Branding van de optimistische Afrikaanse levenswijze

Quake advertising

Programme Coach
Clo Willaerts
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Wat meteen opvalt in Rwanda is dat het reclamelandschap maar heel klein is. Multinationals die zich in Rwanda vestigen hebben hun eigen branding die alomtegenwoordig is, maar lokale merken komen in reclame maar weinig in the picture.

Quake advertising is een marketing en reclamebureau dat ervoor wil zorgen dat deze Afrikaanse merken lokaal relevant worden. De ambitie van Quake is zich te positioneren als een Afrikaans reclamebureau voor Afrikaanse merken en markten.  Maurice, de jonge ondernemer achter Quake probeert elke dag samen met zijn jonge team van heel gedreven jonge developers, project managers, social media en PR-experten deze droom waar te maken maar botst daarbij op een aantal uitdagingen.

Employee retention en grotere klanten aantrekken

Na een positieve haalbaarheidsstudie begin 2019, beslisten Exchange en Quake advertising om een groeiprogramma aan te gaan. In april 2019 werd er een coach aangesteld die ter plaatse bij Quake vooral volgende uitdagingen vaststelde:

In de eerste plaats is het moeilijk voor een reclamebureau om jonge getalenteerde ontwikkelaars aan te trekken en te behouden. Veel jonge getalenteerde ontwikkelaars maken namelijk een sterke groei door na aanwerving en wagen dan de sprong naar grotere bedrijven met beter betaalde jobs.

Een tweede uitdaging is het overtuigen van grote klanten om zo meer inkomsten te hebben. Quake werkt voor vele kleine klanten, maar verhoudingsgewijs zorgen die voor een pak meer werk, terwijl ze maar weinig inkomsten generen. Door een paar grote klanten binnen te halen, kunnen ze ook werk blijven leveren voor de kleinere, lokale merken.

Exchange engageert zich om een antwoord te bieden op deze twee uitdagingen. Via tweemaandelijks contact zorgt de Exchange coach voor permanente coaching. Samen met Quake worden andere nodige Exchange expertises nu verder in kaart gebracht. Zo proberen we samen met veel optimisme de ambitie van Quake te realiseren.

Wij geloven alvast in deze African dream van Maurice & co!

Tech oplossingen voor Sociale en Economische Impact

 

UX

Programme Coach
Philippe Van Oosterzee 
Experten Team
Philippe Janssens
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

UX is een bekroond Mozambikaans bedrijf dat technologische producten en diensten ontwikkelt voor hoge sociale en economische impact in opkomende markten. Kenmerkend aan deze producten is de lokale relevantie en het markt-gestuurde en duurzame karakter van hun aanbod. Ze waren zo onder andere pionier in het ontwikkelen van een nieuwe bootstrap-aanpak voor start-ups op markten zonder toegang tot impactinvesteringen en slechte services. Dit deden ze door het aanbieden van betaalbaar technisch advies aan ontwikkelingsagentschappen en bedrijven in ruil voor eigendom van de gemaakte producten. Door gebruik te maken van de knowhow van ontwikkelingsdeskundigen en deze te koppelen aan hun product- en bedrijfsontwerpervaring, hebben ze ervoor gezorgd dat ontwikkelingsprogramma's zelfredzaam zijn geworden na het stopzetten van donorfinanciering.

Het bedrijf, gevestigd in Maputo, biedt momenteel IT-oplossingen en ondersteuning aan in 3 verschillende sectoren:

 • Werkgelegenheid: het aanbieden van platformen voor werving via internet en mobiel.
 • Onderwijs: implementatie van technologieën voor training en opleiding.
 • Financiële integratie: mobiele diensten creëren voor mensen zonder toegang tot de banken.

Ambachtslieden met klanten verbinden

Een van de meest innovatieve producten van UX is 'Biscate', een online job board. Handelaars die werkzaam zijn in de informele economie van Mozambique (die trouwens groter is dan de formele sector) worden via dit platform verbonden met klanten. Gedaan met het zoeken naar een loodgieter of elektricien door naar borden te zoeken in de straat. De service werkt niet enkel op smartphones, maar ook op goedkope standaard telefoons van veel werknemers. Bij de laatste telling waren 47.000 ambachtslui verbonden met 25.000 klanten.

Lage data kosten leiden tot populariteit van mobile money

Een andere sector waar UX actief in is is de sector van de 'informele financiën'. Mobiele geldplatforms zoals Vodacom's M-Pesa, die in 2013 naar Mozambique kwam na zes jaar eerder in Kenia te zijn geïntroduceerd, groeien in populariteit. In Mozambique zijn de mobiele datakosten een van de goedkoopste in Afrika: één gigabyte kost slechts $ 2,71, vergeleken met $ 7,67 in het naburige Zuid-Afrika, volgens een index van Research ICT Africa (2e kwartaal 2018).

Slimme IT voor een sterkere gezondheidssector

ClinicMaster International

Programme Coach
Frank Louwers  
Experten Team
Jan Ghys
Jan Van Damme
Jo Leunis
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Software om mensen te helpen

Het ICT-bedrijf ClinicMaster International ligt in de levendige hoofdstad van Oeganda. De kmo werd opgericht in 2013 en blijft tot op vandaag groeien. ClinicMaster ontwikkelt en verkoopt een software programma dat ziekenhuizen assisteert in het dagelijks opvolgen van hun patiënten. Ondertussen wordt het software pakket gebruikt in negentig verschillende ziekenhuizen in Oeganda, Kenia en Zuid-Soedan.

De start-up mentaliteit

Hoewel de kmo nu al vijf jaar actief is, hanteert het nog steeds een echte ambitieuze start-upmentaliteit. De vijftien werknemers worden betrokken bij de dagelijkse besluitvorming én bij de strategische keuzes op lange termijn. Die horizontale structuur en co-creatie vormen volgens algemeen directeur en oprichter Wilson Kutegka het geheim van het succes van ClinicMasters. “Onze medewerkers zijn nauwer verbonden met onze klanten. Daardoor zijn ze beter in staat om hun behoeften te identificeren dan het management ooit zou kunnen doen", beweert hij. “De open communicatie en betrokkenheid van het personeel maakt van ClinicMaster wat het vandaag is: een geweldige plek om te werken, te groeien en je vaardigheden te ontwikkelen!”

Innovatie om concurrentie voor te blijven

In een globaliserende wereld wordt ook deze onderneming geconfronteerd met toenemende concurrentie van nationale en internationale spelers. Spelers die meer innovatieve producten op de markt brengen en kunnen rekenen op grotere marketingbudgetten. Het is aan ClinicMaster om haar verworven marktpositie in de sector te behouden en in te zetten op innovatie en duurzame groei.

Exchange en ClinicMaster tekenden voor een langdurig partnerschap. Ook Ondernemers voor Ondernemers sloot zich ondertussen aan bij het partnerschap. Het doel: de concurrentie voorblijven en de kmo laten groeien. 

 

Uit het groeiprogramma vloeide het SOME IQ-actieplan voort, dat zes strategische doelen belicht (Sales, Organisation, Market & Marketing, Employees, Innovation and Quality). Dit ambitieuze actieplan zorgt ervoor dat ClinicMaster dankzij nog betere kwaliteit en dienstverlening haar klantenbestand kan laten groeien. Hierdoor kan ze  nog meer duurzame werkgelegenheid creëren in de regio. Met dit groeiprogramma gaan Exchange en ClinicMaster er samen voor om van Clinicmasters hét toonaangevende IT-bedrijf in de Oegandese gezondheidssector te maken.

Nieuws: Oegandese ondernemer op bezoek in België - Exchange vzw.

Oegandese ondernemer op bezoek in België

in Oeganda

eHealth: a Booming Business

in Oeganda

Technologie Hub met uitgesproken sociale doelen én een vrouw aan het roer

Mhub

Programme Coach
Maarten Van Eynde
Experten Team
Rik Michel
Yvan Rosseleer
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

 

MHub is een technologie hub en business incubator in Lilongwe, Malawi. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door Rachel Sibande, een jonge Malawiaanse tech-onderneemster. MHub stimuleert technologische ondernemers door training, competentieontwikkeling en mentoring. Zo wil MHub de ICT-sector in Malawi doen groeien en de tewerkstellingsmogelijkheden in het land vergroten. De onderneming heeft een zeer sterk socio-economisch profiel en focust op talentontwikkeling bij jongeren.

De diensten die MHub aanbiedt zijn divers:

 • Mentoring en incubatie van technologische start-ups.
 • Organiseren van hackatons en start-upcursussen.
 • Partnerschappen met de bedrijfswereld en industrie gericht op het ontwikkelen van technologische oplossingen.
 • Software-ontwikkeling.

CISCO-instructeurs en gediversifieerde inkomsten leiden naar een kwaliteitsvolle groei

Om een marktgericht aanbod neer te zetten, zijn sterk opgeleide medewerkers essentieel. Trainers met een internationaal erkend certificaat zijn een absolute meerwaarde voor MHub. Opgeleide trainers kunnen echt het verschil maken bij het begeleiden van hackatons voor jongeren.

Daarnaast is het essentieel om MHub commercieel verder uit te bouwen. Alleen zo zal de afhankelijkheid van subsidies en giften gevoelig verminderen.

 

Een partnerschap tussen Exchange en Mhub is tweeledig. Zowel de technologische uitdagingen (opgeleide medewerkers/trainers en een innovatief en sterk aanbod) als de uitdagingen op vlak van business development (diversifiëren van de inkomsten) worden resultaatgericht aangepakt.

Concreet vertaalt zich dat in de volgende doelstellingen voor het groeiprogramma:

 • Trainers van MHub certificeren als CISCO-trainers.
 • De uitwerking van kwalitatieve en up-to-date technologische diensten.
 • MHub begeleiden in het commercialiseren van het aanbod.

Kamer van Koophandel

KMO ontwikkeling: industrie en agricultuur in de Kigoma regio

 

Ontdek het groeiprogramma...

Programme Coach: 

Johan Hosselaer 

Experten:

Eugene Nicolaes

Bedrijfspartner:

PASS Tanzania Image result for icoon link

Bank of Africa Tanzania Image result for icoon link

Kigoma is één van de armste regio’s van Tanzania die bovendien zeer weinig aandacht krijgt van internationale donoren. De regio heeft evenwel heel wat potentieel voor economische ontwikkeling. De Belgische ontwikkelingssamenwerking focust dan ook prioritair op deze regio in de domeinen watervoorziening en duurzame landbouw. Exchange ontplooit sinds enkele jaren activiteiten in de regio om maximale synergie met de federale ontwikkelingssamenwerking te kunnen realiseren. Exchange richt haar interventies ter plaatse expliciet op ondersteuning van de private sector. Daartoe zette Exchange in 2015 een eerste samenwerking op met de Tanzanian Chamber of Commerce Industry and Agriculture in Kigoma (TCCIA).

TCCIA werd in 1988 op nationaal niveau opgericht met als doel het versterken van private sector ontwikkeling door het aanbieden van belangenbehartiging, informatie, dienstverlening en training. De overheid steunt de activiteiten van TCCIA beleidsmatig maar voorziet geen fondsen voor de werking van de verschillende kamers. De ledenbijdrage vormen de werkingsmiddelen voor TCCIA. Momenteel is TCCIA vertegenwoordigd in alle regio’s in 92 district centra. TCCIA Tanzania heeft meer dan 10 jaar ervaring in het opzetten en managen van Community Based Microfinance Groups (MFI’s).

In de regio Kigoma is TCCIA sinds 1997 actief en heeft ze meer dan 2000 leden (met diverse profielen, zowel familiale inkomsten genererende activiteiten als KMO's). Sinds 2005 zet TCCIA Kigoma MFI’s op als manier om zeer kleine ondernemers in de omgeving financiële diensten aan te bieden.

Een enabling environment voor een krachtig business klimaat, toegang tot financiële diensten en kredieten stimuleren

De financiële dienstverlening georganiseerd vanuit TCCIA, de zogenaamde MFI’s, zijn hoewel ze goed beheerd worden, te klein en gefragmenteerd om effectief te zijn en werkelijk bij te dragen aan het business klimaat in Kigoma. Exchange is reeds enkele jaren actief in het realiseren van ondernemerschapsprojecten in Kigoma en erkent dat een innovatieve aanpak noodzakelijk is om een werkelijk ‘enabling environment’ voor armoedereductie door ondernemerschap te creëren.

Exchange werkte daartoe reeds in 2015 met TCCIA Kigoma samen. Johan Hosselaer, een financieel expert, zette toen de eerste stappen om de dienstverlening van TCCIA verder te professionaliseren. De conclusies na deze eerste samenwerking waren dat TCCIA een sterke speler is op vlak van het verlenen van microkredieten maar dat het werkelijk verlenen van business development support aan de KMO's in de regio amper aan bod komt. Ook het faciliteren van de toegang tot betaalbare bankkredieten (grotere sommen dan voorzien binnen de MFI’s) voor deze groep, een essentieel onderdeel van een ‘enabling environment’ bleek een erg grote nood te zijn. In 2017 werd de samenwerking met TCCIA Kigoma verdiept en werd een groeiprogramma opgezet waarbij TCCIA in partnerschap met andere lokale service providers en lokale banken een structuur ontwikkelt waarbij leden van TCCIA toegang krijgen tot betaalbare bankkredieten gecombineerd met intensieve business development begeleiding.

Ontwikkeling van een structureel economisch partnerschap

Voor het realiseren van dit groeiprogramma en om de duurzaamheid en lokale inbedding ervan te garanderen werkt Exchange aan het opzetten van een structureel economisch partnerschap in de regio. Het aanbieden van financiële diensten en business support is een nieuwe activiteit voor TCCIA. Een samenwerking met reguliere dienstverleners op deze terreinen is dan ook aangewezen. Het groeiprogramma is in die zin zowel een programma gericht op de verdere professionalisering van de TCCIA als een proces gericht op het realiseren van een lokaal economisch partnerschap in Kigoma.

De kerndoelen in het uitgewerkte groeiprogramma zijn:

 • De dienstverlening van TCCIA professionaliseren
 • Bankdiensten toegankelijk maken voor KMO’s in Kigoma
 • Bankdiensten combineren met business support
 • Maximale samenwerking met lokale banken en business support initiatieven

De doelstelling om een ondernemersklimaat in Kigoma te versterken door toegankelijke bankdiensten en business support aan te bieden kan enkel gerealiseerd worden binnen dit brede partnerschap. Vanuit opportuniteiten voor elk van de partners wordt een kwalitatief aanbod opgebouwd dat tastbare resultaten oplevert voor de KMO's in Kigoma. De resultaten van dit groeiprogramma zullen dan ook op niveau van de KMO's gedetecteerd kunnen worden. Tegelijk zullen ook de partners hun doelstellingen verwezenlijken. TCCIA professionaliseert en breidt haar diensten uit. De business development partner krijgt toegang tot de leden van TCCIA, een grote groep KMO's in Kigoma. De Tanzaniaanse bankpartner krijgt de kans om spaar- en leenproducten aan te bieden aan een nieuwe klantengroep die sterk omkaderd wordt. Binnen dit partnerschap staat het samenbrengen van financiële en business support expertise centraal. Exchange faciliteert die expertisedeling. Na de feasibility study zijn kwaliteitsvolle reguliere dienstverleners geïdentificeerd die bereid zijn tot samenwerking. Daarbij komt dat de lokale inbedding essentieel is voor het welslagen van het partnerschap. Daarom opteert Exchange binnen dit groeiprogramma in de eerste plaats voor het inzetten van Zuid expertise. De rol van Exchange is zeer uitgesproken een rol als facilitator en projectcoördinator eerder dan een rol als leverancier van expertise. Hoewel Exchange die rol, indien noodzakelijk, steeds kan opnemen. Exchange voorziet uiteraard wel een gespecialiseerde programmacoach die kennis heeft van de bancaire wereld en met de nodige kennis van zaken de opzet van dit economische partnerschap begeleidt.

Step-by-step growth program

Dit groeiprogramma is gebaseerd op een uitgebreide feasibility study die meerdere maanden in beslag nam. Het vaststellen van de noden voor private sector development in Kigoma is één ding. Het ontwikkelen van haalbare initiatieven op maat van de lokale context is een andere. Er werd dan ook geopteerd om op een zeer pragmatische en stapsgewijze manier dit economisch partnerschap waar te maken.

Het onderzoek werd begin 2017 gestart. In februari 2017 en de maanden die volgden werd een uitgebreide assessment uitgevoerd waarbij de bedrijfsprofielen, financiële noden en management capaciteiten van de leden van TCCIA in kaart werden gebracht. Uit deze set werden uiteindelijke 50 bedrijven geselecteerd waarvoor een kredietanalyse werd opgemaakt ten aanzien van potentiële bankpartners. Deze oefening werd ter plaatste begeleid en de maanden die daarop volgden ook intensief vanop afstand opgevolgd door Johan Hosselaer, financieel expert Exchange. PASS, een partner die business development diensten aanbiedt, heeft op een professionele manier de bedrijfsaudits uitgevoerd.  Daarnaast werden gesprekken opgezet met lokale economische actoren om een sterk gedragen lokaal partnerschap te kunnen realiseren. De feasibility study betekende een eerste belangrijke stap in de professionalisering van TCCIA en vormde de basis voor het uitbouwen van een lokaal economisch partnerschap door een eerste succesvolle samenwerking tussen TCCIA en de diensten van PASS.

In november 2017 werd op basis van de resultaten van de feasibility study en onder begeleiding van Johan Hosselaer een intense gespreksronde opgezet met geïnteresseerde, potentiële bankpartners in Dar es Salaam. Vier bankpartners maakten kennis met het in opbouw zijnde economisch partnerschap in Kigoma (TPB, NMB, CRDB en Bank of Africa).

In november 2017 werd op basis van de resultaten van de feasibility study en onder begeleiding van Johan Hosselaer een intense gespreksronde opgezet met geïnteresseerde, potentiële bankpartners in Dar es Salaam. Vier bankpartners maakten kennis met het in opbouw zijnde economisch partnerschap in Kigoma (TPB, NMB, CRDB en Bank of Africa). In 2018 werden de gesprekken met bankpartners verder gezet. Die leidden tot een samenwerking met één van hen. In de zomer van 2018 werden ook de eerste trainingsinitiatieven in Kigoma opgezet. Zo kregen de betrokken SME's een 10 daagse training (2x5dagen) rond business en financieel management aangevuld met 1 week financiële training door een bankpartner. Een 60- tal SME's waren in dit intensieve trainingsprogramma betrokken. In november 2018 reizen Johan Hosselaer, de programma coach en financieel expert Eugène Nicolaes naar Kigoma om de samenwerking met de bankpartner en PASS te formaliseren en om in een eerste pilot investeringsdossiers van trainees te screenen en te begeleiden naar bankkrediet.