Sterke vrouwen ondersteunen in de Rwandese hotelsector

Rwanda Chamber of Women Entrepreneurs

Programme Coach
Nadine De Weirdt
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Met de Rwanda Chamber of Women Entrepreneurs (RCWE) heeft Exchange al enkele jaren een goed contact. Deze kamer van vrouwelijke ondernemers maakt deel uit van de Private Sector Federation (PSF) van Rwanda, die maar liefst 10 sectoren vertegenwoordigt in het Centraal-Afrikaanse land. Exchange verzorgde in het verleden al enkele individuele interventies bij sommige van de ondernemers die deel uitmaken van de federatie, dit steeds met heel positieve resultaten.

Begin 2019 kreeg Exchange de vraag naar permanente ondersteuning op kamer niveau, meer bepaald op vlak van toerisme. In het voorjaar van 2019 reisde experte Griet Geudens van Toerisme Vlaanderen naar Rwanda om de verschillende betrokken partners te ontmoeten en na te gaan of de tijd rijp was voor een groeiprogramma. Haar antwoord was duidelijk: hier ligt potentieel!

Exchange zette de zoektocht in naar de ideale coach om dit nieuwe groeiprogramma te begeleiden en vond die in Nadine De Weirdt, business consultant bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Vanuit Vlaio begeleidde Nadine reeds verschillende opdrachten voor ondernemers in de toeristische sector én werkt ze vaak nauw samen met Toerisme Vlaanderen.

In oktober 2019 ging Nadine ter plaatse aan de slag; via workshops en intensieve interviews werden de noden van alle betrokken partners gecapteerd. Daarna legden Nadine en de leidende dames achter de sterke Chamber of Women Entrepreneurs samen de puzzel voor het groeiprogramma dat vanaf begin 2020 zowel het personeel als het management uit de hotelsector zal versterken.

Het personeel zal trainingen krijgen in drie domeinen: front office, housekeeping en food & beverage. Voor de managers zal er een lerend netwerk worden opgericht waarbij ze vooral van elkaar kunnen leren, begeleid door lokale experten en Exchange experten. Ook zullen deze managers trainingen kunnen volgen rond management in toerisme. Leerkrachten van lokale trainingsinstituten zoals UTB (University of Tourism, Technology and Business) en Vatel Hotel & Tourism Business School krijgen de kans om ook deel te nemen aan deze trainingen. Hoe sterker zij staan als leerkrachten, hoe sneller de nieuwe lichting afgestudeerde studenten direct kan worden ingezet in de Rwandese toeristische sector.

Coach Nadine zal zoveel mogelijk proberen af te stemmen met coach Griet Geudens die het programma rond toerisme in Oeganda begeleidt, zo kunnen experten in beide landen worden ingezet en kan kennis op regionaal niveau worden uitgewisseld.

Zet Rwanda maar alvast op je lijst van reisbestemmingen!

duurzaam-toerisme-in-mulanje

Duurzaam toerisme in Mulanje

 

Mount Mulanje Conservation Trust

Programme Coach
Frank Cuypers
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Het gebied rond Mount Mulanje in het Zuiden van Malawi werd in 1927 als natuurreservaat erkend. In 2005 werd Mount Mulanje Conservation Trust (MMCT) opgericht met steun van de WereldBank en het Global Environment Facility. MMCT beheert het gebied als Biosphere Reserve met aandacht voor:

  • Het beschermen, onderzoeken en monitoren van de biodiversiteit
  • Bosbeheer en het creëren van duurzame economische mogelijkheden voor de lokale bevolking
  • Milieu educatie- en communicatie

De grootste uitdaging voor het duurzaam beheer van het gebied is het verzoenen van ecologie en economie. De lokale bevolking leeft in de eerste plaats van kleinschalige landbouw en ook de houtkap blijft een aantrekkelijke manier om een inkomen te verwerven. MMCT streeft dus naar win-win situaties: het beschermen van bedreigde eco-systemen rekening houdend met de noden van de mensen die economisch afhankelijk zijn van deze eco-systemen.

Mikken op eco-toeristen

Mulanje en in het bijzonder haar hoogste piek (Sapitwa Peak 3002m) is een aantrekkelijk gebied voor avontuurlijke toeristen die houden van wandelen, trekking, alpinisme en mountainbiking. De toeristische sector is er echter nog amper ontwikkeld. In een erg arm gebied met weinig economische mogelijkheden kan het versterken van het toeristisch aanbod een motor voor ontwikkeling zijn. Uiteraard is het van cruciaal belang om te werken aan een duurzame toeristische strategie. Het gaat niet om het creëren van massa toerisme maar net om het aantrekken van die toeristen die de ecologische waarde van het gebied respecteren en bevorderen.

Onder begeleiding van Frank Cuypers, senior strategist destination marketing bij Destination Think!, werkt MMCT aan de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve toerisme strategie voor Mulanje.

Strategie gebouw voor en door de gemeenschap

Een goede strategie is geen stapel papier om in een schuif te leggen. Een goede strategie zet aan tot actie en biedt een kader om activiteiten vorm te geven. Eigenaarschap van alle stakeholders is cruciaal om een strategie succesvol te kunnen ontwikkelen en toepassen. Voor Mulanje is het engagement van de lokale gemeenschappen dan ook essentieel.

 

Daarom omvat het groeiprogramma een pilot fase, waarin net daarop wordt ingezet. Door community hearings, co-creatie en storytelling nemen de lokale gemeenschappen een centrale rol op. Enkel zo kan in een volgende fase gewerkt worden aan een gedragen en realistische toerisme strategie voor Mulanje. Een strategie die inclusief en duurzaam is en aanzet tot actie!

Frank Cuypers werkt met lokale gemeenschappen aan duurzaam toerisme in Mulanje

in Malawi

Touroperators, het kloppend hart van het bloeiende Oegandese toerisme

Association of Uganda Tour Operators

Programme Coach
Griet Geudens
Experten Team
Bart De Swaef
Ann Winnepenincx
Filip Nicasi
Petra Venekamp
Bedrijfspartner
Meld jouw organisatie of bedrijf aan als kandidaat!

De Association of Uganda Tour Operators (AUTO) vertegenwoordigt de belangen van de Oegandese touroperators. Toerisme in Oeganda wint ieder jaar aan belang als economische activiteit. Elk jaar komen meer dan 200.000 toeristen het land binnen. En dat zo goed als allemaal onder begeleiding van een touroperator. Onnodig verder uit te leggen dat touroperators het kloppend hart van de toeristische sector vormen.

Touroperators brengen toeristen in contact met de juiste toeristische diensten en activiteiten. Ze staan in voor 90% van de bezetting van de safari lodges. Daarbij zijn ze ook verantwoordelijk voor 90% van de inkomsten uit het Bwindi Impenetrable National Park. Dat Nationale Park staat vooral bekend als de thuishaven van de iconische berggorilla. Het is één van Oeganda’s belangrijkste toeristische troeven, waar met veel zorg en trots mee wordt omgesprongen.

Een slim georganiseerd netwerk
De stijgende populariteit van het toerisme in Oeganda zorgde ook voor een stijging in het klantenbestand van de associatie. Maar er is ook een een keerzijde aan de medaille. Iedereen wil namelijk zijn graantje meepikken, maar niet altijd op een even integere en duurzame manier. Er zijn heel wat onprofessionele en onervaren operatoren die op een ondoordachte manier een eigen onderneming willen starten. De grote drop-out van leden binnen de associatie valt dan ook deels te verklaren door het grote aantal operatoren die op korte tijd alweer de deuren moeten sluiten.

Om te komen tot een duurzamere werking voor de vele touroperators, starten Exchange en AUTO een partnerschap op voor drie jaar. Het partnerschap moet zorgen voor een overlegplatform, in co-creatie met de touroperators. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer professionalisering. De focus zal volledig liggen op incoming toerisme uit het buitenland, omdat dat momenteel de belangrijkste markt is.

Gezien de centrale en verbindende rol van AUTO in het toeristische landschap van Oeganda, zullen ook andere Oegandese partners aan boord worden gehaald. Zo kunnen de diensten van verschillende spelers binnen de sector beter op elkaar afgestemd worden om te komen tot een goed geöliede toeristische machine. Binnenkort reisplannen? De Oegandese tour operators staan alvast voor je klaar!

Management Training voor Hotel sector - Exchange

Management Training voor Hotel sector

in Oeganda

Excellent toerisme voor zoveel natuurpracht

UHTTI

Programme Coach
Eric Decroix
Bedrijfspartner
Hotelschool Ter Duinen Image result for icon link
Adfundum Image result for icon link

Prachtig gelegen langs de oevers van de Nijl in Jinja, is het Uganda Tourism and Training Institute (UHTTI), het toonaangevende instituut voor toerisme in Oeganda. Meer dan 7.000 studenten studeerden de afgelopen 25 jaar af als toerisme-professionals aan de befaamde academie.

De toeristische sector wint elk jaar aan belang in Oeganda. In een land dat kampt met een enorme jongerenwerkloosheid, kan toerisme zorgen voor duurzame werkgelegenheid. Het instituut speelt daar slim op in. Het gaat prat op het afleveren van hoog gekwalificeerde en bekwame werkkrachten. Mét potentieel op de nationale én internationale toerisme markt.

Geen betere leerschool dan de praktijk

Net zoals veel hotelscholen vandaag in België, is er ook een hotel verbonden aan het UHTTI. Hierdoor kunnen  studenten hun theoretische kennis omzetten in de praktijk. Het hotel staat bovendien bekend als historisch monument. Het wordt volledig gerund en beheerd door studenten van de academie.

Een visionaire pionier met de juiste marketing

2019 wordt het jaar van de grote investeringen voor de academie. Onder andere de Wereldbank investeert in de veelbelovende toerisme-academie. De belangrijkste peilers van het uitbreidingsplan zijn:

  • Een nieuwe school voor 600 studenten.
  • Een driesterrenhotel met een capaciteit van honderd kamers.
  • Een infrastructuur voor buitenevenementen voor meer dan 700 gasten.

De geplande slimme investeringen moeten van de school en het hotel een moderne en visionaire pionier binnen de toeristische sector maken. Zulke ambitieuze plannen gaan of staan natuurlijk met een krachtig en slim marketingplan. Daar komt Exchange in beeld.

 

Exchange vzw timmert al een aantal jaar mee aan de weg van de academie. In 2016 werd een eerste groeiprogramma voor de hotelschool uit de grond gestampt. Een nieuwe strategie voor Exchange ging ook gepaard met een nieuwe strategie voor de academie én een nieuwe naam. In de eerste fase van het groeiprogramma lag de focus op de werking van de school en de vaardigheden van de werknemers. Experts van onze befaamde Hotelschool Ter Duinen in Koksijde gingen hun expertise delen in Oeganda. In 2018 werd de focus van het programma verlegd naar marketing en communicatie. Het Roeselaarse marketingbedrijf Adfundum engageert zich om UHTTI te sturen naar een meer professionele marketingaanpak. Dit moet het imago van de hotelschool en het bijbehorende hotel verscherpen.

Duurzaam toerisme Malawi

The warm heart of Africa

 

Ontdek dit toekomstig groeiprogramma...

In the pipeline

In Malawi draagt toerisme voor 7.2% bij aan het BNP. In een land dat zo afhankelijk is van de landbouwsector en dat bovendien sterk beïnvloed wordt door de klimaatverandering, is het versterken van de toeristische sector een valabele optie voor inclusieve economische groei. Sustainable tourism is dan ook één van de speerpunten in de Malawi Growth and Development Strategy II. Als Exchange hebben we in Vlaanderen een sterk netwerk in toerisme opgebouwd. Met professionals uit de toerisme en marketing wereld en met toerisme Vlaanderen als partner exploreren we in co-creatie met de verschillende stakeholders in Malawi de mogelijkheden voor het opzetten van een resultaatsgericht samenwerkingsprogramma. Welkom in Malawi, the warm heart of Africa !

Bedrijfspartners

 

 

Program Coach

    Riet Dubois

Lokale vertegenwoordigers

     Edna Chamgwera

     Derek Lakudzala