Wood Habitat, een veelbelovende onderneming!

Experten Team
Philippe Vandorpe
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Van persoonlijk project naar professionele onderneming

 

Wood Habitat werd opgericht door de jonge Rwandese onderneemster Paradis Imfura. Wat startte als een persoonlijk project, groeide al snel uit tot een professionele onderneming met een goede reputatie.  Paradis gebruikt vooral lokale materialen die in Rwanda voorhanden zijn. Ze focust daarbij op creatieve designs en kwaliteit in details. Omdat ze heel erg open staat voor een nauwe samenwerking met klanten, steeg de vraag naar mooie lokaal geproduceerde meubels al snel. Sinds 2015 beschikt Wood Habitat over een eigen atelier en ligt de focus op custom made meubeldesigns. Sinds kort produceert Wood habitat ook deuren en interieuraccessoires.

Wood Habitat verschaft werk aan 42 personen en geeft opleiding aan een groot aantal jonge mensen. Maar liefst 30% van het personeel is in opleiding. Stagiairs krijgen na hun stage de kans krijgen om permanent voor Wood Habitat te blijven werken. Wood Habitat legt ook de nadruk op waardig werk; vaste medewerkers kunnen rekenen op een hele reeks sociale voordelen.

Grote ambitie, intens groeiprogramma

De ambitie van Paradis reikt ver;  tegen 2024 wil ze haar omzet minstens verdriedubbelen en 120 stabiele jobs in een veilige werkomgeving creëren. Naast Rwanda wil ze haar meubels dan ook graag op de Congolese, Oegandese, Keniaanse en Burundese markt brengen. Daarbij streeft ze naar grote klantentevredenheid waarbij de aankoop de start van een mooie klantrelatie betekent. Ook wil ze als eerste in de regio van de East African Community gestoffeerde meubels produceren. Vandaag de dag worden deze meubels namelijk altijd van buiten de regio ingevoerd.

Om deze ambitie te bereiken zijn er verschillende domeinen binnen Wood Habitat waar verbetering nodig is: de productiesnelheid, maar ook zeker de kwaliteit van de producten moet hoger, willen ze hun klantenbestand behouden maar ook uitbreiden.

Het groeiprogramma zal dus  focussen op kwaliteitscontrole waarbij er kwaliteitsfiches voor elk product worden opgemaakt en technische fiches voor tussentijdse controle. Ook kostcontrole zal aan bod komen: voor elk product zal er een fiche worden opgemaakt met inschatting van werktijd en materiaal. Teams  zullen verder getraind worden zodat elk team gespecialiseerd is in het maken van bepaalde producten. Ook zullen de verschillende teams verantwoordelijk zijn voor domeinen als afvalverwerking, veiligheid en hygiëne, onderhoud en energievoorziening. De coach van Exchange zal Paradis helpen om deze doelstellingen te halen en haar hierin begeleiden. Ook het onderhoud van de houtbewerkingsmachines en het gebruik daarvan zullen door een Exchange expert in schrijnwerkerij herbekeken worden. Exchange zal ook op zoek gaan naar een expert in stofferen om Paradis hierin een training te geven.

Een veelbelovend en gevarieerd groeiprogramma waar we met het Exchange team heel er naar uitkijken.

Custom made meubel designs

in Rwanda

Informatieve radio helpt boeren vooruit!

 

Farm Radio Trust

Programme Coach
Johan Cottenie
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Farm Radio Trust is een organisatie die de ontwikkeling van de landbouw op het Malawiaanse platteland ondersteunt door het inzetten van radio en andere informatie technologie. In Malawi is de landbouwsector verantwoordelijk voor een derde van het BNP en 90% van de exportinkomsten. Bovendien woont 80% van de Malawiaanse bevolking op het platteland. De grote meerderheid van de Malawianen is afhankelijk van landbouwactiviteiten voor het genereren van een inkomen. Met een zeer beperkt aantal commerciële landbouwbedrijven is Malawi een land van kleine boeren. De overheidssteun voor deze kleine boeren is vooral gefocust op grootschalige subsidieprogramma’s, de zogenaamde farm input subsidies. Educatie en informatie diensten voor kleine boeren zijn erg beperkt. De overheid financiert 1 landbouwvoorlichter per 3900 gezinnen, terwijl de aanbevolen ratio 1 op 500 is. In 2009 werd Farm Radio Trust Malawi, een afdeling van Farm Radio International, opgericht. De organisatie maakt gebruik van innovatieve methoden om de landbouwbevolking te bereiken. Omdat het gesproken woord het meest effectief is voor het bereiken van een ongeletterd of slecht geletterd publiek en omdat alle families een radio hebben gebruikt Farm Radio Trust participatieve radio programma's om de landbouwbevolking te bereiken. De radioprogramma's worden gecombineerd met andere informatiekanalen (SMS diensten, whatsapp berichten, call center) om boeren te ondersteunen en informeren. In 2018 bereikte de organisatie maar liefst 4 miljoen luisteraars.

Financiële duurzaamheid

Op vlak van financiën bevindt Farm Radio Trust zich op een kruispunt. Ook al levert de organisatie diensten die in principe overheidsopdrachten zijn (landbouwvoorlichting) toch ontvangt de organisatie geen overheidssteun. Verschillende internationale donoren ondersteunen de activiteiten van Farm Radio Trust (USAID, de Vlaamse overheid, Farm Radio International).

Die financiële afhankelijkheid is niet duurzaam en daarom streeft Farm Radio Trust ernaar om nieuwe innovatieve inkomensbronnen te ontwikkelen en zo minder afhankelijk te worden van donor steun. De financiële mogelijkheden van het doelpubliek van Farm Radio Trust zijn beperkt. De dienstverlening betalend maken is dus weinig realistisch en druist in tegen de missie van de organisatie. De ontwikkeling van een innovatieve en pragmatische commerciële strategie staat dan ook hoog op de agenda.

Branding van de optimistische Afrikaanse levenswijze

Quake advertising

Programme Coach
Clo Willaerts
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Wat meteen opvalt in Rwanda is dat het reclamelandschap maar heel klein is. Multinationals die zich in Rwanda vestigen hebben hun eigen branding die alomtegenwoordig is, maar lokale merken komen in reclame maar weinig in the picture.

Quake advertising is een marketing en reclamebureau dat ervoor wil zorgen dat deze Afrikaanse merken lokaal relevant worden. De ambitie van Quake is zich te positioneren als een Afrikaans reclamebureau voor Afrikaanse merken en markten.  Maurice, de jonge ondernemer achter Quake probeert elke dag samen met zijn jonge team van heel gedreven jonge developers, project managers, social media en PR-experten deze droom waar te maken maar botst daarbij op een aantal uitdagingen.

Employee retention en grotere klanten aantrekken

Na een positieve haalbaarheidsstudie begin 2019, beslisten Exchange en Quake advertising om een groeiprogramma aan te gaan. In april 2019 werd er een coach aangesteld die ter plaatse bij Quake vooral volgende uitdagingen vaststelde:

In de eerste plaats is het moeilijk voor een reclamebureau om jonge getalenteerde ontwikkelaars aan te trekken en te behouden. Veel jonge getalenteerde ontwikkelaars maken namelijk een sterke groei door na aanwerving en wagen dan de sprong naar grotere bedrijven met beter betaalde jobs.

Een tweede uitdaging is het overtuigen van grote klanten om zo meer inkomsten te hebben. Quake werkt voor vele kleine klanten, maar verhoudingsgewijs zorgen die voor een pak meer werk, terwijl ze maar weinig inkomsten generen. Door een paar grote klanten binnen te halen, kunnen ze ook werk blijven leveren voor de kleinere, lokale merken.

Exchange engageert zich om een antwoord te bieden op deze twee uitdagingen. Via tweemaandelijks contact zorgt de Exchange coach voor permanente coaching. Samen met Quake worden andere nodige Exchange expertises nu verder in kaart gebracht. Zo proberen we samen met veel optimisme de ambitie van Quake te realiseren.

Wij geloven alvast in deze African dream van Maurice & co!

Ondervoeding tegengaan met betaalbare voeding!

Sesaco Ltd.

Programme Coach
Robert Myncke
Experten Team
Eugene Nicolaes
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!
Net zoals in vele landen in Sub Sahara Afrika lijdt een groot deel van de Oegandese bevolking aan ondervoeding. Volgens Broederlijk Delen zou ongeveer 25% van de Oegandezen ondervoed zijn. Nochtans staat het land bekend voor haar vruchtbare bodem en wordt het wel eens de voedingsbron van Oost-Afrika genoemd. De prijzen van het geproduceerde voedsel blijken echter vaak te hoog voor de armste lagen van de lokale bevolking.

Een bedrijf met een duidelijke missie

De missie van Sesaco Ltd. speelt perfect in op deze behoefte naar betaalbare en voedzame voeding. Het bedrijf, gelegen in Kampala, specialiseert zich namelijk in het produceren van sojaproducten met een hoge nutritionele waarde. De focus van het voedselbedrijf ligt specifiek op de laagste lagen van de bevolking. Net daarom worden de producten van Sesaco Ltd. verkocht aan een zo laag mogelijk prijs.

Een groot deel van de afzet wordt behaald door het bevoorraden van internationale hulporganisaties die zich inzetten voor de vele vluchtelingen die het land kent. Zo draagt Sesaco haar steentje bij om ook deze kwetsbare groep te voorzien van de meest essentiële basisbehoefte.

Fabriek met groeipotentieel

In de fabriek van de sojaproducent werken een honderdtal mensen. Vaak vrouwen, vaak ook laag- of ongeschoold. Deze efficiënter inzetten in het productieproces zou een fikse toename in de productie kunnen betekenen. Dit betekent een grote opportuniteit voor zowel het bedrijf als de maatschappij in een nog steeds onverzadigde markt. Daarom ontving Sesaco toegang tot het Yield Uganda Investment Fund van de Europese Unie. Een 2de investering van het fonds voor de modernisering en automatisering van een nieuwe fabriek kan het verkrijgen na een positieve evaluatie van de groeiresultaten.

 

Om dit te bereiken gaan Exchange en Sesaco een partnerschap aan met als doel het behalen van de positieve groeiresultaten. Een van de mogelijke pistes die bewandeld kan worden is het opzetten van een lijn met nieuwe premium producten waarmee het ook de middenklasse van Oeganda aanspreekt. Ook verbetering van de efficiëntie en het opzetten van een doordachte marketing campagne behoren tot de mogelijkheden. Naast Exchange zal ook KPMG het proces begeleiden. Meer dan genoeg redenen om te geloven in een geslaagde scale-up van dit sociaal bedrijf!

opportuniteiten-in-een-groeiende-markt

Opportuniteiten in een groeiende markt

in Oeganda

Kleine landbouwers omscholen tot agripreneurs dat is de missie van Gudie Leisure Farm (Oeganda).

Sociaal ondernemerschap en duurzame landbouwbedrijven: ook in Oeganda booming business!

Gudie Leisure Farm

Programme Coach
Katy Vancoillie
Experten Team
Johan Borghys 
Marieke De Vos 
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Van kleine landbouwer naar slimme ondernemer

 

Gudie Leisure Farm (GLF) is een stadsboerderij gelegen in een van de buitenwijken van Kampala. Als sociale onderneming wil GLF kleine landbouwers omscholen tot ware agripreneurs. GLF ontwikkelde het ‘Agripreneur Champions systeem’. Hierbij krijgen boeren praktische training op de stadsboerderij of op hun eigen landbouwbedrijf. Naast erg praktische opleidingen binnen de domeinen pluimvee, varkenshouderij, aquacultuur en tuinbouw, focust de training ook op business-gerelateerde onderwerpen die een duurzamere groei van de agro-bedrijven moet garanderen.  

Sinds haar oprichting in 2009 heeft de de sociale onderneming maar liefst 63.720 boeren opgeleid. Bovendien voerde het bedrijf een opdracht uit in het kader van veebeheer voor het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel. Ook Mastercard Foundation gelooft steevast in het potentiaal van Gudie Leisure Farm en besloot daarom de landbouwschool langdurige financiële steun te bieden!

Een passionele onderneemster aan het stuur

Aan het hoofd van GLF staat de inspirerende onderneemster Gudula Naiga Basaza. De algemeen directeur van GLF behaalde een doctoraat aan de Universiteit van Gent. Ze heeft zich altijd laten leiden door haar twee grote passies: mensen opleiden en een steentje bijdragen aan het verbeteren van de sociale en economische omstandigheden in Oeganda. In 2017 werd ze terecht genomineerd door Vital Voices als een van de honderd meest invloedrijke vrouwen op het Afrikaanse continent.

GLF als hét landbouw opleidingsinstituut

De ultieme droom van GLF is om een open universiteit voor landbouw in Oeganda te worden. Om dat doel te bereiken, wil de onderneming eerst focussen op de uitbouw van een volledig functioneel opleidingscentrum. De uitmuntende kwaliteit van de opleidingen moet het uithangbord worden van GLF. Exchange en GLF zetten samen een groeiprogramma op om die ambitieuze doelstelling te bereiken. GLF wordt gedreven door passie en sociaal engagement. Exchange is er dan ook van overtuigd dat het groeiprogramma niet alleen zal leiden tot positieve economische gevolgen voor GLF zelf, maar indirect ook zal zorgen verbeterde socio-economische omstandigheden voor de kleine landbouwers in Oeganda.  

Duurzame groei met de blik op de internationale markt

Manumetal

Programme Coach
Dominiek Dolphen
Experten Team
Robert Myncke
Evelyne Eneman
Michel Bossaer
Clo Willaerts
Willy Peeters
Gert Van der Sypt
Jef Boiy
Chris Merckx
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Manumetal is een meubelfabrikant in Kigali (Rwanda). Het bedrijf bestaat al meer dan vijftig jaar. Manumetal startte als Belgisch bedrijf, maar is nu volledig in private Rwandese handen. Zoals de naam alvast verraadt, lag de focus van Manumetal in de beginjaren exclusief op metalen meubels. Door de jaren heen werd er een productieruimte voor houten meubels toegevoegd. Recent hebben zelfs aluminium meubels hun plaats.

Manumetal is ambitieus en surft graag mee op de groei van de Rwandese markt. Het bedrijf wil volop de kaart trekken van innovatie en een divers én kwalitatief aanbod met lokale expertise. Zo wil Manumetal inspelen op de behoeften van de groeiende Rwandese middenklasse.

Ambitie en uitdaging hand in hand

Exchange vzw en Manumetal werkten de afgelopen jaren al samen. In 2018 beslisten we om die samenwerking in een 'groeiprogramma' te gieten. Het groeiprogramma moet in de eerste plaats de efficiëntie van de productie van metalen en houten meubelen verbeteren. Daarbij maken ook de invoering van nieuwe moderne designlijnen en de productie van stoelen van hoge kwaliteit deel uit van de ambities van het groeiprogramma. Een betere kwaliteit en design, betekent immers meer potentieel op de binnen- én buitenlandse markt.

Als we spreken van het buitenland, kijken we niet alleen naar Congo en Oeganda als exportlanden. Ook met een afgevaardigde van Ikea vond er al een eerste kennismaking plaats.

Zulke ambities brengen de nodige uitdagingen met zich mee. In de eerste plaats zijn er de logistieke uitdagingen rond machines, infrastructuur en distributie. Daarnaast zijn er uitdagingen op vlak van marketing en productkwaliteit. Maar die kunnen, mits de juiste begeleiding, al snel omgezet worden in opportuniteiten. Denk: JOBS voor de lokale bevolking.  

Een weldoordacht groeiplan

In augustus 2018 werkte de programma coach van Exchange samen met de lokale verantwoordelijke dhr. Bayigamba de pijlers van het groeiprogramma voor Manumetal uit. Het groeiplan bevat drie pijlers die de basis moeten vormen voor een duurzame groei van het bedrijf:

  • MOVE: Net als heel wat andere bedrijven in Kigali, is Manumetal verplicht om op korte termijn te verhuizen naar de industriezone buiten de stad. Exchange zorgt voor een architect en technisch expert om de verhuis efficiënt mee voor te bereiden en te begeleiden. Mits de juiste denkoefening, kan de verhuis uitdraaien als een opportuniteit voor Manumetal. Kan het machinepark verbeterd worden? Kunnen de productieruimtes efficiënter ingericht worden? Hoe kan het productieproces meer lean georganiseerd worden? Doel is om de verhuis tegen eind 2020 achter de rug te hebben.
  • DIVERSIFY: Manumetal wil diversifiëren in markten, in producten (ook design producten) en klantensegmenten (ook high-end klanten). De coach van Exchange zorgde er inmiddels voor dat Manumetal al verschillende parternschappen kon aangaan. Via deze partnerschappen kan Manumetal een groter marktsegment aanspreken.  Een marketingexpert van Exchange begeleidt Manumetal om hun nieuwe producten in de markt te zetten. Een andere Exchange expert zorgde ervoor dat de marketing manager van Manumetal hier in Vlaanderen een kijkstage kon doen bij verschillende Vlaamse meubelfabrikanten om zo nieuwe ideeën op te doen. Een expert schrijnwerker zal het personeel opleiden in perfecte afwerking van de producten, zodat ze ook andere klanten en andere markten kunnen aanspreken. Ten slotte zullen een investeringsexpert en financieel expert met Manumetal bekijken hoe ze investeerders kunnen aantrekken, kunnen besparen en zelf slim kunnen investeren met zicht op de verhuis.
  • GROW: Manumetal wil groeien en zet in op export. Groei betekent meer complexe processen. Daarom zal een expert in IT het bedrijf helpen om een goed geïntegreerde digitalisering van processen op poten te zetten. Een expert in export zal hen begeleiden in de uitvoer van producten.  Verder is Manumetal al een vooruitstrevend bedrijf op vlak van HR. De onderneming scoort niet alleen goed op gendergelijkheid, maar zet in op het dual-learning system dat het tekort aan hooggeschoolde technici wil aanpakken. Hoe? Door studenten leerstages te laten lopen in bedrijven. Met succes. Manumetal speelt een voortrekkersrol en trekt een zeer hoog aantal stagiaires aan op de werkvloer. Het bedrijf wordt daarvoor ook gesubsidieerd door het Work Development Agency in Rwanda.

Innovatieve partnerschappen

Doorheen het groeiprogramma zal Manumetal steeds uitkijken naar nieuwe partnerschappen. Sinds de start van het groeiprogramma kunnen we met trots zeggen dat er al een heel aantal partnerschappen werden opgestart die allemaal bijdragen tot de groei van dit Rwandese bedrijf. Ook de sociale impact van Manumetal vergroot dankzij deze partners

Om de pioniersrol op vlak van opleiding van jongeren verder te zetten, werd een stage-overeenkomst gesloten met een technische Rwandese school. Leerlingen kunnen niet alleen praktische ervaring opdoen binnen het bedrijf, maar worden ook uitgenodigd om samen nieuwe producten uit te werken en te produceren. Zo zet Manumetal niet enkel in op de duurzame groei van het bedrijf, maar ook op de professionele groei van ambitieuze Rwandese jongeren!

Ook startte Manumetal een partnerschap met Mass Design, een Amerikaans-Rwandees architectencollectief dat sterk inzet op architectuur die rechtvaardigheid en menselijke waardigheid uitdraagt. Naast het ontwerpen van gebouwen, is Mass Design ook heel sterk in designs voor het interieur ervan. Manumetal zal voor de productie van dit interieur zorgen en ook een aantal meubels aanbieden in de Manumetal-catalogus. De designers van Mass Design en Manumetal zullen ook samenwerken op de uitwerking van het ‘affordable housing programme’ van de Rwandese overheid. Met dit programma wil de overheid Rwandezen met een laag of midden inkomen een betaalbare en degelijke woonst in Kigali aanbieden.

Remote Group is een constructiebedrijf dat in Rwanda onder andere de constructiewerken van het affordable housing programma uitvoert. Manumetal werkte al eerder als onderaannemer voor Remote Group. Remote Group en Manumetal versterken nu hun partnerschap waarbij Manumetal een vaste onderaannemer van Remote Group zal worden. Aangezien Remote Group veel werven beheert in het groeiende Rwanda, zal het aantal opdrachten voor Manumetal ook in stijgende lijn gaan.

Sokoa is een Frans bedrijf dat binnen Europa één van de leidinggevende producenten is in kantoorstoelen. Het bedrijf is gevestigd in Frans Baskenland, een economisch achtergestelde regio. Het is de missie van het bedrijf om in deze regio voor economische ontwikkeling en jobcreatie te zorgen. Sinds enkele jaren kijkt Sokoa ook verder dan Europa. Het bedrijf wil o.a. de Rwandese markt aanspreken. Manumetal bewees de ideale partner hiervoor te zijn. In de nieuwe fabriekshal van Manumetal zal dan ook een atelier voorzien worden waar Manumetal voor Sokoa stoelen zal assembleren en op termijn ook zelf zal produceren. We kijken uit naar dit veelbelovende partnerschap!

Lokale partnerschappen als motor voor groei

in Rwanda

Slimme IT voor een sterkere gezondheidssector

ClinicMaster International

Programme Coach
Frank Louwers  
Experten Team
Jan Ghys
Jan Van Damme
Jo Leunis
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Software om mensen te helpen

Het ICT-bedrijf ClinicMaster International ligt in de levendige hoofdstad van Oeganda. De kmo werd opgericht in 2013 en blijft tot op vandaag groeien. ClinicMaster ontwikkelt en verkoopt een software programma dat ziekenhuizen assisteert in het dagelijks opvolgen van hun patiënten. Ondertussen wordt het software pakket gebruikt in negentig verschillende ziekenhuizen in Oeganda, Kenia en Zuid-Soedan.

De start-up mentaliteit

Hoewel de kmo nu al vijf jaar actief is, hanteert het nog steeds een echte ambitieuze start-upmentaliteit. De vijftien werknemers worden betrokken bij de dagelijkse besluitvorming én bij de strategische keuzes op lange termijn. Die horizontale structuur en co-creatie vormen volgens algemeen directeur en oprichter Wilson Kutegka het geheim van het succes van ClinicMasters. “Onze medewerkers zijn nauwer verbonden met onze klanten. Daardoor zijn ze beter in staat om hun behoeften te identificeren dan het management ooit zou kunnen doen", beweert hij. “De open communicatie en betrokkenheid van het personeel maakt van ClinicMaster wat het vandaag is: een geweldige plek om te werken, te groeien en je vaardigheden te ontwikkelen!”

Innovatie om concurrentie voor te blijven

In een globaliserende wereld wordt ook deze onderneming geconfronteerd met toenemende concurrentie van nationale en internationale spelers. Spelers die meer innovatieve producten op de markt brengen en kunnen rekenen op grotere marketingbudgetten. Het is aan ClinicMaster om haar verworven marktpositie in de sector te behouden en in te zetten op innovatie en duurzame groei.

Exchange en ClinicMaster tekenden voor een langdurig partnerschap. Ook Ondernemers voor Ondernemers sloot zich ondertussen aan bij het partnerschap. Het doel: de concurrentie voorblijven en de kmo laten groeien. 

 

Uit het groeiprogramma vloeide het SOME IQ-actieplan voort, dat zes strategische doelen belicht (Sales, Organisation, Market & Marketing, Employees, Innovation and Quality). Dit ambitieuze actieplan zorgt ervoor dat ClinicMaster dankzij nog betere kwaliteit en dienstverlening haar klantenbestand kan laten groeien. Hierdoor kan ze  nog meer duurzame werkgelegenheid creëren in de regio. Met dit groeiprogramma gaan Exchange en ClinicMaster er samen voor om van Clinicmasters hét toonaangevende IT-bedrijf in de Oegandese gezondheidssector te maken.

Nieuws: Oegandese ondernemer op bezoek in België - Exchange vzw.

Oegandese ondernemer op bezoek in België

in Oeganda

eHealth: a Booming Business

in Oeganda

“Cheers”, op sociale fruitsappen!

Delight (U) Ltd.

Programme Coach
Jos Craemers
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Winst en sociaal engagement gaan hand in hand

Delight (U) Ltd. is een private onderneming die al sinds 1996 fruitsappen produceert en verkoopt op de Oegandese markt. Onder de naam “Cheers” vind je hun verse sappen zonder twijfel terug in alle lokale supermarkten. Een echter aanrader!

Het administratieve centrum van het bedrijf ligt in Kampala, maar de echte bedrijfsactiviteit vindt plaats in het Nwoya district in Noord-Oeganda.

De aanwezigheid van Delight in die regio heeft een duidelijke sociale en economische impact op de lokale maatschappij. Samen met de Deense groep aBi Trust is de sapjesproducent de drijvende kracht achter de oprichting van de Nwoya Fruit Growers Cooperative Society. Dit is een coöperatieve die verschillende groepen van kleine boeren samenbrengt in ‘grower groups’. Dankzij de oprichting van de Growers Cooperative krijgen de lokale boeren nu een eerlijkere prijs voor hun producten. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de bestrijding tegen armoede. En dat in een gebied dat tot voor kort nog geteisterd werd door het Lord's Resistance Army.

Dankzij haar sociale inspanningen voor de Noord-Oegandese regio, werd Delight opgenomen in de prestigieuze lijst van "Companies to Inspire Africa 2019".

Een grote stap naar zelfvoorzienigheid

In 2019 startte Delight met de bouw van een nieuwe fabriek in het Nwoya district in samenwerking met UDC, de overheidsinstelling bevoegd voor landbouwontwikkeling. De komst van de nieuwe fabriek is een belangrijke stap voor Delight. Zo zal bijna de volledige productieketen in de eigen werking van het bedrijf vervat zitten. Delight zal zelf fruit kweken, deels via een partnerschap met de Nwoya Fruit Growers Cooperative Society. Het kan zelf het fruit verwerken tot fruitsap en de distributie en verkoop van de sappen op zich nemen. Zo hopen zowel Delight als de overheid onafhankelijker te worden van de buurlanden, die nu een groot deel van de markt inpalmen.

Coöperatieve als levensader

Om voldoende toevoer van fruit naar de fabriek te garanderen is een goeie afstemming tussen Delight en de Nwoya Fruit Growers Coöperatieve cruciaal. Exchange zal als partner van Delight optreden als facilitator in deze relatie. Zo zullen we in samenwerking met de coöperatieve een post-harvesting systeem opzetten om een correct inschatting te krijgen van de oogst. Verder zal het training center van Delight gebruikt worden om de coöperatieve verder op te leiden en zullen logistieke vraagstukken worden behandeld. Zo kan Delight haar reputatie als slimme onderneming blijven waarmaken. Daar waar winst en sociaal engagement samen gaan.

Nieuws: Marketingstrategie voor hotelschool - Exchange vzw.

Fruittelers klaarstomen voor de markt

in Oeganda

Samen sterker voor eerlijke handel

Katikamu Poultry Coöperatieve

Programme Coach
Noël Keersebilck
Experten Team
André Mouton
Koen De Praetere 

Een grotere speler op de markt

Het landelijke district Luwero in centraal-Oeganda is gezegend met vruchtbare gronden. Dat zorgt ervoor dat agro-industrie de meest bedreven economische activiteit in de regio is. De vele kleine landbouwers actief in deze streek hebben echter dikwijls niet de schaal en capaciteit om eerlijke handelscontracten af te sluiten. Zo zijn ze al te vaak een vogel voor de kat in onderhandelingsprocessen. Zowel bij aankoop van grondstoffen, als bij de verkoop van hun producten en oogst.

Daarom besloten een honderdtal kippenboeren de handen in mekaar te slaan. De Katikamu Poultry Coöperatieve is het resultaat. De coöperatie bestaat zowel uit boeren die pluimvee kweken om het vlees te verkopen, als uit leden die zich concentreren op eierproductie. De landbouwers treden naar buiten als één groep. Daarnaast wordt de aan- en verkoop gecentraliseerd. Samen vormen ze een grotere speler op de markt. En dat geeft hen natuurlijk een sterkere positie aan de onderhandelingstafel. Zo zorgt de coöperatie in de eerste plaats voor eerlijke handel. Maar naast het grote schaalvoordeel zet de coöperatieve ook sterk in op het delen van kennis tussen de leden onderling. Een extra troef van deze coöperatie, is de diversiteit aan ondernemers. De balans tussen mannen en vrouwen en jonge en oude leden is in evenwicht. Er heerst een grote openheid tegenover nieuwe leden.

Ondersteuning, uitbouw en kennisdeling

Het oprichten van een coöperatieve is geen evidente klus. Sterke structuren die toelaten om de stem van elk lid van de coöperatie te horen, vormen de hoeksteen van de onderneming . Het ‘één lid = één stem-principe’ vormt de basis van elke gezonde coöperatie. Daarom besloot Exchange samen met de Katikamu Poultry farmers een groeiprogramma op te zetten gefocust op het duurzaam uitbouwen en ondersteunen van de coöperatie.

 

Naast technische expertise rond kippenvoeding, aankoop van grondstoffen, kwaliteit en hygiëne, zoekt Exchange mee naar manieren om de coöperatieve structureel te ondersteunen. Dankzij de juiste expertise en kennisdeling, groeit de jonge onderneming op een duurzame manier uit tot een sterke coöperatie die zorgt voor eerlijke handel en inkomstenstabiliteit bij de lokale landbouwers.

Doneer

Wil jij zelf groepen zoals de Katikamu Poultry Cooperatieve ondersteunen? Dat kan!

Doe een gift en word vriend van Exchange

Donaties vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar