Wood Habitat, een veelbelovende onderneming!

Programme Coach
Robert Myncke
Experten Team
Philippe Vandorpe
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Van persoonlijk project naar professionele onderneming

 

Wood Habitat werd opgericht door de jonge Rwandese onderneemster Paradis Imfura. Wat startte als een persoonlijk project, groeide al snel uit tot een professionele onderneming met een goede reputatie.  Paradis gebruikt vooral lokale materialen die in Rwanda voorhanden zijn. Ze focust daarbij op creatieve designs en kwaliteit in details. Omdat ze heel erg open staat voor een nauwe samenwerking met klanten, steeg de vraag naar mooie lokaal geproduceerde meubels al snel. Sinds 2015 beschikt Wood Habitat over een eigen atelier en ligt de focus op custom made meubeldesigns. Sinds kort produceert Wood habitat ook deuren en interieuraccessoires.

Wood Habitat verschaft werk aan 42 personen en geeft opleiding aan een groot aantal jonge mensen. Maar liefst 30% van het personeel is in opleiding. Stagiairs krijgen na hun stage de kans krijgen om permanent voor Wood Habitat te blijven werken. Wood Habitat legt ook de nadruk op waardig werk; vaste medewerkers kunnen rekenen op een hele reeks sociale voordelen.

Grote ambitie, intens groeiprogramma

De ambitie van Paradis reikt ver;  tegen 2024 wil ze haar omzet minstens verdriedubbelen en 120 stabiele jobs in een veilige werkomgeving creëren. Naast Rwanda wil ze haar meubels dan ook graag op de Congolese, Oegandese, Keniaanse en Burundese markt brengen. Daarbij streeft ze naar grote klantentevredenheid waarbij de aankoop de start van een mooie klantrelatie betekent. Ook wil ze als eerste in de regio van de East African Community gestoffeerde meubels produceren. Vandaag de dag worden deze meubels namelijk altijd van buiten de regio ingevoerd.

Om deze ambitie te bereiken zijn er verschillende domeinen binnen Wood Habitat waar verbetering nodig is: de productiesnelheid, maar ook zeker de kwaliteit van de producten moet hoger, willen ze hun klantenbestand behouden maar ook uitbreiden.

Het groeiprogramma zal dus  focussen op kwaliteitscontrole waarbij er kwaliteitsfiches voor elk product worden opgemaakt en technische fiches voor tussentijdse controle. Ook kostcontrole zal aan bod komen: voor elk product zal er een fiche worden opgemaakt met inschatting van werktijd en materiaal. Teams  zullen verder getraind worden zodat elk team gespecialiseerd is in het maken van bepaalde producten. Ook zullen de verschillende teams verantwoordelijk zijn voor domeinen als afvalverwerking, veiligheid en hygiëne, onderhoud en energievoorziening. De coach van Exchange zal Paradis helpen om deze doelstellingen te halen en haar hierin begeleiden. Ook het onderhoud van de houtbewerkingsmachines en het gebruik daarvan zullen door een Exchange expert in schrijnwerkerij herbekeken worden. Exchange zal ook op zoek gaan naar een expert in stofferen om Paradis hierin een training te geven.

Een veelbelovend en gevarieerd groeiprogramma waar we met het Exchange team heel er naar uitkijken.

Custom made meubel designs

in Rwanda

Doneer

Wil jij zelf bedrijven als Wood Habitat ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Informatieve radio helpt boeren vooruit!

 

Farm Radio Trust

Programme Coach
Johan Cottenie
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Farm Radio Trust is een organisatie die de ontwikkeling van de landbouw op het Malawiaanse platteland ondersteunt door het inzetten van radio en andere informatie technologie. In Malawi is de landbouwsector verantwoordelijk voor een derde van het BNP en 90% van de exportinkomsten. Bovendien woont 80% van de Malawiaanse bevolking op het platteland. De grote meerderheid van de Malawianen is afhankelijk van landbouwactiviteiten voor het genereren van een inkomen. Met een zeer beperkt aantal commerciële landbouwbedrijven is Malawi een land van kleine boeren. De overheidssteun voor deze kleine boeren is vooral gefocust op grootschalige subsidieprogramma’s, de zogenaamde farm input subsidies. Educatie en informatie diensten voor kleine boeren zijn erg beperkt. De overheid financiert 1 landbouwvoorlichter per 3900 gezinnen, terwijl de aanbevolen ratio 1 op 500 is. In 2009 werd Farm Radio Trust Malawi, een afdeling van Farm Radio International, opgericht. De organisatie maakt gebruik van innovatieve methoden om de landbouwbevolking te bereiken. Omdat het gesproken woord het meest effectief is voor het bereiken van een ongeletterd of slecht geletterd publiek en omdat alle families een radio hebben gebruikt Farm Radio Trust participatieve radio programma's om de landbouwbevolking te bereiken. De radioprogramma's worden gecombineerd met andere informatiekanalen (SMS diensten, whatsapp berichten, call center) om boeren te ondersteunen en informeren. In 2018 bereikte de organisatie maar liefst 4 miljoen luisteraars.

Financiële duurzaamheid

Op vlak van financiën bevindt Farm Radio Trust zich op een kruispunt. Ook al levert de organisatie diensten die in principe overheidsopdrachten zijn (landbouwvoorlichting) toch ontvangt de organisatie geen overheidssteun. Verschillende internationale donoren ondersteunen de activiteiten van Farm Radio Trust (USAID, de Vlaamse overheid, Farm Radio International).

Die financiële afhankelijkheid is niet duurzaam en daarom streeft Farm Radio Trust ernaar om nieuwe innovatieve inkomensbronnen te ontwikkelen en zo minder afhankelijk te worden van donor steun. De financiële mogelijkheden van het doelpubliek van Farm Radio Trust zijn beperkt. De dienstverlening betalend maken is dus weinig realistisch en druist in tegen de missie van de organisatie. De ontwikkeling van een innovatieve en pragmatische commerciële strategie staat dan ook hoog op de agenda.

Doneer

Wil jij zelf ook bedrijven als Farm Radio Trust ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Commerciële landbouw voor jonge boeren

 

Acades

Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Malawi is een echt landbouwland. 80% van de bevolking woont in rurale gebieden en landbouw is goed voor een derde van het GDP en 90% van de exportinkomsten. De landbouw in Malawi is veelal kleinschalig en amper gemechaniseerd en geïndustrialiseerd. Voor jongeren is het dan ook weinig aantrekkelijk om landbouwondernemer te worden

Innovatie en diversificatie

Tegelijk heeft de sector dringend nood aan innovatie en diversificatie. Net daar speelt Acades op in. De organisatie stimuleert jonge ondernemers in agribusiness. Acades faciliteert markttoegang voor jonge boeren, biedt kleine leningen aan, organiseert events en trainingen en zette het Green Innovation Center op, een incubator voor innovatie in de landbouw. Acades is een jonge organisatie die met weinig mensen en middelen al heel wat bereikt heeft. De groeiambities voor de komende jaren zijn uitdagend.

Acades wil nog meer markttoegang voor jonge boeren realiseren en wil van klein leenfonds tot microfinancieringsinstelling evolueren. Het professionaliseren van de organisatorische capaciteiten van Acades is daarom cruciaal. Met uitgebreide coaching en door het verder versterken en uitbouwen van het partnerschap tussen Groene Kring (jongerenorganisatie van de Boerenbond) en Acades zet Exchange mee haar schouders onder dit traject. Want meer jonge boeren die mee de landbouwsector transformeren, daar geloven we rotsvast in!

Doneer

Wil jij zelf ook bedrijven als Acades ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Heerlijke en voedzame yoghurt voor jonge gezinnen

 

Kombeza

Programme Coach
Hilde Schuddinck
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Kombeza Foods is een jong zuivelbedrijf opgericht door een dynamische onderneemster en moeder. Dat voedzame en lokaal geproduceerde zuivelproducten nauwelijks te vinden zijn in Malawi inspireerde haar om een lokaal, voedzaam en heerlijk product op de markt te brengen.

En zo werd de Kombeza drink yoghurt een feit. Na het succes van de eerste jaren staat het bedrijf voor een belangrijke sprong. Momenteel wordt de fabriek uitgebreid om de productiecapaciteit aanzienlijk te verhogen. Dat brengt uitdagingen met zich mee waar Exchange met plezier mee de schouders onder zet. Als Manager accountwerking en jong ondernemerschap bij VOKA Oost-Vlaanderen is Hilde Schuddinck de ideale coach om het programma verder te begeleiden.

Uitdagingen om de vingers bij af te likken

Een nieuw fabrieksgebouw in gebruik nemen en de productie danig verhogen is een hele klus. Het productieproces degelijk doorlichten en optimaliseren is daarbij een belangrijke stap (toevoer van voldoende kwaliteitsmelk, process management en efficiëntie).

Maar ook productdiversificatie (nieuwe producten en recepturen ontwikkelen) en training van medewerkers staan centraal. Kombeza is een typische lokale uitdrukking. De naam verwijst naar iets heerlijk dat je tot het laatste likje helemaal wil verorberen. Een programma dat lokale producten promoot en zo bijdraagt aan lokale economische groei, daar lekken wij de vingers bij af!

Inex, een familiaal zuivelbedrijf met een duurzame visie, zet in op kennisdeling

in Rwanda

Doneer

Wil jij zelf ook bedrijven als Kombeza ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Ondervoeding tegengaan met betaalbare voeding!

Sesaco Ltd.

Programme Coach
Robert Myncke
Experten Team
Eugene Nicolaes
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!
Net zoals in vele landen in Sub Sahara Afrika lijdt een groot deel van de Oegandese bevolking aan ondervoeding. Volgens Broederlijk Delen zou ongeveer 25% van de Oegandezen ondervoed zijn. Nochtans staat het land bekend voor haar vruchtbare bodem en wordt het wel eens de voedingsbron van Oost-Afrika genoemd. De prijzen van het geproduceerde voedsel blijken echter vaak te hoog voor de armste lagen van de lokale bevolking.

Een bedrijf met een duidelijke missie

De missie van Sesaco Ltd. speelt perfect in op deze behoefte naar betaalbare en voedzame voeding. Het bedrijf, gelegen in Kampala, specialiseert zich namelijk in het produceren van sojaproducten met een hoge nutritionele waarde. De focus van het voedselbedrijf ligt specifiek op de laagste lagen van de bevolking. Net daarom worden de producten van Sesaco Ltd. verkocht aan een zo laag mogelijk prijs.

Een groot deel van de afzet wordt behaald door het bevoorraden van internationale hulporganisaties die zich inzetten voor de vele vluchtelingen die het land kent. Zo draagt Sesaco haar steentje bij om ook deze kwetsbare groep te voorzien van de meest essentiële basisbehoefte.

Fabriek met groeipotentieel

In de fabriek van de sojaproducent werken een honderdtal mensen. Vaak vrouwen, vaak ook laag- of ongeschoold. Deze efficiënter inzetten in het productieproces zou een fikse toename in de productie kunnen betekenen. Dit betekent een grote opportuniteit voor zowel het bedrijf als de maatschappij in een nog steeds onverzadigde markt. Daarom ontving Sesaco toegang tot het Yield Uganda Investment Fund van de Europese Unie. Een 2de investering van het fonds voor de modernisering en automatisering van een nieuwe fabriek kan het verkrijgen na een positieve evaluatie van de groeiresultaten.

 

Om dit te bereiken gaan Exchange en Sesaco een partnerschap aan met als doel het behalen van de positieve groeiresultaten. Een van de mogelijke pistes die bewandeld kan worden is het opzetten van een lijn met nieuwe premium producten waarmee het ook de middenklasse van Oeganda aanspreekt. Ook verbetering van de efficiëntie en het opzetten van een doordachte marketing campagne behoren tot de mogelijkheden. Naast Exchange zal ook KPMG het proces begeleiden. Meer dan genoeg redenen om te geloven in een geslaagde scale-up van dit sociaal bedrijf!

opportuniteiten-in-een-groeiende-markt

Opportuniteiten in een groeiende markt

in Oeganda

Doneer

Wil jij zelf bedrijven als Sesaco ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Wereld: hou je klaar voor heerlijke thee uit Malawi!

Satemwa Tea Malawi

Programme Coach
Lara Donners
Bedrijfspartners
STOP Spices! Image result for icon link
Comma, merkenmarketeers Image result for icon link

Een duurzaam Zuidbedrijf

Satemwa Tea Estate is een Malawiaanse kmo opgericht in 1923. Het bedrijf produceert kwaliteitsthee en heeft een uitgesproken duurzaam karakter. Satemwa was het eerste Malawiaanse theebedrijf om het Fair Trade-certificaat te halen! Daarnaast behaalde het bedrijf ook het Rainforest Alliance- en UTZ-certificaat. Het ontpopt het zich als pionier op vlak van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in Malawi. Zo stimuleert Satemwa vrouwelijke tewerkstelling en beheert het een eigen ziekenhuis en school voor werknemers (en hun kinderen) en bewoners uit de omliggende gemeenschappen. Verder ondersteunt Satemwa jaarlijks 130 studenten in het hoger onderwijs door het toekennen van studiebeurzen en is het bedrijf lid van de UN Global Compact. Over een duurzame pionier gesproken!

Satemwa heeft bovendien een ‘direct trade partnership’ ontwikkeld met de Msuwadzi Small Holder Tea Growers Association. Satemwa werkt sinds tien jaar nauw samen met de groep van 198 onafhankelijke, kleine theeboeren (waarvan 92 vrouwen) in de productie van Speciality Teas. Die samenwerking leidde ertoe dat de associatie onder begeleiding van Satemwa ook gecertificeerd werd voor Fair Trade, Rainforest Alliance en UTZ. Een zogenaamde out grower manager van Satemwa traint de leden van de associatie rond innovatieve pluktechnieken, productietechnieken en capaciteitsopbouw. Uit de samenwerking ontstond het theemerk YAMBA tea dat in Malawi en buurlanden verkocht wordt.

Certificering als poort naar nieuwe mogelijkheden

Ongeveer 90% van de thee die Satemwa produceert, is zwarte thee. Jaarlijks wordt er zo’n 2.500 ton verkocht aan grote theemerken, zoals Lipton, Pickwick en Twinings. Door meer in te zetten op Specialty Teas en de geproduceerde thee verder te verwerken tot groene thee, oolong, witte thee en kruidenthee, kunnen de kleine boeren een hoogwaardig product aanbieden aan een meer kapitaalkrachtige markt in Europa en de VS. Satemwa wil maximale productmeerwaarde creëren in het land van herkomst.

Voor de verkoop van zwarte thee aan grote merken is geen specifieke certificering nodig. Grote multinationals zorgen namelijk zelf voor kwaliteitstesting in hun eigen labo’s. Hetzelfde geldt voor de verkoop van thee onder een eigen merknaam, zoals de YAMBA thee.

 

 

Met de Specialty Teas mikt Satemwa echter op de internationale markt. En dan komen de internationale voedselveiligheidsnormen wél op de proppen. Geen enkel theeproducerend bedrijf in Malawi wist tot op vandaag zo’n internationaal voedselveiligheidscertificaat te behalen.  Een mooie kans dus om Satemwa echt op de kaart te zetten.

Een certificering is niet alleen interessant voor de werknemers van Satemwa, maar ook voor de Msuwadzi Small Holders Association. Zo kunnen ze de Speciality tea en het eigen YAMBA merk verwerken en verpakken in een gecertificeerde omgeving. Dat zet de deuren open voor export naar landen verder dan de buurlanden.

Belgische partners!

Twee Vlaamse bedrijven stapten in het programma om Satemwa te versterken in haar groeiambities. Stop Spices, een kruidenbedrijf uit Dendermonde, stelt haar expertise rond certificering, digitalisering en verpakking ter beschikking. Comma merkenmarketeers, een marketingbureau uit Zedelgem, assisteert Satemwa bij de ontwikkeling van een marketingsstrategie gericht op de Europese markt.

 

De officiële certificering is in zicht. De internationale markt mag stilaan beginnen uitkijken naar een heerlijk kopje Specialty Tea. Van plant tot builtje vervaardigd en verwerkt in Malawi, The Warm Heart of Acfrica!

Doneer

Wil jij zelf bedrijven als Satemwa ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Kleine landbouwers omscholen tot agripreneurs dat is de missie van Gudie Leisure Farm (Oeganda).

Sociaal ondernemerschap en duurzame landbouwbedrijven: ook in Oeganda booming business!

Gudie Leisure Farm

Programme Coach
Katy Vancoillie
Experten Team
Johan Borghys 
Marieke De Vos 
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Van kleine landbouwer naar slimme ondernemer

 

Gudie Leisure Farm (GLF) is een stadsboerderij gelegen in een van de buitenwijken van Kampala. Als sociale onderneming wil GLF kleine landbouwers omscholen tot ware agripreneurs. GLF ontwikkelde het ‘Agripreneur Champions systeem’. Hierbij krijgen boeren praktische training op de stadsboerderij of op hun eigen landbouwbedrijf. Naast erg praktische opleidingen binnen de domeinen pluimvee, varkenshouderij, aquacultuur en tuinbouw, focust de training ook op business-gerelateerde onderwerpen die een duurzamere groei van de agro-bedrijven moet garanderen.  

Sinds haar oprichting in 2009 heeft de de sociale onderneming maar liefst 63.720 boeren opgeleid. Bovendien voerde het bedrijf een opdracht uit in het kader van veebeheer voor het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel. Ook Mastercard Foundation gelooft steevast in het potentiaal van Gudie Leisure Farm en besloot daarom de landbouwschool langdurige financiële steun te bieden!

Een passionele onderneemster aan het stuur

Aan het hoofd van GLF staat de inspirerende onderneemster Gudula Naiga Basaza. De algemeen directeur van GLF behaalde een doctoraat aan de Universiteit van Gent. Ze heeft zich altijd laten leiden door haar twee grote passies: mensen opleiden en een steentje bijdragen aan het verbeteren van de sociale en economische omstandigheden in Oeganda. In 2017 werd ze terecht genomineerd door Vital Voices als een van de honderd meest invloedrijke vrouwen op het Afrikaanse continent.

GLF als hét landbouw opleidingsinstituut

De ultieme droom van GLF is om een open universiteit voor landbouw in Oeganda te worden. Om dat doel te bereiken, wil de onderneming eerst focussen op de uitbouw van een volledig functioneel opleidingscentrum. De uitmuntende kwaliteit van de opleidingen moet het uithangbord worden van GLF. Exchange en GLF zetten samen een groeiprogramma op om die ambitieuze doelstelling te bereiken. GLF wordt gedreven door passie en sociaal engagement. Exchange is er dan ook van overtuigd dat het groeiprogramma niet alleen zal leiden tot positieve economische gevolgen voor GLF zelf, maar indirect ook zal zorgen verbeterde socio-economische omstandigheden voor de kleine landbouwers in Oeganda.  

Doneer

Wil jij zelf bedrijven zoals Gudie Leisure Farm ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

“Cheers”, op sociale fruitsappen!

Delight (U) Ltd.

Programme Coach
Jos Craemers
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Winst en sociaal engagement gaan hand in hand

Delight (U) Ltd. is een private onderneming die al sinds 1996 fruitsappen produceert en verkoopt op de Oegandese markt. Onder de naam “Cheers” vind je hun verse sappen zonder twijfel terug in alle lokale supermarkten. Een echter aanrader!

Het administratieve centrum van het bedrijf ligt in Kampala, maar de echte bedrijfsactiviteit vindt plaats in het Nwoya district in Noord-Oeganda.

De aanwezigheid van Delight in die regio heeft een duidelijke sociale en economische impact op de lokale maatschappij. Samen met de Deense groep aBi Trust is de sapjesproducent de drijvende kracht achter de oprichting van de Nwoya Fruit Growers Cooperative Society. Dit is een coöperatieve die verschillende groepen van kleine boeren samenbrengt in ‘grower groups’. Dankzij de oprichting van de Growers Cooperative krijgen de lokale boeren nu een eerlijkere prijs voor hun producten. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de bestrijding tegen armoede. En dat in een gebied dat tot voor kort nog geteisterd werd door het Lord's Resistance Army.

Dankzij haar sociale inspanningen voor de Noord-Oegandese regio, werd Delight opgenomen in de prestigieuze lijst van "Companies to Inspire Africa 2019".

Een grote stap naar zelfvoorzienigheid

In 2019 startte Delight met de bouw van een nieuwe fabriek in het Nwoya district in samenwerking met UDC, de overheidsinstelling bevoegd voor landbouwontwikkeling. De komst van de nieuwe fabriek is een belangrijke stap voor Delight. Zo zal bijna de volledige productieketen in de eigen werking van het bedrijf vervat zitten. Delight zal zelf fruit kweken, deels via een partnerschap met de Nwoya Fruit Growers Cooperative Society. Het kan zelf het fruit verwerken tot fruitsap en de distributie en verkoop van de sappen op zich nemen. Zo hopen zowel Delight als de overheid onafhankelijker te worden van de buurlanden, die nu een groot deel van de markt inpalmen.

Coöperatieve als levensader

Om voldoende toevoer van fruit naar de fabriek te garanderen is een goeie afstemming tussen Delight en de Nwoya Fruit Growers Coöperatieve cruciaal. Exchange zal als partner van Delight optreden als facilitator in deze relatie. Zo zullen we in samenwerking met de coöperatieve een post-harvesting systeem opzetten om een correct inschatting te krijgen van de oogst. Verder zal het training center van Delight gebruikt worden om de coöperatieve verder op te leiden en zullen logistieke vraagstukken worden behandeld. Zo kan Delight haar reputatie als slimme onderneming blijven waarmaken. Daar waar winst en sociaal engagement samen gaan.

Nieuws: Marketingstrategie voor hotelschool - Exchange vzw.

Fruittelers klaarstomen voor de markt

in Oeganda

Doneer

Wil jij zelf bedrijven zoals Delight ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Tradeline gaat met de kleine boer ‘de boer op’

Tradeline

Programme Coach
Johan Cottenie
Experten Team
Guy Callebaut
Noel Keersebilck
Bedrijfspartner
REO veiling Image result for icon link
BRS Image result for icon link

Markttoegang voor lokale boeren

Sinds 2009 versterkt Tradeline kmo’s in de landbouwsector. Het bedrijf steunt kleine producenten op verschillende manieren en vergroot hun toegang tot de markt. Dat doet Tradeline op drie manieren:

-       Door consultancy in business development.

-       Door het aanbieden van micro-kredieten aan kleine spelers.

-       Door het programma Local Buy dat kleine boeren en kmo’s in contact brengt met distributeurs, verkopers, consumenten en exporteurs.

Een sterke lokale markt voor Malawi

Malawi is een landbouwland. Het zijn de kleine boeren die de grote meerderheid van de landbouwproducten verbouwen. Voor kleine boeren met beperkte middelen voor verpakking, bewaring en transport is het vermarkten van de oogst niet eenvoudig. Dat leidt ertoe dat kleine producenten achterblijven met overschotten. Terwijl zijn de grote supermarktketens net op zoek naar een betrouwbare aanvoer van kwaliteitsproducten en die vaak uit Zuid-Afrika invoeren. Het integreren van kleine boeren in de markt is hoognodig.

Tot op heden fungeerde Tradeline vooral als consultancy organisatie. De strategie voor 2019 -2023 werd zopas herzien met een commerciëlere rol én een eigen missie voor het bedrijf zelf.

Tradeline en Exchange willen samenwerken om:

  1. Een distributiecentrum voor het sorteren, verpakken en vermarkten van fruit en groenten op te zetten.
  2. De markttoegang te faciliteren van de boerenorganisaties die het vermarkten van de oogst op zich nemen. Dat zou kunnen door meer opslagruimte te gebruiken voor droge voeding en zo als broker uitgestelde verkoop te organiseren.
  3. Het micro-financieringsorgaan van Tradeline verder te versterken, zodat het zich echt richt op de juiste doelgroep van kleine producenten.

