhankelijk van landbouwactiviteiten voor het genereren van een inkomen. Met een zeer beperkt aantal commerciële landbouwbedrijven is Malawi een land van kleine boeren. De overheidssteun voor deze kleine boeren is vooral gefocust op grootschalige subsidieprogramma’s, de zogenaamde farm input subsidies. Educatie en informatie diensten voor kleine boeren zijn erg beperkt. De overheid financiert 1 landbouwvoorlichter per 3900 gezinnen, terwijl de aanbevolen ratio 1 op 500 is. In 2009 werd Farm Radio Trust Malawi, een afdeling van Farm Radio International, opgericht. De organisatie maakt gebruik van innovatieve methoden om de landbouwbevolking te bereiken. Omdat het gesproken woord het meest effectief is voor het bereiken van een ongeletterd of slecht geletterd publiek en omdat alle families een radio hebben gebruikt Farm Radio Trust participatieve radio programma's om de landbouwbevolking te bereiken. De radioprogramma's worden gecombineerd met andere informatiekanalen (SMS diensten, whatsapp berichten, call center) om boeren te ondersteunen en informeren. In 2018 bereikte de organisatie maar liefst 4 miljoen luisteraars.

Financiële duurzaamheid

Op vlak van financiën bevindt Farm Radio Trust zich op een kruispunt. Ook al levert de organisatie diensten die in principe overheidsopdrachten zijn (landbouwvoorlichting) toch ontvangt de organisatie geen overheidssteun. Verschillende internationale donoren ondersteunen de activiteiten van Farm Radio Trust (USAID, de Vlaamse overheid, Farm Radio International).

Die financiële afhankelijkheid is niet duurzaam en daarom streeft Farm Radio Trust ernaar om nieuwe innovatieve inkomensbronnen te ontwikkelen en zo minder afhankelijk te worden van donor steun. De financiële mogelijkheden van het doelpubliek van Farm Radio Trust zijn beperkt. De dienstverlening betalend maken is dus weinig realistisch en druist in tegen de missie van de organisatie. De ontwikkeling van een innovatieve en pragmatische commerciële strategie staat dan ook hoog op de agenda.

Doneer

Wil jij zelf ook bedrijven als Farm Radio Trust ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

ethische-mode-voor-afrika

Ethische mode voor Afrika

Rwanda Clothing

Programme Coach
Liesbeth Verhelst
Experten Team
Sabine Janssens
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Rwanda Clothing is een modemerk dat in 2010 werd opgericht door Joselyne Umutoniwase. Ze begon met een kleine verzameling en wil een moderevolutie starten door een eigen Rwandese stijl en mode-identiteit te vestigen. Joselyne heeft de ambitie om producten van hoge kwaliteit te produceren die de perceptie van mode en aankoopgedrag van de Rwandese bevolking, en bij uitbreiding Afrika, zal veranderen.

Ze wil ook dat haar merk een voorbeeld stelt voor ethische waarden en menselijke waardigheid; elke beslissing van het bedrijf moet rekening houden met de gevolgen ervan vanuit een economisch, sociaal, cultureel en ecologisch standpunt en moet actief bijdragen tot het welzijn en de duurzame ontwikkeling van
de Rwandese gemeenschap.

The becoming off..

Reeds in 2016 kreeg Rwanda Clothing ondersteuning van een van onze Exchange experten: Nathalie Aerts gaf toen een technische training in patroonontwerp. In 2019 heractiveerden we onze samenwerking met Rwanda Clothing. Experte Liesbeth Verhelst, zelf een handtasontwerpster met een uitgebried netwerk in de
de Belgische mode-industrie reisde naar Rwanda af om aan twee zaken te werken: ze gaf een technische training aan Joselyne en haar team omtrent het ontwerp van handtassen en hielp bij het definiëren van de technische behoeften van het bedrijf.

 

Op basis van de bevindingen van Liesbeth zullen Exchange en Rwanda Clothing samenwerken met als doel het opbouwen van een high-end mode- en designmerk voor Rwanda Clothing. Onder andere expertise rond lingerie, afdrukken op textiel, borduren en kralen, sieraden, schoenen en
keramiek zullen ervoor zorgen dat de producten naar een hoger niveau stijgen. Benieuwd? Bekijk dan zeker de verschillende collecties van Rwanda Clothing en ontdek de prachtige Rwandese stijl!

Primeur: lokaal geproduceerde Rwandese lingerie

in Rwanda

Doneer

Wil jij zelf bedrijven zoals Rwanda Clothing ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Commerciële landbouw voor jonge boeren

 

Acades

Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Malawi is een echt landbouwland. 80% van de bevolking woont in rurale gebieden en landbouw is goed voor een derde van het GDP en 90% van de exportinkomsten. De landbouw in Malawi is veelal kleinschalig en amper gemechaniseerd en geïndustrialiseerd. Voor jongeren is het dan ook weinig aantrekkelijk om landbouwondernemer te worden

Innovatie en diversificatie

Tegelijk heeft de sector dringend nood aan innovatie en diversificatie. Net daar speelt Acades op in. De organisatie stimuleert jonge ondernemers in agribusiness. Acades faciliteert markttoegang voor jonge boeren, biedt kleine leningen aan, organiseert events en trainingen en zette het Green Innovation Center op, een incubator voor innovatie in de landbouw. Acades is een jonge organisatie die met weinig mensen en middelen al heel wat bereikt heeft. De groeiambities voor de komende jaren zijn uitdagend.

Acades wil nog meer markttoegang voor jonge boeren realiseren en wil van klein leenfonds tot microfinancieringsinstelling evolueren. Het professionaliseren van de organisatorische capaciteiten van Acades is daarom cruciaal. Met uitgebreide coaching en door het verder versterken en uitbouwen van het partnerschap tussen Groene Kring (jongerenorganisatie van de Boerenbond) en Acades zet Exchange mee haar schouders onder dit traject. Want meer jonge boeren die mee de landbouwsector transformeren, daar geloven we rotsvast in!

Doneer

Wil jij zelf ook bedrijven als Acades ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar