Kwaliteitsvolle zuivel voor Rwanda

Blessed Dairies

Coach gezocht!

Voor Blessed Dairies zijn we nog op zoek naar een nieuwe programmacoach. Geïnteresseerd? Klik op de knop rechts voor meer informatie!

Bedrijfspartners
Inex Image result for icon link

Rwanda, het ideale zuivelland

Rwanda blijkt al langer het ideale land voor zuivelproductie dankzij haar stabiel klimaat en goede infrastructuur. Over heel het land zijn er melkcollectiecentra terug te vinden. Veel Rwandezen houden ook hun eigen melkvee.

In 2004 installeerde de ondernemer Milton Ngirente in de stad Kigali verschillende melkkiosken waar Rwandezen rechtstreeks rauwe melk konden kopen afkomstig van boerencoöperatieven. Als snel bleek dat er melkoverschotten waren, dus startte Milton in 2012 met een kleine productie-unit die uitgroeide tot het huidige zuivelbedrijfje Blessed Dairies. Blessed Dairies brengt verschillende melkproducten op de Rwandese markt. Met de productie van gepasteuriseerde melk, room, mozzarella en yoghurt zorgt Milton voor toegevoegde waarde. Toch staat het bedrijf nog voor een heel aantal uitdagingen en daarvoor klopte Milton via onze Business Development Manager Gaston bij Exchange aan.

Feasibility study door Vlaamse zuivelbedrijf Inex

Halverwege 2019 vond de feasibility study in Rwanda plaats door niemand minder dan Mevrouw Catherine Gilain-Pycke. Cathérine is gedelegeerd bestuurder bij Inex en bouwde het bekende Vlaamse familiebedrijf uit tot één van de grootste spelers inzake zuivel in België.

Na deze positieve feasibility study besloot Catherine zich te willen inzetten als coach voor het groeiprogramma met Blessed Dairies. In oktober reisde Milton Ngirente naar Bavegem om de indrukwekende productie-unit van Inex te zien. Ook werden de krijtlijnen voor het groeiprogramma uitgetekend.

Groeiprogramma met verschillende doelstellingen

Het groeiprogramma met Blessed Dairies dat begin 2020 van start ging onder begeleiding van Inex, beoogt verschillende doelstellingen. Enerzijds zal de strategische bedrijfsvoering en marketing herbekeken worden. Ook het kwaliteitsbeleid zal een belangrijke plaats krijgen in het programma. Verder wil Blessed Dairies ook zijn processen en productietechnieken optimaliseren. Inex zal verder ook advies geven rond geschikte machines voor zuivelproductie en fabrieksontwerp voor een nieuwe productie-unit.

Een eerste fase in het groeiprogramma is al afgerond. Evariste Mariyamungu, de productie manager van Blessed Dairies kon in januari 2020 al meteen een intensieve stage van 10 dagen volgen bij Inex. Daarbij zorgde Inex voor een interessant programma op maat van de beoogde doelstellingen van Blessed Dairies. In de loop van 2020 gaat Blessed Dairies met die leerpunten nu zelf aan de slag en blijft Inex beschikbaar om vanop afstand verder te begeleiden. In 2021 bekijken we of een tweede coachingsbezoek en specifieke expertise bij Blessed Dairies ter plaatse nodig is. Wordt vervolgd!

Inex, een familiaal zuivelbedrijf met een duurzame visie, zet in op kennisdeling

in Rwanda

INEX
Inex, producent van consumptiemelk, yoghurt en room is een familiebedrijf van de vierde generatie en een pionier in duurzaamheid. Met een jaarlijks productie van 240 miljoen liter en meer dan 400 medewerkers straalt dit bedrijf een grote maatschappelijke betrokkenheid uit. Inex heeft een eigen zonne-energiepark, werkt aan reductie van CO2, waterbesparing en zuinig melkvervoer. Daarnaast is dierenwelzijn een prioriteit met bijzondere aandacht voor weidemelk. Door het monitoren van de duurzaamheid van haar leveranciers is Inex ook een inspirator en rolmodel.

Upgrade naar zero waste

Cederberg Municipality

 

Programme Coaches
Anne Vandeputte

In Zuid-Afrika wordt steeds vaker ingezet op een degelijk afvalbeheer. De regenboognatie doet beroep op haar gemeenten om actief werk te maken van een degelijk beleid waarbij de lokale bewoners een belangrijke schakel spelen in het beheren van afval. Samen met de gemeenten Bergrivier en Witzenberg zet Exchange zich reeds volop in om deze lokale initiatieven te ondersteunen.

Ook de gemeente Cederberg, gelegen ten Noorden van Kaapstad in de Western Cape, start nu zo'n zero-waste initiatief. Met onze opgebouwde ervaring en kennis is Exchange de ideale partner op Cederberg bij te staan in haar missie. Exchange zal namelijk technische bijstand en knowhow bieden om het afvalbeheer te versterken en recyclage-initiatieven te bevorderen samen met de bestaande recyclers. Door samen te werken met bestaande recyclers, ofwel lokale zelfstandigen en bedrijven die reeds actief zijn in het recycleren van afval, creëert het partnerschap bovendien belangrijke economische opportuniteiten!

Er wordt ingezet op verantwoord beheer van de afvalstromen door maximale sortering aan de bron van de recycleerbare afvalstromen, hergebruik van organisch afval door middel van compostering en ondersteuning van recyclage bedrijven in de uitvoering van hun business plannen. Daarnaast zullen bewustwordingsprogramma’s het afval sorteren aan de bron bevorderen en zal er werk worden gemaakt van duurzame overslagstations en inleverpunten.

Proper toerisme tussen de rotsen!

in Zuid-Afrika

Zero-waste toerisme!

Uniek aan het partnerschap met Cederberg is dat afvalbeheer niet de enige focus wordt. In een tweede traject wordt namelijk ingezet op het bevorderen van toerisme. Daarom bekijken de gemeente Cederberg en de plaatselijke Kamer van Koophandel en Toerisme samen hoe de recyclage activiteiten verder kunnen worden ontwikkeld. Er is oog voor de samenhang tussen het bevorderen van toerisme in de regio en het behoud van een natuur vrij van zwerfvuil!

Wil je meer te weten komen over ons toerisme programma met de gemeente Cederberg? Neem dan even een kijkje op deze pagina!

Proper toerisme tussen de rotsen!

Cederberg Municipality

 

Programme Coaches
Wouter Danckaert

Cederberg Municipality ligt ten Noorden van Kaapstad in de Western Cape en heeft een heel aantal unieke toeristische troeven die nog niet ten volle benut worden. Zo bezit de gemeente prachtige rooibosplantages, mooie rotsformaties, unieke flora en vele stranden.

Vooral de rotsformaties bieden de mogelijkheid om de toeristische sector in Cederberg een boost te geven: omwille van hun unieke ligging en vorm zijn ze uitermate geschikt voor klimactiviteiten, vooral dan voor bouldering.

Upgrade naar zero waste

in Zuid-Afrika

Het doel van de gemeente is om deze bouldering-activiteiten te ontwikkelen in het kader van duurzaam toerisme in samenspraak met de lokale bevolking, én Cederberg op de kaart te zetten als één van de top bestemmingen om deze klimsport te beoefenen. Lokale ondernemers kunnen maximaal inspelen op dit toerisme door het aanbieden van eet- en slaapgelegenheid of door de niche markt te bedienen met klimmers materiaal en bijhorende tools! Coach Wouter Danckaert assisteert de gemeente in eerste instantie met het opmaken van een ambitieuze en realistische toeristische strategie!

Zero-waste toerisme!

Maar Cederberg focust niet enkel en alleen op het promoten van toerisme in de regio. Ook het behoud van haar natuurlijke pracht door een degelijk afvalbeheer hoort tot de prioriteiten. Ook daar werpt Exchange zich op als de ideale partner!

Lees hoe we Cederberg ondersteunen in het ontwerpen en implementeren van haar waste strategie op deze pagina!

Reduce, reuse & recycle

3R

Programme Coach
Vincent Van Horenbeeck
Bedrijfspartner
Meld jouw bedrijf aan als kandidaat!

Mozambique produceert 3,5 miljoen ton afval per jaar, d.w.z. gemiddeld 120 kilogram per inwoner per jaar, of in het hele land ongeveer 9 duizend ton per dag. Slechts 2% van dit afval krijgt vandaag een adequate behandeling. De overige 98% van het afval gaat nog steeds rechtstreeks naar de stortplaatsen en veroorzaakt milieu- en volksgezondheidsproblemen.

Toch kan afval - mits de juiste instelling - even goed beschouwd worden als een hulpbron, een materiaal dat kan worden teruggewonnen en omgezet in nieuwe producten.

Hier wordt concreet werk van gemaakt door 3R, oftewel “Reduzir, Reusar e Reciclar Limitada” (Reduce, Reuse & Recycle ”) in de steden Maputo, Beira en Vilanculos. 3R levert geïntegreerde diensten voor afvalbeheer voor middelgrote en grote organisaties en bouwt infrastructuur voor afvalverwerking in heel Mozambique. Haar visie is de creatie van een schone omgeving voor huidige en toekomstige generaties door de transformatie van de afvalsector in Mozambique.

Ecologie & Werkzekerheid

Op dit moment wordt afval zoveel mogelijk aan de bron gesorteerd en zowel bij de grote bedrijven opgehaald als bij de “Ecopoints”, 3R’s ophaalpunten die strategisch verspreid zijn over de stad en haar randgemeenten.

Samen met haar 50 werknemers, verschaft 3R tevens onrechtstreeks werkzekerheid aan de ondertussen meer dan 1000 ophalers in de stad. Door 3R’s transformatie van de afvalsector krijgen de minstbedeelde Mozambikanen een volwaardige job en wordt de omgeving schoner voor de huidige en toekomstige generaties.

Bovendien krijgen materialen zoals PET, HDP en aluminium blik vandaag een nieuw leven. In een volgende stap zullen nog meer afvalstromen in dit recyclagecircuit opgenomen worden, zoals vloeibaar alsook medisch afval.

Onder begeleiding van coach Vincent van horenbeeck, managing partner van ‘Impala’ is onlangs een samenwerking tussen 3R en Exchange gestart met als doel het opbouwen van tenminste 3 afvalverwerkingsfaciliteiten en het behalen van een volledige ISO-kwaliteitscertificering die hen toelaat om te groeien tot een middelgroot bedrijf. Daarnaast wil 3R ook PET omzetten in herbruikbare producten ( tegels, verpakkingsstraps, bouwblokken...) voor verkoop op de lokale/regionale markt als een alternatieve bron van inkomsten. We wensen 3R, onze coach en team van experts veel succes toe!

Bergrivier municipality in South-Africa runs a programme called "Garbage and waste as an opportunity".

Afval als opportuniteit

Bergrivier Municipality (Piketberg)

 

 

Programme Coach
Katia T’joen
Experten Team
Els Compernolle
Myriam De Munter
Anne Vandeputte
Partners
Heist-op-den-Berg Image result for icon link
GreenCape Image result for icon link

In juli 2018 trokken vertegenwoordigers van Exchange vzw naar het Zuid-Afrikaanse Bergrivier. Het doel van de studiereis: een partnerschap met als focus de versterking van het ‘Turning Waste Into Prosperity’-programma van de gemeente Bergrivier.

VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, heeft al een aantal jaar een internationale stedenbandovereenkomst met Bergrivier. In het kader van dat programma is Heist-op-den-Berg de ‘tweelingstad’ van Bergrivier. De Vlaamse gemeente speelt ook een rol in dit partnerschap.  

Ter voorbereiding van het groeiprogramma werd een assessment uitgevoerd van de huidige situatie van Bergrivier Municipality. VZW GreenCape, een Zuid-Afrikaanse vzw met een focus op groene economie, zorgde voor de uitvoering ervan. Aan de hand van de aanbevelingen van GreenCape en in overleg met Bergrivier Municipality en Heist-op-den-Berg (stedenband) werd er door de groeiprogramma coach een actieplan opgesteld. Meteen werden ook de eerste vrijwilligers-experten aangesteld. Het groeiprogramma zal in de eerste plaats focussen op samenwerking met lokale recyclagebedrijven, composteren en op ‘awareness’ of bewustmaking.

Bewustmaking blijft de sleutel in de afvalverwerkingsprogramma’s voor Zuid-Afrika.

Bergrivier is al afgestapt van de publieke afvalstortplaatsen. Ook begrippen als recycleren en afval scheiden aan de bron zijn intussen ingeburgerd. Het doordacht recycleren van bouwafval en glas blijven werkpunten. Om te komen tot een duurzaam geörganiseerd afvalbeheer in Bergrivier, worden innovatie, werkvereenvoudiging en opleiding en omscholing van zogenaamde Waste Ambassadors de belangrijkste speerpunten van het partnerschap.

waste-ambassadors-worden-zelfstandige-ondernemers

Turn Waste into Life

in Zuid-Afrika

Afvalbeheer in Zuid-Afrika, een sterk netwerk aan zet

in Zuid-Afrika

Afval voor de één, energie voor de ander

Agruni

Programme Coach
Wouter Janssens
Experten Team
Anne Vandeputte
Bedrijfspartners
Ecowerf Image result for icon link

Het geheim achter de propere straten van Kigali

Wie ooit al eens in de Rwandese hoofdstad Kigali was, zal ongetwijfeld de kraaknette straten hebben opgemerkt. Via openbare aanbestedingen selecteert de overheid private bedrijven die dan instaan voor de netheid van de stad. Ze zorgen voor het ophalen en verwerken van zowel industrieel als straatafval in de stad. Agruni is zo’n bedrijf. In 2002 gingen ze van start. Vandaag haalt Agruni maar liefst drie vierde van het huishoudelijk en industrieel afval in Kigali op.

Afval heeft de landbouw een extra boost!

Maar daar stopt het niet. Agruni heeft als grote ambitie om in te zetten op wat er gebeurt na de ophaling van het afval. Een deel van het niet-organische afval wordt al gevaloriseerd en herbruikt, maar 80% van het opgehaalde afval is van organische aard en daar gebeurt op dit moment niets mee. De toekomst van Agruni ligt bij het valoriseren van dit organische afval.En wat kan een land waarbij 90% van de bevolking afhankelijk is van landbouw goed gebruiken? Juist: compost!

Expertise uit pioniersregio Vlaanderen

Momenteel gebeurt afvalsortering bij Agruni nog met de hand op de dumpsite van Nduba. Natuurlijk is het organische afval dan al ‘gecontamineerd’ door niet-organisch afval, waardoor het moeilijk wordt om er nog een degelijke compost van te maken. Het is bewezen dat compost, mits de juiste samenstelling, de oogst significant verhoogt.

Exchange zal in dit groeiprogramma met Agruni dus vooral focussen op het realiseren van de bruikbare compost op basis van het opgehaalde organische afval. En laat dat net één van de expertises zijn waarin Vlaanderen een pioniersrol opneemt.

Bijvoorbeeld bij het intergemeenteliike milieubedrijf Ecowerf in Oost-Brabant vinden we heel veel kennis. Ecowerf staat al jaren in voor de afvalpreventie, afvalophaling en afvalverwerking in 27 gemeenten en steden. Ook op het vlak van compostering heeft het bedrijf al heel wat gerealiseerd.  Exchange Coach Wouter Janssens van Ecowerf is daarom enorm goed geplaatst om dit traject te trekken.

Om de hele werkingsketen van Agruni nog verder te optimaliseren, bekijkt Exchange daarnaast samen met Agruni hoe de huidige afvalophaling- en transport nog efficiënter georganiseerd kan worden.

Agruni en sociale innovatie

Agruni valt als onderneming bovendien op door haar moderne HRM-beleid en sociaal engagement. Los van het feit dat de helft van de 1.800 werknemers vrouwen zijn, werkt het bedrijf met een spaarfonds. Zo kunnen ook kwetsbare en zieke werknemers steeds rekenen op een gegarandeerd inkomen. Verder biedt het een formule van microfinanciering aan het eigen personeel aan. Hierdoor kunnen ze leningen voordeliger afsluiten dan via de traditionele kanalen. Ook steunt Agruni jaarlijks een waaier aan sociale projecten waarmee het zichzelf profileert als duurzaam bedrijf bij uitstek.

Dit programma heeft veel potentieel: Mr. Jean-Paul Shiraniro is een geboren ondernemer met een grote dosis durf. Samen met Exchange en Ecowerf kan Agruni er mee voor zorgen dat Rwanda zijn imago van ‘clean country’ verder kan uitbouwen. De grote droom blijft om al het opghaalde afval te recycleren en te valoriseren. . En waar een wil is (en een droom), is een weg!

rwandees-afvalbedrijf-krijgt-steun-uit-pioniersregio-vlaanderen

Rwandees afvalbedrijf krijgt steun uit pioniersregio Vlaanderen

in Rwanda

ECOWERF
Ecowerf is een intergemeentelijk milieubedrijf dat instaat voor het afvalbeleid van 27 gemeenten en steden in Oost-Brabant. Samen met die steden en gemeenten kiest Ecowerf resoluut voor een duurzaam en integraal afvalbeleid, een beleid dat vernieuwend is én vooruitdenkt!
De ambitie van het bedrijf rijkt ver: Ecowerf wil de absolute trendsetter zijn op het vlak van afvalbeheer in Vlaanderen. Daarbij is het beperken van de milieu-impact van hun activiteiten belangrijker dan winst te maken.
ecowerf-organiseert-intensieve-stage-voor-rwandees-bedrijf

EcoWerf organiseert intensieve stage voor Rwandees partnerbedrijf

in Rwanda

Bewustmaking is de kiem van een duurzaam afvalbeheer

Witzenberg Municipality (Ceres)

 

 

Programme Coach
Bert Bortier
Experten Team
Els Compernolle
Myriam De Munter
Anne Vandeputte
Partners
Essen Image result for icon link
GreenCape Image result for icon link

Exchange ging in juli 2018 niet alleen op bezoek in Bergrivier. Ook in Witzenberg zaten we samen rond de tafel. Met Witzenberg Municipality sloten we er eveneens een partnerschap in het kader van afvalbeheer, afvalvermindering, compost en recyclage.

De situatie in Witzenberg is echter verschillend van die van Bergrivier. Er worden namelijk nog steeds publieke afvalstortplaatsen gebruikt. Recyclage en afvalscheiding aan de bron zijn ook nog absoluut niet goed ingeburgerd. In Witzenberg is er dus nog wat meer werk aan de winkel.

In oktober 2018 voerde GreenCape vzw een behoefteanalyse uit in Witzenberg. De vereiste expertise en ondersteuning van Exchange werd zo gericht in kaart gebracht. Klaar om aan de slag te gaan!

Een derde partner in dit groeiprogramma is de gemeente Essen. Essen is de ‘tweelingstad’ van Witzenberg in het kader van de stedenbandovereenkomst van VVSG. Ze werken al sinds 2002 samen met de Zuid-Afrikaanse gemeente op vlak van afvalverwerking.

Exchange zal in de eerste plaats voortbouwen op de bestaande samenwerkingen. Daarnaast faciliteren we vooral de expertise-uitwisseling. Bewustmaking, recyclage, compostering en samenwerking met lokale recyclagebedrijven worden de focuspunten van het traject in Witzenberg.

“Turning Waste into Prosperity”

in Zuid-Afrika

Afvalbeheer in Zuid-Afrika, een sterk netwerk aan zet

in Zuid-Afrika