Tradeline heeft als ultiem doel om vooral de lokale markt te versterken. Zo zijn ze minder afhankelijk van import van groenten en fruit uit Zuid-Afrika. De capaciteit is er. Het is zaak in te zetten op kennis, transport en opslagcapaciteit.

Vlaamse Overheid/partners (REO en BRS)

Tradeline is een partner van de bilaterale samenwerking van de Vlaamse overheid. Voor de uitwerking van de drie belangrijke doelstellingen van het groeiprogramma werd intensief samengewerkt met Nikolas Bosscher, vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid in Malawi.

Het team van Exchange-experts bestaat uit experts in microfinanciering en professionals uit de groenten-en fruit veilingsector.

 

Er werd een samenwerking opgezet met REO Veiling, Vlaamse pionier in het opzetten van een coöperatieve veilingstructuur en BRS (Belgische Raiffeissenstichting) expert in microfinanciering. Als kers op de taart verblijdde de Malawiaanse landbouwminister de REO Veiling in maart 2018 met een bezoek. 

Deze zeer sterke drievuldigheid aan experts moet Tradeline naar een hoger niveau tillen.

Markttoegang voor boeren in Malawi

in Malawi

microfinanciering-om-groei-te-stimuleren

Microfinanciering om groei te stimuleren

in Malawi

Doneer

Wil jij zelf bedrijven als Tradeline ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar

 

Innovatieve en duurzame tuinbouw met een vrouwelijke schwung

Thanthwe Farms

Programme Coach
Johan Cottenie
Experten Team
Christina Popma
Jennifer Nold
Bedrijfspartner
De Witte Beek, CSA farm Image result for icon link

Thanthwe Farms is een jong groeiend tuinbouwbedrijf in Lilongwe (Malawi). Aangezien Thanthwe Farms dichtbij de stad ligt, wil het zich meer gaan richten op de stedelijke markten.

Het tuinbouwbedrijf wil naam maken als sterke producent van kwaliteitsfruit en -groenten. Net als Tradeline, willen ze de lokale markt in Malawi versterken om zo minder afhankelijk te worden van Zuid-Afrikaanse landbouwproducten.

Thanthwe staat voor duurzaamheid en innovatie. Het bedrijf deelt haar kennis rond teelttechnieken en markttoegang bovendien maximaal met lokale boerengemeenschappen via een community outreach programma.

Ngaba Chatata, de eigenaar en manager, is een onderneemster pur sang. Ze wil met passie en doorzettingsvermogen een verschil maken voor de rurale gemeenschappen in Malawi. Haar inspanningen als succesvolle jonge onderneemster werden al meermaals terecht bekroond met een award (2017 Malawian best SME award, Elite farmer award 2017).

Dynamiek, ondernemingszin en realisme

Een eerste haalbaarheidsstudie legde duidelijk de sterktes en opportuniteiten van Thanthwe Farms bloot. Aan dynamiek en ondernemingszin geen gebrek! De realiteit dwingt ons echter ook te kijken naar de uitdagingen en bedreigingen voor een duurzame groei.

De komende maanden werkt Exchange samen met Thanthwe een realistisch groeiprogramma uit. De groei van Thanthwe als commerciële speler wordt de belangrijkste doelstelling van het programma. Groei, dat betekent dat het productieproces, de verwerking en vermarkting van de groenten en fruit verbeterd moet worden.

Verder moet er voldoende aandacht gaan naar het betrekken van kleine producenten in het hele proces. Thanthwe Farms moet een voorbeeldfunctie ambiëren

Een vrouwelijke tandem

 

Exchange en Thanthwe gaan voor een langetermijnsamenwerking. De verbetering van de productiekwaliteit én van het marketingbeleid worden prioriteit. Exchange zorgt voor de inbreng van de nodige expertise. Experte Jen Nold van CSA de Witte Beek is een gedroomde partner voor Thanthwe. In januari 2019 trok ze naar Malawi met heel de nodige teelttechnische kennis op zak. Ze kent het klappen van de zweep op vlak van management én is bovendien een pionier in het Belgische CSA-netwerk. Korte keten en alternatieve vermarkting hebben voor haar dus geen geheimen. En binnenkort ook niet meer voor Ngaba Chatata van Thanthwe Farms!